Vsak dogodek v celotni dobavni verigi je dokumentiran - EOL 156

Vsak dogodek v celotni dobavni verigi je dokumentiran - EOL 156

Logist leta

Tanja Pangerl

Slovensko logistično združenje je podelilo petnajsti naziv Logist leta. Za leto 2019 gre Viktorju Kastelicu, direktorju podjetja cargo-partner d.o.o. Nagrajenec pravi, da je to v prvi vrsti nagrada celotnemu timu. Velik poudarek dajejo naprednim tehnologijam, tudi na področju informacijske podpore, kar omogoča popoln pregled nad celotno dobavno verigo strank. Lani so največjo rast prometa zabeležili na letalskem transportu, skoraj 80 %, in po poslovnih rezultatih bo leto 2020 za njih rekordno. V letu 2021 načrtujejo gradnjo druge faze iLogističnega centra, ki bo vključeval številne tehnologije na področju avtomatizacije in robotike, tudi avtomatsko vodena vozila in platformo za dostavo z droni. Vzpostavili so tudi korporativno okoljevarstveno osveščenost cargo-partner Environmental.

Viktor Kastelic foto: Žiga Intihar
Viktor Kastelic foto: Žiga Intihar

Priznanje Logist leta 2019 ste med drugim prejeli zaradi nenehnih izboljšav, ki vključujejo tudi vrhunske informacijske sisteme, sodobne tehnologije in poslovne modele, ki omogočajo transparentnost skozi celotno oskrbovalno verigo. Za kakšne tehnologije in poslovne modele gre?

V letu 2019 smo se selili v nov logistični center, zgrajen in opremljen v skladu z najvišjimi tehničnimi zahtevami, kar nam zagotavlja visoko učinkovitost oz. produktivnost. V nov objekt smo implementirali številne novosti. Na primer napredno tehnologijo klimatizacije, ki omogoča vzdrževanje temperaturnega režima od 15 do 25 °C, s čimer objekt izpolnjuje pogoje za skladiščenje in manipulacijo najbolj zahtevnega blaga. Mislim na zdravila in medicinske pripomočke, prehrano in prehranska dopolnila, blago avtomobilske in visoko-tehnološke industrije itd. Hkrati je objekt pripravljen na način, da lahko vanj enostavno vgradimo tudi hladilne komore za skladiščenje blaga, ki zahteva temperaturni režim med 2 in 8 °C. Uvedli smo kombinacijo široko in ozko regalnih sistemov za paletno manipulacijo z indukcijsko zanko v ozkoregalnem predelu. Imamo tudi 7 različnih vrst nakladalnih vrat, da se lahko prilagodimo na vse vrste vozil. Skupno imamo 46 nakladalnih vrat.

Informacijska podpora je bistvena za učinkovite procese.

Vsekakor. Zato uporabljamo moderen in fleksibilen skladiščni sistem (WMS), ki omogoča sledljivost blaga na podlagi osmih različnih podatkov: šifre, opisi, različni datumi, sarže, dodelitveni ključi, količine, serijske številke, sestava artiklov. Ker je naš WMS sistem 100% povezan z našim sistemom za upravljanje oskrbovalne verige SPOT lahko ob vsakem trenutku dneva našim strankam ponudimo popolnoma transparenten pregled nad zalogami, sledenje premikov zalog, izvažanje poročil ter oddajo odpoklicev zalog. S povezovanjem našega WMS sistema z ERP sistemi strank smo občutno zmanjšali administracijska dela, delno avtomatizirali nekatere procese, predvsem pa močno zmanjšali možnost (človeške) napake.

Kateri so ključni vidiki celotne oskrbovalne verige, kje so najšibkejše točke in kako jih rešujete?

Preko platforme SPOT imamo pregled nad celotno dobavno verigo naših strank, vsak dogodek v procesu je dokumentiran, kar omogoča boljšo optimizacijo procesov. Takšen najsodobnejši sistem upravljanja skladišč zagotavlja 100% sledljivost in preglednost ter popolno povezljivost preko elektronske izmenjave podatkov (EDI). Nudi celovit pregled nad vsemi prevozi, ki jih je naročilo podjetje, omogoča sledenje pošiljkam v realnem času transporta, shranjevanje celotne transportne dokumentacije za obdobje 10 let, enostaven način komuniciranja s stranko in ostalimi vpletenimi akterji, kreiranje transportnih nalogov in raznih poročil, standardnih ter poročil po meri. Pa to ni vse.

Kaj je spremenila pandemija?

Pokazala je, kako ranljivo je človeštvo in hkrati, koliko smo se pripravljeni prilagoditi na spremembe v tako kratkem času. Hkrati se je pokazalo, kako pomembna je logistična panoga pri zagotavljanju kar se da nemotene dobavne verige, da se življenje ne ustavi. V izrednih situacijah kritični vidiki oskrbovalnih verig pridejo še bolj do izraza. Točna in transparentna informacija, analitika podatkov ter hiter odziv omogočajo lažje planiranje, hitre odločitve ter usklajevanje različnih procesov v podjetju.

V ospredju vaših inovacij so zaveze strankam. Kako v inovacijske procese vključujete stranke in kakšne so njihove zahteve, pričakovanja?

Zahteve in pričakovanja strank so vselej visoka in prav je tako. Na nas je, da jih izpolnimo. Z inovacijami skušamo ta pričakovanja ne zgolj doseči, ampak preseči. Ko pride stranka k nam s konkretnim projektom, se skupaj lotimo dela. Projekt natančno preučimo, se seznanimo z njihovimi željami in potrebami ter nato skupaj opredelimo izvedbo projekta in vse potrebne prilagoditve. V takšnih primerih dostikrat pride do različnih izboljšav logističnih procesov, ki jih potem prenesemo še na ostala področja.

Kaj so ključni izzivi prihodnosti?

Eden ključnih izzivov, ki ga vidimo v prihodnosti, je, kako strankam pomagati, da se fokusirajo predvsem na svojo osnovno (core) dejavnost, kjer ustvarjajo največjo dodano vrednost. Veliko podjetij namreč porablja precej nepotrebnih resursov in energije za področja, ki niso povezana z njihovo osnovno dejavnostjo.

Ste ponudnik celovitih logističnih rešitev z obsežnim portfeljem storitev letalskih, ladijskih, kopenskih prevozov in skladiščnega poslovanja. Kako med seboj povezujete portfelj prevozov in v kateri vrsti transporta opažate rast?

Res je, nudimo celovite logistične storitve, pri čemer se modalitete večkrat prepletajo, kar je še bolj očitno v teh izrednih časih. Ko so se zaradi upada števila letov letalske kapacitete bistveno znižale in cene poskočile na večkratnik, se je precej blaga preselilo na ladje. Potem se je pri ladijskem tovoru pojavila podobna situacija in del tovora iz Azije se je preusmeril na železnico. Prav tako npr. za urgentne pošiljke po Evropi vedno preverjamo cestne, letalske in helikopterske opcije. Glede na potrebe strank preverjamo različne možnosti tranzitnih časov, varnosti prevoza ter pripadajoče stroške.

Lani ste poslovali zelo uspešno.

Rast smo dosegli na prav vseh segmentih prav vseh segmentih, največja pa je bila na letalskem transportu, skoraj 80 % v primerjavi z letom 2019. Leto 2020 bo po poslovnih rezultatih zares rekordno.

Zavezani ste okoljski odličnosti z zmanjševanjem škodljivih izpustov z optimiziranjem prevozov in z ozaveščanjem vseh vpletenih v verigi k ohranjanju okolja, je navedeno v utemeljitvi za priznanje. Lahko navedete konkretne rezultate? Kako optimizirate svoje logistične procese in vozni park, kje so izgube največje?

Pri cestnih prevozih težimo k uporabi prevoznikov z vozili EURO 6, kar precej vpliva na znižanje onesnaževanja. Veliko je k optimizaciji transporta prispeval tudi naš Time Slot Management modul, ki smo ga dodali na platformo SPOT. Gre za modul, ki prevoznikom ter skladiščnim operaterjem omogoča boljše časovno načrtovanje nakladov in razkladov tovora v skladišču. Z uvedbo modula v iLogističnem centru Ljubljana je vsem zaposlenim v skladišču in na posameznih oddelkih omogočen oddaljen dostop do razporeda nakladov in razkladov ter do statistike in analitike. V prihodnje bo ta modul prevoznikom in strankam omogočal, da si sami izberejo razpoložljiv termin naklada/razklada. Vendar ne gre le za zmanjševanje izpustov v okolje pri prevozih, ampak za okoljevarstveno naravnanost na vseh področjih. Leta 2019 smo pridobili certifikat ISO 14001:2015, ki pomeni izpolnjevanje visokih okoljskih standardov. Skladno s standardom smo uvedli tudi sistem ravnanja z embalažo, o čemer poročamo pristojni instituciji.

Kakšne izboljšave ste še izvedli?

Skladiščni del objekta klimatiziramo z uporabo nočnega hlajenja, s čimer vzdržujemo temperaturni režim ob najnižji potrošnji energentov. Sistem nam zagotavlja zniževanje notranje temperature praktično brez trošenja dodatne energije, za kar poskrbijo avtomatsko krmiljene kupole na strehi objekta. Za ogrevanje prostora uporabljamo toplotne črpalke. Celoten objekt osvetljujejo le led svetila. Pri poslovanju skrbimo tudi za ločevanje odpadkov. Izvedli smo več izboljšav na področju varovanja okolja pri samem poslovanju – poleg vse večje digitalizacije poslovanja smo v lanskem letu začeli z izdajanjem elektronskih faktur, uvedli smo elektronske plačilne liste idr. Na platformo SPOT nalagamo celotno dokumentacijo v elektronski obliki, kar močno zmanjša porabo papirja. V podjetju smo vzpostavili korporativno okoljevarstveno osveščenost cargo-partner Environmental. Ob novem objektu smo montirali polnilnico za električna vozila in kupili prvo električno službeno vozilo.

Kako se boste vključili v evropski zeleni dogovor – za zeleno mobilnost?

Evropski zeleni dogovor, ki načrtuje trajnostno EU ekonomijo brez neto toplogrednih emisij do leta 2050, nam je poznan. V našem podjetju ga absolutno pozdravljamo. Vendar pa v tem momentu še nimam informacij, kako se bo logistična panoga odzvala nanj. V cargo-partnerju bomo vsekakor promotorji dogovora.

V intervjuju v reviji EOL 154-155 je Igor Žula, predsednik Slovenskega logističnega združenja, povedal, da je slovenska logistika v močnem razvojnem ciklu. To vključuje tudi digitalizacijo in tehnološko modernizacijo. Kakšni so vaši razvojni načrti in kateri poslovni model v logističnem podjetju je najučinkovitejši?

Največji projekt v letu 2021 bo zagotovo planiranje in začetek gradnje »faze 2« našega iLogističnega centra, dograditve večjega prizidka k obstoječemu iLogističnemu centru, s katerim bomo povečali skladiščne kapacitete za okoli 10.000–12.000 m². Med drugim planiramo različne tehnologije, predvsem na področju avtomatizacije in robotike, med katere spadajo zalogovniki in t. i. »shuttle« sistem, robotski komisionirni in sortirni sistem, avtomatsko vodena vozila (AGV), večnivojski sistemi transportne tehnike za palete in pakete, gravitacijske pretočne proge ter platforma za dostavo z droni.

Drugi projekt, kamor usmerjamo veliko resursov in energije, je pospešena digitalizacija poslovanja. Za še večjo organizacijsko odličnost logističnih procesov smo se odločili za implementacijo globalne platforme CargoWise, ki bo odlično dopolnjevala našo obstoječo platformo SPOT. Platforma omogoča izvajanje zelo zapletenih transakcij na področjih, kot so transport, skladiščenje, špedicija, carinjenje, sledenje pošiljk, e-trgovina in usklajeno čezmejno poslovanje. Logistično podjetje lahko uporablja eno bazo podatkov za poslovanje z različnimi uporabniki, za različne namene, v različnih državah, v različnih jezikih in valutah. Platformo CargoWise bomo postopoma implementirali v Aziji, Oceaniji, Evropi in ZDA, pri čemer bo aplikacija v prvih državah zaživela sredi leta 2021, zaključek implementacije pa je predviden marca 2023.

Kako je pandemija vplivala na rezultate poslovanja?

V podjetju smo ponosni, da smo se izredno hitro prilagodili nastalim razmeram in pravilno usmerili naš fokus in strategijo. Leto 2020 bo za cargo-partner daleč najuspešnejše leto doslej, tako lokalno v Sloveniji, kot tudi za celotno skupino. V Sloveniji smo v primerjavi s predhodnim letom povečali prihodke za 36 %.

Koliko pomeni priznanje Logist leta 2019 pri vaših poslovnih partnerjih in kakšni so bili odmevi?

V prvi vrsti je to nagrada celotnemu našemu timu, ki se že leta trudi in nadgrajuje svoje znanje, izkušnje, inovativnost, trdo delo in požrtvovalnost. Ker gre za stanovsko nagrado, pomeni, da so naš trud in napredek opazili kolegi iz industrije, kar daje tej nagradi še dodaten pomen in vrednost. Tako smo dobili zagotovilo, da smo na pravi poti, a hkrati tudi odgovornost, da se sedaj ne smemo ustaviti. Odzivi strank, dobaviteljev in ostalih partnerjev so bili seveda pozitivni, prišle so mnoge pohvale in čestitke. Najbolj pa me je razveselil odziv naših zaposlenih, saj so se v nagradi prepoznali tudi sami.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.