Z zeleno energijo v trgovskih centrih, s spletom še bolj h kupcu - EOL 153

Z zeleno energijo v trgovskih centrih, s spletom še bolj h kupcu - EOL 153

Trgovina - zelena in spletna

E. D.

V Merkurjevih centrih so prvi začeli prodajati hranilnike električne energije po sklenitvi strateškega partnerstva s podjetjem NGEN. Ne po naključju. Merkur se je že pred leti odločil za učinkovitejšo rabo energije in za načrtno namestitev sončnih elektrarn na strehah trgovskih centrov. Z gradnjami nadaljuje, zato lahko Lidija Rakuša, direktorica marketinga, ki skrbi za odnose z javnostmi in trajnostni razvoj, postreže s podatki, koliko zmanjšujejo izpuste CO2 in koliko so že energetsko samooskrbni. A zelena prenova trgovske družbe se kaže tudi v drugih pobudah, ena takšnih je bila Posadi drevo, druga zmanjšanje porabe plastičnih vrečk. V krizi pa so se morali hitro, pravi sogovornica, obleči v vlogo on-line trgovca. In spletna prodaja daje rezultate, kar je dober obet do bližnje 125-letnice Merkurja.

Lidija Rakuša
Lidija Rakuša

V Merkurjevih prodajnih centrih prodajate Tesline Powerwall hranilnike električne energije. Brez hranilnikov energije bo otežena elektrifikacija prometa, nujni so za sončne elektarne, ki naj bi v Sloveniji poleg HE največ prispevale k deležu OVE v končni rabi energije. Takšnih partnerstev za pospešek energetski transformaciji med trgovino in inovativnim podjetjem NGEN v Sloveniji ni veliko. Zakaj strateško partnerstvo, ali to napoveduje še več zelenih poudarkov v poslovni strategiji družbe?

V Merkurju verjamemo, da smo s podpisom strateškega partnerstva z družbo NGEN dali poseben pečat prihodnjemu razvoju na tem področju v Sloveniji. Še več, da celo delamo pionirske korake. Predvsem na področju individualnih uporabnikov, pri njihovem ozaveščanju in spodbujanju uporabe naprednih, tudi okolju prijaznejših tehnologij. K takšnim partnerstvom delamo inovativne in cenovno dostopne korake tudi pri spodbujanju, na primer, novogradenj ali prenov na področju ogrevalnih sistemov.

Kaj to pomeni za lastnike hiš?

Lastniki individualnih hiš lahko za pogon toplotne črpalke vgrajujejo tudi Tesla Powerwall integrirano tehnologijo, ki so jo razvili prav naši slovenski partnerji v Žirovnici. Odslej so v trgovskih centrih Merkurja na voljo Teslini Powerwall hranilniki električne energije, za katere so v NGEN-u razvili integracijsko platformo. Kupec tako lahko sodeluje na energetskem izravnalnem trgu. Merkurjevi svetovalci bodo kupcem svetovali, sodelavci podjetja NGEN pa vgrajevali baterije v objekte preko Merkurjevega prodajnega programa RečenoStorjeno.

Ali je prodaja hranilnikov energije povezana z razogljičenjem vaših trgovskih centrov, saj nanje načrtno nameščate sončne elektrarne? Kakšni so načrti, saj prav veliki trgovski kompleksi dajejo možnosti za namestitev sončnih modulov na strehah?

Res je, Merkur je tudi sam stopil na pot optimizacije porabe električne energije. Z zgledom želimo učiti in spodbujati k učinkovitejši uporabi energije tudi v naših centrih. Začeli smo na parkirišču pred TC Merkur Primskovo, nadaljujemo istočasno tudi z nadgradnjo že obstoječih polnilnic za električne avtomobile. Tokrat nadgrajujemo polnilnice z dodatnimi Teslinimi baterijami NGEN. Nadaljujemo z optimizacijo porabe električne energije v posameznih Merkurjevih centrih in s postavitvijo sončnih elektrarn na strehah naših trgovskih centrov. Takšne že imamo za lastno porabo na strehi TC Primskovo in TC Hudinja. Načrtujemo še postavitev SE na objektih TC Maribor, TC Murska Sobota, TC Litija in TC Hudinja. Če se bo projekt za montažo baterij Tesla izkazal na pilotnem projektu kot ekonomsko upravičen, bomo s podobnimi implementacijami nadaljevali tudi po ostalih TC-jih.

V vseh dokumentih o prenovi energetskega sistema je poleg zelenih virov v ospredju energetska učinkovitost z manjšo rabo energije. Zahteva jo tudi novi zakon o energetski učinkovitosti. Kako uveljavljate učinkovit sistem upravljanja z energijo, rezultati? Kaj načrtujete?

Na strehi Merkurjevega trgovskega centra Primskovo že od leta 2012 deluje sončna elektrarna (SE), ki smo jo 2015 priklopili na interno omrežje, tako da je vsa proizvedena elektrika namenjena neposredno za potrebe centra. To omogoča 60% samooskrbo z zeleno električno energijo. V preostalih 40 % pa je zagotovljenih iz bližnjih hidroelektrarn Gorenjskih elektrarn. Merkur trgovina d.o.o. se tako v Kranju oskrbuje izključno s čisto in zeleno elektriko. Glavni prihranek je, da za to EE ne plačujemo omrežnine. Na letni ravni to znaša cca 20.000 EUR. Njena nazivna moč je 408 kWp, letna proizvodnja znaša 428.400 kWh električne energije, kar zadošča za oskrbo 136 gospodinjstev. Ker gre za zelen energetski vir, smo zmanjšali emisije za 214.200 ton. Sončna elektrarna je bila konstrukcijsko nameščena brez pritrjevanja in preboja strešne kritine. Spada v paket treh elektrarn, ki jih je podjetje Gorenjske elektrarne v celoti izvedlo na naših strehah. Po potrebni sanaciji strehe iz bitumna smo s postavitvijo nosilne konstrukcije brez pritrjevanja dodatno preprečili možnosti zamakanja in hkrati izboljšali izgled samega objekta.

Prenovili ste tudi razsvetljavo.

Da. S tem smo zmanjšali izpuste toplogrednih plinov za 164 ton letno. Pridobitev iz leta 2015 je še dodatno polnilnica za električna vozila, prva pred Merkurjevimi trgovskimi centri. Polnilna postaja omogoča kar 80-odstotno polnjenje električnega vozila v pol ure. Polnjenje je možno s kartico, ki je brezplačno na voljo za izposojo na informacijskem pultu trgovskega centra.

Z zelenimi energetskimi projekti nadaljujete?

Z več različnimi partnerji načrtujemo nekaj projektov, od katerih si obetamo večjo energetsko učinkovitost naših TC in zmanjšanje porabe energentov. Govorim o postavitvah novih SE na strehah naših TC, ki bodo priključeni interno v omrežje po PX3 shemi, o prestavitvah meritev na NN zbiralke v TP, o postavitvah novih e-polnilnic, o postavitvi LED razsvetljave, o umestitvi kogeneracijskih naprav. To je naša stalnica v poslovanju.

Med vašimi zelenimi akcijami je vzbudilo pozornost sajenje dreves. Zakaj akcija Posadi drevo, kako so jo sprejeli vaši potrošniki?

Iz roda v rod se prenaša lepa tradicija, značilna za mnoge kulture. Tudi pri nas. Narekuje, da ob rojstvu otroka posadimo drevo. Ker tudi blagovna znamka Merkur beleži že skoraj 125 let tradicije in nam je v podjetju spoštovanje starih navad blizu, smo se odločili, da vsem otrokom, rojenim septembra 2020, podarimo sadiko drevesa. Drevesa so neodtujljiv del našega življenjskega okolja. Slovenija po gozdni površini sodi na 4. mesto v Evropi. Radi se pohvalimo, da živimo v zeleni deželi, kjer imamo zaradi bogatega ruralnega in tudi urbanega drevesnega ekosistema čistejši zrak in prijaznejši življenjski habitat. Zato to izročilo pomagamo prenašati na prihodnje generacije, ki se že soočajo z dejstvom, da čista narava ni več nekaj samoumevnega in da moramo z okoljem ravnati odgovorneje. Zato je najbolj trajnosten družbeno odgovoren akt, ki smo ga lahko v Merkurju izvedli na jesen, skrb, da bo v našem okolju raslo tudi v prihodnje čim več sveže posajenih dreves. Zato smo vsem otrokom, v sodelovanju s porodnišnicami, rojenim v septembru 2020 v Sloveniji, podarili eno izmed avtohtonih sadik drevesa iz Merkurjeve ponudbe in s tem spodbudili k obujanju stare tradicije. Odziv je bil res odličen.

Trgovina je sprejela posebne obveznosti tudi glede uporabe plastične embalaže. Izpostavljeni so živilci, vendar pa je celotna zakonodaja usmerjena v preprečevanje in zmanjševanje odpadkov. Na evropski ravni poteka tudi revizija o embalaži in odpadni embalaži. Posebej je omenjeno prekomerno embaliranje in zmanjševanje količine odpadne embalaže. Kako lahko v trgovskih centrih zmanjšate uporabo embalaže, kje je največ možnosti in kako sodelujete z družbo za ravnanje z odpadno embalažo?

V družbi Merkur trgovina, d.o.o. smo že v letu 2019 beležili padec prodaje plastičnih vrečk. Po pristopu h Kodeksu za zmanjšanje prodaje plastičnih vrečk smo s 1. septembrom 2019 iz prodaje umaknili plastične vrečke. Zamenjali smo jih s papirnatimi. Tako od 01. 09. 2019, od kar je začel veljati kodeks, v Merkurju nismo prodali več nobene plastične vrečke. Vso prodajo smo nadomestili s papirnatimi vrečkami ter vrečkami za večkratno uporabo. V letu 2018 smo med septembrom in novembrom prodali 15.729,00 kosov plastičnih vrečk, v letu 2019, po začetku uveljavitve podpisanega kodeksa, pa niti ene, pač pa 9.470 papirnatih vrečk. Letos je bil izveden energetski pregled podjetja, kjer smo pod drobnogled vzeli 12 trgovskih centrov Merkur. V analizah in rezultatih energetskega pregleda so navedeni tudi konkretni energetski projekti, ki bodo pripomogli k izboljšanju energetske učinkovitosti posameznega trgovskega centra. V avgustu 2020 je bila s podjetjem Naias podpisana pogodba za izgradnjo kogeneracijske naprave v objektu TC Merkur Ptuj.

Z Gorenjskimi elektrarnami sta bili v septembru podpisani novi pogodbi za izvedbo sončnih elektrarn, in sicer za objekta TC Merkur Maribor in TC Merkur Murska Sobota. Sončni elektrarni naj bi predvidoma začeli z obratovanjem spomladi leta 2021, če navedem le nekaj svežih dogovorov.

Epidemiološka kriza vpliva na rezultate gospodarstva, podatki pa kažejo na izjemno rast spletne trgovine. Kako je uspešen spletni Merkur?

V Merkurju smo se morali v času karantene letos spomladi v kratkem času transformirati iz klasičnega »naredi si sam« trgovca v on-line trgovca. Prilagodili smo se po najboljših močeh in kar se da hitro. Prej smo imeli zgolj eno odpremno mesto za spletno trgovino. V prvem tednu po delnem zaprtju naše fizične trgovine smo se prilagodili in prešli z enega odpremnega mesta na 8, nato na 20 odpremnih mest, kjer pripravljamo pakete za dostavo na dom še danes.

Kaj gre najbolj v prodajo?

Po novih prodajnih poteh je bilo v tem času največ povpraševanja po izdelkih za barvanje doma, naredi si sam, hladilnikih, skrinjah, zemlji, čebulnicah in hrani za domače živali. Praktično smo se čez noč prelevili v on-line trgovca z več kot 25.000 izdelki, ki jih pripeljemo na dom. Uvedli smo še dodatne nove prodajne poti, kot je naročanje izdelkov po elektronski pošti in telefonu ter dostavo na dom. Dostava na dom bo po naši oceni za kupce še naprej zelo pomembna, saj ocenjujemo, da se bodo spremenile nakupne navade. Zato ostajata naša spletna prodaja in naročanje po telefonu ter elektronski pošti kupcem na voljo za varen nakup tudi v prihodnje. Na novo smo pred naše TCje začeli postavljati paketomate-paketnike, kjer lahko kupci naročeno blago, zaenkrat manjše pakete, prevzamejo kadarkoli. Sicer kupci posegajo po vseh naših izdelkih v različnih segmentih DIY, tako po izdelkih za gradnjo, za mojstre, program naredi si sam, bela tehnika, aparati, vrt, vse za dom, skratka vsa Merkurjeva ponudba v celoti.

Načrti? Bliža se 125-letnica Merkurja.

Rast povpraševanja je pričakovana ne samo zaradi virusa, temveč tudi predvsem zaradi strogih predpisov o zeleni gradnji, naraščajočih stroškov električne energije, rasti notranjih migracij in visoke porabe gospodinjstev. Poleg tega se proizvajalci nenehno osredotočajo na tehnološki napredek. Mislim na oblikovalske inovacije in izboljševanje kakovosti izdelkov, zlasti izdelkov, ki so prijazni okolju. Poleg tega so posojilne obrestne mere v regiji sorazmerno nižje, cene nepremičnin pa naraščajo in s tem podpirajo trg za izboljšanje stanovanj, kakovost, udobje, prijetnost bivanja, občutek zadovoljstva, urejenost doma. V Merkurju se zelo prilagajamo trendom s ponudbo. Če kupcu primanjkuje časa in znanja, da bi se del lotil sam, mu pri nas ponujamo rešitev v okviru naše celovite storitve Rečeno storjeno. Izkušeni mojstri uredijo vse, od ideje do realizacije prenove doma. Pri tem nudimo svetovanje in individualno obravnavo, zagotavljamo kakovostne materiale in hitro izvedbo del. V Merkurju ponujamo še ugodne možnosti financiranja s plačilom na obroke ter jamčimo za opravljeno delo. Pri izvedbi del v Merkurju uporabljamo kakovosten material in izdelke. V naših trgovinah namreč na enem mestu najdete največjo izbiro izdelkov za gradnjo, prenovo in kakovostno bivanje. Da je storitev Rečeno storjeno med kupci vedno bolj priljubljena, kažejo tudi številke. Število izvedenih projektov je namreč iz leta 2018 v primerjavi z 2019 zraslo za 10,5 %. Tako smo samo v preteklem letu uspešno realizirali več kot 2.800 projektov merkur.si/receno-storjeno.

Dobaviteljska veriga sodeluje?

Tudi z dobavitelji se povezujemo aktivneje, izbiramo kakovostne in trendovske izdelke, takšno je na primer sodelovanje s podjetjem NGEN za električne baterije za vgradnjo v individualnih gospodinjstvih blagovne znamke Tesla, pa žarov WEBER, Optimus, Bosch ipd., kjer sodelujemo z dobavitelji tako, da tudi sami sodelujejo v postavitvah in predstavitvah svojih izdelkov v Merkurjevih trgovinah na način, ki je za kupce enostaven, priročen, hiter za nakup. Vemo namreč, da imajo ljudje radi doma vse urejeno. Zato je tak tudi lani prenovljeni slogan naše, zdaj že skoraj 125 let stare blagovne znamke Merkur.

Kdo bo med zmagovalci v trgovini po krizi?

Zmagovalci v trgovini bodo tisti, ki bodo na pravi način znali povezati prednost fizičnih trgovin, mislim na lokacijo, prostor, ponudbo, s spletnim nastopom. Tisti, ki bodo samo na spletu ali samo v fizični obliki, ne bodo mogli v celoti zadovoljiti potreb sodobnih strank. Merkur ima zato v tem trenutku odlično izhodišče, da to naredi najbolje v naši panogi v Sloveniji. Imamo najboljše lokacije, najbolj prepoznavno blagovno znamko in smo dokazljivo najbolj prepoznavni tudi na spletu. V naslednjih korakih bomo morali trdo delati, da na eni strani obogatimo in optimiramo spletno izkušnjo ter da jo hkrati s pridom povežemo tudi s fizično izkušnjo naših kupcev. Sodoben kupec v interakciji s trgovcem v svoji nakupni poti neprestano prehaja iz digitalnega v fizični svet. In prav v tem delu moramo znati zagotoviti najboljšo možno izkušnjo. Od iskanja informacij pa vse do urejanja reklamacij in upravljanja z lojalnostjo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.