Uvajanje obnovljivih plinov je rešitev za pospeševanje nizkoogljičnega prometa - EOL 153

Uvajanje obnovljivih plinov je rešitev za pospeševanje nizkoogljičnega prometa - EOL 153

Biometan

Promocija

Združenje za zemeljski in obnovljiv plin v prometu (NGVA Europe) je objavilo podatke o trenutni uporabi biometana v sektorju cestnega prometa v Evropi, ki kažejo, da je obnovljivi plin na voljo potrošnikom po Evropi ter predstavlja povprečno 17 odstotkov vsega plina, ki se uporablja kot transportno gorivo. Tudi v Sloveniji bomo z namenom doseganja energetskih in podnebnih ciljev morali upoštevali smernice in zakonodajo EU za postopno nadomeščanje deleža zemeljskega plina s plini obnovljivega izvora, kot so sintetični plin, vodik in biometan.

Uporaba biometana v sektorju cestnega prometa v Evropi Vir: NGVA Europe, marec 2020
Uporaba biometana v sektorju cestnega prometa v Evropi Vir: NGVA Europe, marec 2020

Uporaba biometana narašča

Obnovljivi plini so v veliki meri na voljo zahvaljujoč se nenehno rastoči infrastrukturi za proizvodnjo in uporabo goriva. Na vseh (4.120) evropskih polnilnih postajah za stisnjen in utekočinjeni zemeljski plin jih več kot 25 % dobavlja biometan, so potrdili na združenju NGVA Europe. To je 17 % povprečja vsega plina v Evropi, ki se uporablja kot transportno gorivo (2,4 milijard m3 / 23,4 TWh), kar ima pozitiven učinek na ogljični odtis, saj razpoložljivi 17 % delež biometana v primerjavi z bencinom zmanjša izpuste CO2 iz 20 % na skoraj 40 %.

Obnovljivi plini so popolnoma združljivi s trenutno infrastrukturo za zemeljski plin in vozila, kar omogoča nizkoogljični promet. Uvajanje obnovljivih plinov je ena izmed najboljših rešitev za pospeševanje nizkoogljičnega prometnega sektorja, ki temelji na krožnem gospodarstvu. V sektorju težkih tovorov je biometan vse večja resničnost in predvsem razpoložljiva tehnologija, ki lahko nadaljuje prodor na trg ter prispeva k prehodu na nizkoogljični promet.

Plini obnovljivega izvora tudi v NEPN

Tudi Slovenija ima za dolgoročni cilj nadaljnje odprto delovanje trga zemeljskega plina brez regulativnih omejitev, vendar z ustreznimi spodbudami predvsem za večjo rabo obnovljivih virov energije.

V Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN) je zapisano, da bomo z namenom doseganja energetskih in podnebnih ciljev tudi v Sloveniji morali upoštevali smernice in zakonodajo EU za postopno nadomeščanje deleža zemeljskega plina s plini obnovljivega izvora, kot so sintetični plin, vodik in biometan. Za ustrezni preboj plinov obnovljivega izvora v energetsko bilanco bo potreben razvoj trga obnovljivih plinov, ki bo lahko obstajal v sklopu trga zemeljskega plina ali pa kot samostojni trg.

K razvoju trga obnovljivih plinov bodo prispevali tudi operaterji sistemov zemeljskega plina z nepristranskim priključevanjem in dostopom do sistema proizvajalcev plinov obnovljivega izvora in drugih nizkoogljičnih plinov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.