Center za ravnanje z nevarnimi odpadki tehnološko dovršen in varen - EOL 154/155

Center za ravnanje z nevarnimi odpadki tehnološko dovršen in varen - EOL 154/155

Nevarni odpadki

Promocija

Letos so v podjetju Saubermacher Slovenija razširili in varnostno nadgradili Center za ravnanje z nevarnimi odpadki v Kidričevem. Investicija v vrednosti približno 3,5 milijona evrov je podjetju prinesla ne le višje varnostne standarde, temveč tudi dodatne prostore, nova delovna mesta in nadgradnjo ponujenih storitev.

S tem so v podjetju Saubermacher Slovenija dodatno nadgradili in posodobili varnostne ukrepe centra ter ga kot takega uvrstili v vrh najsodobnejših in varnostno urejenih tovrstnih centrov. Posodobitev in širitev obrata sta pomembna koraka za varnost prevzemanja nevarnih odpadkov v Sloveniji. Sama naložba v razširitev centra je tako obsegala gradnjo druge faze skladiščnih prostorov, nakup dodatnega zemljišča in gradnjo parkirnih prostorov za tovorna vozila ter postavitev avtomatskega gasilnega sistema skupaj z rezervoarjem za požarno vodo. Vse od začetka gradnje do danes je bilo za center namenjenih že okrog 10 milijonov evrov.

Nadgradnja varnostnih standardov

V Kidričevem se večinoma skladiščijo in obdelujejo nevarni odpadki, ki nastanejo v industriji in gospodinjstvih. Nevarne snovi, kot so kisline, lužine, olja, odpadki iz delavnic, mulji pri odstranjevanju barv in lakov, pa tudi onesnažena zemlja, se skladiščijo, obdelujejo in pripravljajo za odstranitev v tujini in delno obdelajo za vnovično uporabo. Celotna lokacija je zgrajena v skladu s tehnologijami BAT (best available technology) ter opremljena s celostnim tehničnim in avtomatskim protipožarnim varovanjem. Dodaten podatek, ki nikakor ni zanemarljiv, pa je, da je že lokacija Centra za ravnanje z nevarnimi odpadki v Kidričevem posebna. Stoji namreč na industrijskem območju, ki ima svojo poklicno gasilsko enoto. Poleg tega velik pomen namenjajo tudi zaščiti ljudi in okolja. Tako se celotni izpusti na lokaciji čistijo s posebno napravo, beton pa je vodoodporen, z lovilnim bazenom ter številnimi lovilniki olj, ki ščitijo ozračje in tla pred onesnaženjem. Zaradi tehnične opremljenosti je to trenutno najsodobnejši visokotehnološki center za trdne in tekoče nevarne odpadne snovi v Sloveniji.

Ob gradnji druge faze so v centru v Kidričevem precejšen del sredstev namenili prav najsodobnejši požarni varnosti pri nas. Zgradila se je avtomatska gasilna naprava na območju celotnega centra (sprinkler), in sicer skupaj s strojnico in rezervoarjem prostornine 480 kubičnih metrov za požarno vodo. Z omenjeno naložbo so v centru zagotovili najvišjo možno požarno varnost, tako da tehnološko dovršena in moderna ureditev skrbi za varnost tako zaposlenih, celotne lokacije kot tudi okoliške industrije in prebivalcev.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.