Prvi slovenski program, ki gradi kompetence mladih z vodikom - EOL 154/155

Prvi slovenski program, ki gradi kompetence mladih z vodikom - EOL 154/155

Zelene inovacije in projekti

dr. Matjaž Knez, Fakulteta za logistiko UM

Program H2student, ki v okolju pridobiva vedno večjo podporo, poteka letos prvič v Sloveniji in na Hrvaškem, zajema pa celotno izobraževalno vertikalo - od osnovnih šol in srednjih šol vse do univerze. Otroci v osnovnih šolah rišejo na teme trajnostne mobilnosti, v srednjih šolah izvajamo »Izobraževalno tekmovalni del z avtomobili na vodik iz lego kock, na univerzitetnem nivoju pa podjetje Ecubes in Fakulteta za Logistiko Univerze Maribor, skupaj s partnerji, 3. februarja 2021 organizirata mednarodno konferenco z naslovom »Vodikov ekosistem Slovenije«.

dr. Matjaž Knez, Fakulteta za logistiko UM
dr. Matjaž Knez, Fakulteta za logistiko UM

Namen programa H2student je skozi zanimiva predavanja, vsebine, dosegljive na spletni platformi www.h2student.com in skozi igro na zanimiv način vzbuditi zanimanje za trajnostno mobilnost, za vodik, dvigniti tehnološko ozaveščenost ter mlade navdušiti, da se bodo odločali za študij in nato tudi poklice, ki so povezani z novimi vodikovimi tehnologijami. Z ozaveščanjem mladih o pozitivnih učinkih uporabe H2 tehnologij, širimo idejo o trajnostni mobilnosti, o uporabnosti vodika in možnih potencialih uporabe H2 tehnologij za širšo populacijo. Program je namenjen tudi mladim, ki so šolanje že končali in dolgo časa iščejo zaposlitev in bi se skozi H2Student program želeli usposobiti za mentorje v programu na področju trajnostne mobilnosti.

Ker v Evropi primanjkuje kompetenc na tem področju, želimo s programom H2Student:

•             prispevati k doseganju cijev Agende 2030; vodikove tehnologije in zeleni vodik bodo ključni za doseganje teh ciljev, zato je povezava obnovljivih virov z brezemisijskim transportom temeljna naloga za nizkoogljično družbo;

•             mladim ter bodočim rodovom promovirati vodik in brezemisijski transport ter jih navdušiti za vodik in izobraževanje v tej smeri.

Oblikovanje in vzpostavljanje energetskih infrastruktur, ki omogočajo čisto, brezemisijsko, cenovno dostopno energijo in čist zrak brez kritičnih subvencij je danes globalen izziv vseh držav podpisnic Pariškega sporazuma.

Sedanja zgodovinska elektrifikacija globalnega prometa, skupaj s potrebami po obsežnem skladiščenju prekinjajočih se virov obnovljive energije, zahteva evropskega obrambnega sistema po uporabi zelenega vodika ter AGENDA 2030 odpirajo priložnosti za rešitve, ki bi lahko omogočile prodor obnovljivih virov energije v energetsko mešanico preko jasnih poslovnih modelov z uporabo danes že znanih, razvitih in razpoložljivih vodikovih tehnologij. Tovrsten pristop podpira zanesljivost preskrbe z energijo, okoljsko trajnost, cenovno konkurenčnost in dostopnost energije.

Pomanjkanje kompetenc s področja vodikovih tehnologij in nejasno razumevanje prednosti čiste, medsektorsko povezane energetske infrastrukture in čistega, brezemisijskega prometa v evropski družbi sta bili najbrž glavni oviri, ki nista omogočali popolnega odklepanja pozitivnih potencialov ter novih priložnosti, ki jih obnovljivi viri lahko prinesejo v naša življenja in okolje.

Rast kompetenc je eno ključnih področij, kar Evropa potrebuje za doseganje ciljev, določenih v Agendi 2030. In to je poslanstvo izobraževalne platforme H2student, v okviru katere se je letos med januarjem in marcem 2020 v programu izobraževalo že preko 1200 dijakov v Sloveniji in na Hrvaškem.

Izobraževanje o čisti energiji zdaj odpira dodatne možnosti za ogljično nevtralno krožno gospodarstvo v Sloveniji, kot je opredeljeno v AGENDI 2030 kot del svetovne zelene prihodnosti, vodikovega ekosistema in vodikove družbe.

Evropska komisija je 8. julija 2020 objavila najnovejšo strategijo o integriranih energetskih sistemih ter evropsko strategijo o vodiku, kar je le ena izmed potrditev, da je bil H2student program ob svojem nastanku pravilno zastavljen ter da je na pravi poti skladno z vizijo in s pričakovanji evropske družbe. In ne samo to. V okviru 23. Dnevov energetikov je bil program proglašen tudi za naj promocijski slovenski projekt v kategoriji URE/OVE za leto 2020.

Kot fakulteta si prizadevamo za čimboljše izvajanje našega poslanstva – zagotavljanje družbi potrebnih kompetenc v prihajajočih časih, tehnološka družba ECUBES pa z razvojem infrastrukturnega projekta promovira uporabo infrastrukture vodikovih tehnologij s povezavo obnovljivih virov s transportom na trajnosten, sonaraven način.

S sodelovanjem nam bo uspelo realizirati projekt, ki bo pripomogel k doseganju okoljskih ciljev Slovenije, imeli bomo čistejši zrak, konkurenčen čist, brezemisijski transport, na osnovi kritične mase kompetenc s področja vodikovih tehnologij pa se bodo v Sloveniji odprla številna nova delovna mesta. Tudi takšna, o katerih danes še ne vemo prav veliko.

Želeli bi si, da bi se našim prizadevanjem pridružila tudi druga podobno misleča podjetja, posamezniki, odločevalci, s pomočjo katerih bi do zastavljenih ciljev prišli še hitreje, na tej poti pa bi skupaj odkrivali nove izzive in priložnosti.

»Čist, brezemisijski promet je temeljni del prehoda k trajnostni družbi, povezava obnovljivih virov z brezemisijskim transportom pa je naloga odločevalcev družbe.«

(Prof. Paul Ekins, 25. srečanje Mednarodnega panela za vire OZN, 8. november 2019, BLED, Slovenija)

»Vizija programa H2Student je navdihniti mlade za trajnostno mobilnost in nove vodikove tehnologije, naša naloga v izobraževalnem sistemu pa razvoj kompetenc.«

(Izr. prof. dr. Matjaž Knez 25. srečanje Mednarodnega panela za vire OZN, 8. november 2019, BLED, Slovenija)

H2Student je edinstven, brezplačno izobraževalno tekmovalni program, ki poteka v okviru infrastrukturnega projekta »Koridor brezemisijske mobilnosti Slovenije« družbe ECUBES s podporo MITSUBISHI POWER EUROPE.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.