Vi sprašujete, ministrstvo odgovarja - EOL 153

Vi sprašujete, ministrstvo odgovarja - EOL 153

Ministrstvo za infrastrukturo smo vprašali, katere bistvene novosti prinaša Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE).

ZURE tudi o delitvi stroškov v večstanovanjskih stavbah

Zakon o učinkoviti rabi energije naj bi spodbudil večjo energetsko učinkovitost, kar naj bi bila ena izmed poti za manjšo rabo energije. Katere novosti prinaša zakon, ki ga zahteva evropska zakonodaja?

Vlada Republike Slovenije je na 27. redni seji dne 23. 7. 2020 določila besedilo Predloga Zakona o učinkoviti rabi energije (v nadaljnjem besedilu: ZURE) in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru RS. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor Državnega zbora RS je dne 6. 10. 2020 obravnaval in glasoval o členih ZURE ter jih tudi sprejel.

Zakon o učinkoviti rabi energije vsebinsko ureja učinkovito rabo energije in v tem okviru splošne ukrepe za spodbujanje energetske učinkovitosti, ukrepe za povečanje učinkovite rabe energije, zahteve energetske učinkovitosti za proizvode ter zagotavljanje energetske učinkovitosti stavb. Nekatere določbe so enake določbam v trenutno veljavnem Energetskem zakonu, nekatere pa so spremenjene ali dodane z namenom prenosa evropske zakonodaje v slovenski pravni red.

Bistvene spremembe zaradi prenosa evropske zakonodaje glede na določbe trenutno veljavnega Energetskega zakona dopolnjujejo vsebinske zahteve iz Direktive o energetski učinkovitosti stavb glede Dolgoročne strategije prenove stavb. Določajo merjenje porabljene energije in informacije o obračunu. Določbe so razdeljene posebej za merjenje porabe zemeljskega plina in posebej za merjenje porabe ogrevanja, hlajenja in sanitarne tople vode.

Dopolnjujejo se obveznosti iz Direktive o energetski učinkovitosti glede delitve stroškov v večstanovanjskih stavbah (delilniki - daljinsko odčitavanje), ureja se polnilna mesta za električna vozila: gre za implementacijo zahtev iz evropske direktive, ki določa za posamezne primere različne zahteve za namestitev polnilnih mest in namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za električne kable.

Pri prihrankih energije pri končnih odjemalcih je na novo postavljena meja 100 MWh za dobavitelje trdnih goriv. Pri sistemu upravljanja z energijo v javnem sektorju so opredeljene naloge odgovorne osebe, uvedena pa je tudi obveznost pregledov sistemov za avtomatizacijo in nadzor stavb.

Dodatne informacije o ZURE z vidika postopka in same vsebine pa so objavljene na spletni strani e-demokracija in spletni strani Državnega zbora. Zakon o učinkoviti rabi energije je DZ sprejel v oktobru.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.