Trajnostne vsebine iz prakse za prakso - EOL 153

Trajnostne vsebine iz prakse za prakso - EOL 153

Akademija Zelena Slovenija

U. K.

Čeprav se o trajnostnem razvoju veliko govori, je razumevanje koncepta lahko zelo nejasno in raznoliko, tudi znotraj podjetja. Da bi podjetjem in organizacijam ponudili konkretne odgovore in nasvete, so v Akademiji Zelena Slovenija ustvarili nabor izobraževalnih programov, ki odgovarjajo na marsikatero zagonetko trajnostnega razvoja. Od kratkih video izobraževanj, seminarjev, delavnic in webinarjev dostopnih za vse, do internih delavnic in coachingov za posamezno podjetje. Zdaj se glede na trenutno situacijo izvedejo tudi na daljavo. Kot pravi Tanja Pangerl, vodja Akademije Zelena Slovenija, so za podjetja aktualne vsebine, ki prinašajo uporabna znanja, primere dobrih praks in izkušnje iz prakse.

Tanja Pangerl, vodja Akademije Zelena Slovenija
Tanja Pangerl, vodja Akademije Zelena Slovenija

Trajnostni razvoj v sebi nosi več med seboj povezanih vidikov. Ne zajema le okoljskega, temveč tudi družbeni in finančni vidik. V Akademiji Zelena Slovenija pogosto poudarjate, da se trajnostni razvoj začne v nas samih. Na kaj mislite?

Tako je. Trajnostni razvoj predstavlja nekaj, kar je trajno, vzdržno, sonaravno, se vedno znova obnavlja in kjer nič ne gre v nič. Brez notranjih miselnih procesov, ki nas aktivirajo k dejanjem, je težko razmišljati trajnostno v širših medsebojnih odnosih in odnosih do deležnikov. Na ta način posamezna organizacija tudi lažje prepozna svoj ustroj kot organizem, kjer je vsak zaposleni dodana vrednost in lahko prispeva k dodani vrednosti podjetja. Na delavnicah in coachingih, ki jih izvajamo za podjetja (po novem tudi v obliki izobraževanja na daljavo), se vedno pokaže, da je vključevanje in povezovanje zaposlenih iz različnih oddelkov prava paleta razmišljanj in idej. Z učinkovitim upravljanjem se lahko rodijo nove strateške usmeritve in novi modeli poslovanja. Hkrati se pokaže, kako različna so lahko dojemanja posameznikov o istih stvareh. Zato so delavnice, coachingi za zaposlene s področja trajnostnega razvoja za podjetja izjemno zanimivi, saj lahko v razmeroma kratkem času dobijo zelo koristne in konkretne informacije o dojemanju organizacije s strani zaposlenih in o potencialu, ki se skriva v njih. Ključnega pomena je, da so v proces vključeni tudi vodilni kadri, saj tako v neposrednem stiku s sodelavci dobijo uvid v njihovo razmišljanje, dojemanje in razumevanje tematike. Ne nazadnje pa se na ta način gradi tudi pripadnost podjetju in motivacija za konkretne spremembe.

Pri izobraževalnih programih ste usmerjeni k različnim temam s področja trajnostnega razvoja, tudi takšnim, ki so aktualne glede na sprejete strategije, kot je na primer strategija razogljičenja podjetja oziroma organizacije. Zdaj je bil sprejet zakon o učinkoviti rabi energije. Kako izbirate teme in kaj je za podjetja aktualno?

Že več kot 15 let se ukvarjamo s področjem trajnostnega razvoja. Pripravljamo poročila o trajnostnem razvoju oziroma nefinančnem poročanju, v katerih so mnoga podjetje prepoznala dobro iztočnico za nadaljnje trajnostne strateške korake. Pripravljamo ali svetujemo pri pripravi trajnostnih strategij in strategij razogljičenja, pri trajnostni prenovi blagovnih znamk, vzpostavitvi trajnostnih komunikacij ter pripravljamo različne digitalne predstavitve v obliki trajnostnih portalov, predstavitev (tudi v video obliki) idr. Te izkušnje nas še vedno marsikaj naučijo. Dobimo vpogled v dejansko stanje na trgu in razumevanje področja trajnostnega razvoja, krožnega gospodarstva na strani podjetij, kar nam omogoča ponuditi vsebine, ki so relevantne in aktualne. Pri izbiri tem upoštevamo tudi aktualne evropske in nacionalne smernice s področja trajnostnega razvoja, razogljičenja, saj se podjetja velikokrat soočajo z vprašanji, kako si jih razložiti in kako jih implementirati v praksi. V določeni meri pa tudi sami soustvarjamo vsebine iz potreb, ki jih prepoznamo v družbi in menimo, da so to vsebine, o katerih bi podjetja in njihovi zaposleni morali slišati kaj več. Za podjetja so vedno aktualne vsebine, ki prinašajo uporabna znanja, primere dobrih praks in izkušnje iz prakse – tudi drugih udeležencev. Vsako podjetje se bo moralo začeti spraševati, kaj je potrebno spremeniti, da bo manjogljično, krožno in pametno.

Katere vsebine trenutno ponujate in komu so namenjene?

Program zajema nekaj klasičnih vsebin, ki jih izvajamo že več let, kot so na primer poročanje o trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti, zakaj pripraviti strategijo trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti, trajnostna preobrazba blagovne znamke. Do novih, kot so trajnostne komunikacije, strategija razogljičenja podjetja oziroma organizacije, trendi trajnostnega razvoja in navdihujoče trajnostne prakse na globalnem trgu, dobaviteljska veriga in trajnostni cilji podjetja, trajnostna diagnoza podjetja, kako lahko zaposleni pospešijo trajnostne korake za tržni uspeh idr. Sicer pa program Akademije Zelena Slovenija zajema tudi različne tematske konference, vezane na druge aktivnosti znotraj Zelene Slovenije.

Vsebine so namenjene tako vodstvenemu kadru kot zaposlenim s področja poslovnega razvoja, okolja, trajnostnega razvoja, družbene odgovornosti, komunikacij in odnosov z javnostmi, kadrov in človeških virov in drugim, ki se v ožjem ali širšem obsegu vključujejo v snovanje trajnostnih vsebin in korakov podjetja ali organizacije. Zelene poslovanje bo vse bolj korak k večji konkurenčnosti na trgu, domačem in globalnem.

Kaj lahko izobraževanje s področja trajnostnega razvoja prinese podjetju? Kakšni so odzivi s »terena«?

Kot sem rekla, večja konkurenčnost. Koncept trajnostnega razvoja lahko zveni zelo abstraktno, če ga ne prevedemo v jezik prakse. Zato so naša izobraževanja vedno usmerjena k podajanju vsebine, ki je uporabna v praksi. Seveda ne gre brez določenih teoretičnih opredelitev za lažje razumevanje in delo v praksi. Zato lahko v okviru izobraževanj udeleženci dobijo konkretne odgovore s področja obravnavane tematike, ki ga lahko prenesejo v podjetje. Od posameznika oziroma podjetja pa je odvisno, kako bo ta znanja uporabil v praksi. Odzivi kažejo, da so podane trajnostne vsebine uporabne in nemalokrat v pomoč pri vzpostavljanju ali nadgradnji trajnostnih korakov podjetja, ki prinašajo tudi konkretne optimizacije stroškov in dodano vrednost na trgu. Posebej nam je v veselje, kadar z našimi znanji lahko povežemo različne oddelke v podjetju, kjer vsak prepozna svoj delček mozaika v trajnostni zgodbi podjetja. Že marsikdo od menedžerjev je povedal, da so vložki v zeleno poslovanje naložba, ki se splača.

Situacija letošnjega leta je mnoge izvajalce seminarjev in delavnic postavila pred izziv izvedbe izobraževanja na daljavo. Kako ste se v Akademiji Zelena Slovenija soočili z izzivom?

Trenutna situacija nas je spodbudila k realizaciji tega, kar smo že nekaj časa načrtovali – k ustvarjanju kratkih brezplačnih video nasvetov s področja trajnostnega razvoja. Trenutno so na voljo teme, kot so trajnostne komunikacije, strategija trajnostnega razvoja podjetja, strategija razogljičenja, trajnostno poročanje, trajnostna blagovna znamka, nevroplastičnost. Našo video knjižnico bomo tudi v prihodnje dopolnjevali z novimi temami, zato vabim k spremljanju na spletni strani www.zelenaslovenija.si. Gre seveda le za uvode v tematike. Za bolj poglobljena znanja se pripravijo daljša izobraževanja ali delavnice za zaposlene po dogovoru s podjetjem. Pripravljamo tudi nabor paketov v naprej pripravljenih daljših izobraževanj po tematikah, ki lahko služijo kot dobro orodje za interno izobraževanje. Te lahko pričakujete v začetku prihodnjega leta.

Zdaj seveda prestavljamo izvedbo seminarjev, delavnic iz fizične v spletno učilnico z izvajanjem webinarjev. Vsaj enkrat mesečno organiziramo webinarje o trajnostnih vsebinah, aktualnih za podjetja. Čeprav je v tem primeru tehnologija koristno orodje, da lahko z izobraževanji nadaljujemo na daljavo, vseeno opažamo, tako kot verjetno marsikdo, da ima osebno druženje posebno dodano vrednost, saj se lahko mnenja bolje izmenjujejo, lažja je razprava, večja vključenost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.