Biometan – enostavna rešitev za povečanje obnovljivih virov v prometu - EOL 157

Biometan – enostavna rešitev za povečanje obnovljivih virov v prometu - EOL 157

GIZ DZP

Promocija

Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov določa, da morajo države članice zagotoviti, da delež energije iz obnovljivih virov v okviru končne porabe energije v prometnem sektorju doseže do leta 2030 vsaj 14 %. V Sloveniji za tem ciljem trenutno še veliko zaostajamo in nas na tem področju čaka še veliko dela.

Uporaba biometana v Evropi narašča

Združenje za zemeljski in obnovljiv plin v prometu (NGVA Europe) je objavilo podatke o uporabi biometana v sektorju cestnega prometa v Evropi. Podatki kažejo, da obnovljiv plin predstavlja povprečno 17 odstotkov vsega plina, ki se uporablja kot transportno gorivo. Na vseh evropskih polnilnih postajah za plin (4.120) jih več kot 25 % dobavlja biometan, so potrdili na združenju NGVA Europe. To je 17 % povprečje vsega plina v Evropi, ki se uporablja kot transportno gorivo. V nekaterih razvitih državah je ta odstotek izrazito visok: Švedska 94 %, Nizozemska 90 %, Norveška 63 %, Velika Britanija 67 %, Nemčija 50 %, kar je bistveno več, kot je cilj Evropske unije do leta 2030 glede deleža obnovljivih virov energije v prometu.

Biometan je popolnoma združljiv s trenutno infrastrukturo za plin in z vozili. Uvajanje biometana je ena izmed najboljših rešitev za pospeševanje obnovljivih virov energije v prometu in temelji tudi na krožnem gospodarstvu. V sektorju težkih tovorov je biometan vse večja resničnost in predvsem razpoložljiva tehnologija, ki lahko nadaljuje prodor na trg ter prispeva k prehodu na nizkoogljični promet.

Biometan tudi v Sloveniji lahko veliko pripomore k trajnostnem prometu

Tudi Slovenija bo kmalu začela dodajati biometan v obstoječe plinovodno omrežje, kar je eden izmed ciljev Nacionalno energetskega in podnebnega načrta (NEPN). S tem bo omogočena tudi uporaba biometana v prometu.

Za večjo uporabo biometana v prometu pa bo morala Slovenija postaviti ustrezno infrastrukturo za polnjenje teh vozil. V skladu z zahtevami EU Direktive 2014/94/EU o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva bi morali imeti do 31. 12. 2020 javna polnilna mesta za plin vzpostavljena v naslednjih občinah: Ljubljana, Maribor, Ptuj, Celje, Kranj, Novo mesto, Nova Gorica, Koper, Murska Sobota, Slovenj Gradec in Velenje ter tri polnilna mesta v Zasavju kot degradiranem območju z onesnažili zraka.

Danes imamo javna polnilna mesta samo v Ljubljani (2-krat), Mariboru, Celju in na Jesenicah, kar pomeni, da nismo izpolnili zahtev direktive EU na tem področju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.