CBD z leseno konstrukcijo slovenskega paviljona - EOL 157

CBD z leseno konstrukcijo slovenskega paviljona - EOL 157

EXPO Dubaj 2021

Promocija

Poleg projektiranja in konstruiranja hibridne jekleno-lesene konstrukcije slovenskega paviljona, s katerim se bo Slovenija predstavila na letošnji svetovni razstavi EXPO v Dubaju, je podjetje CBD d.o.o. pod vodstvom dr. Bruna Dujiča zaradi optimiranja vseh stroškov izvedbe prevzelo tudi dobavo in montažo lesene konstrukcije slovenskega paviljona.

Poleg specifičnih projektantskih znanj na področju projektiranja lesenih konstrukcij je prikazalo tudi dosežke v konstruiranju, CNC oblikovanju, izvedbenih sposobnosti ter prenosu znanj. Konstrukcija je bila v izvedbenem in finančnem obsegu optimalna. Njeno montažo so koordinirali inženirji iz podjetja CBD d.o.o. kar iz biroja v Ljubljani preko video-konferenc ter dodatno izdelanih specifičnih in zahtevnih 3D montažnih načrtov, ki so jih morali dodatno izvesti za koordiniranje del na daljavo v času svetovne pandemije.

Podjetje CBD d.o.o. je podjetju RIKO d.o.o. pred podpisom pogodbe o izvedbi slovenskega paviljona v Dubaju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo svetovalo in pripravilo stroškovno analizo o izvedljivosti takšne konstrukcije v Dubaju. Izkušnje so imeli že s projektiranjem in gradnjo lesenega slovenskega paviljona v Milanu leta 2015, kjer so bili projektantska in konstruktorska vez med SONO arhitekti d.o.o. in izvajalcem Lumar IG d.o.o. Tako so na osnovi idejne zasnove, ki sta jo v soavtorstvu izdelala arhitekt Robert Klun iz Magnet Design, d.o.o. in arhitekt Sandi Pirš iz Studio Pirss d.o.o., izdelali konstrukcijski predlog optimalne izvedbe in ga tudi stroškovno ovrednotilo. Na osnovi teh izvedbenih in finančnih analiz je nato podjetje Riko d.o.o. skupaj s KTNK arhitektom Juretom Kotnikom podpisalo pogodbo o projektiranju in izvedbi slovenskega paviljona. Tako se je podjetje CBD d.o.o., ki je specializirano podjetje za projektiranje in izvedbo specifičnih lesenih konstrukcij v Sloveniji, ob vstopu v projekt soočilo z izzivom dokazovanja uporabe lesenih gradbenih konstrukcijskih elementov v Združenih arabskih emiratih. Lokalne oblasti namreč tovrstnih gradbenih elementov ne dovoljujejo za konstrukcijske potrebe. Zato je bilo potrebno veliko angažmaja, povezovanja s tujimi strokovnjaki in statiki iz drugih držav, kot so npr. Švedska, Kanada, Velika Britanija, Švica, ki so ravno tako želel izvesti svoje paviljone v lesu, da so prišli do ključnih izhodišč. Ta so prepričala lokalne oblasti, da so izdale gradbeno dovoljenje za večinoma lesen paviljon.

Konstrukcijo paviljona v osnovi sestavljajo jekleni prostorski okvirji, medtem ko sta obe medetažni plošči, strešna plošča, zunanje stene ovoja paviljona, na katerega je pritrjena ozelenjena fasada, in strešno senčilo v celoti izvedeni iz lesa. Konstrukcija senčila je dolžine 45 m in širine 20 m, ki je poleg parabolične dvojno ukrivljene oblike sestavljena iz mreže lesenih krivljenih nosilcev z največjo dolžino 12m z unikatnimi prostorskimi stiki, kjer niti dva nista enaka. To je bilo pri projektiranju in konstruiranju ter pri izvedbi glede na razporeditev podpor velika omejitev izključno zaradi zahtev optimalnega standardnega kontejnerskega prevoza iz Slovenije v Dubaj. V tem času se je v timu CBD na projektu pri projektiranju in izvedbi izjemno angažiral Jurij Jančar, ki je na Univerzi v Mariboru že zaključil doktorski študij na področju lesenih konstrukcij. Pri konstruiranju in 3D izrisu konstrukcije je ogromno prispeval inženir Žiga Stepišnik. Poleg tega je Inženirska zbornica Slovenije pod vodstvom mag. Črta Remca izdala dopis lokalnim oblastem, da je podjetje CBD specializirano za tovrstna projektiranja in da sledi evropskim standardom Evrokod na področju, ki obravnavajo les kot konstrukcijski material. Ob tesnem sodelovanju z mag. Žigo Babnikom, ki je na strani Rika vodil izvedbo tega projekta, in skupaj z lokalnim projektantskim timom Capital Engineering Consultancy iz Dubaja je bilo v začetku leta 2020 pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Zadnja dva kontejnerja lesenih konstrukcijskih elementov od skupaj devetih sta bila odpremljena iz Slovenije v Dubaj dne 13. 3. 2020, monterska ekipa pa je imela pot v Dubaj načrtovano 21. 3. 2020, s tem da v 30 dneh zmontira kompletno leseno konstrukcijo obeh medetaž, obodne stene, strešno ploščo in strešno konstrukcijo parazola. Zaradi epidemije so se morali povezati z lokalno montersko ekipo, ki so jo morali izobraziti, da je po navodilih podjetja CBD zmontirala leseno konstrukcijo objekta.

Tako je podjetje CBD porabilo v tem času izobraževanja celo več projektantskih ur, kot bi jih celotna slovenska monterska ekipa na terenu. Po zaključku montaže konstrukcije je ekipa CBD na lokaciji pregledala celotno izvedbo lesene in jeklene konstrukcije, zahtevala odpravo določenih pomanjkljivosti in podjetju RIKO predala izvedeno konstrukcijo paviljona.

Prav je, da se pri vseh promocijah nekaterih deležnikov v projektu izpostavijo tudi specifična znanja, ko so jih manjša podjetja prispevala k tej slovenski zgodbi, brez katerih slovenski paviljon v realnosti v takšni obliki sploh ne bi eksistiral.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.