Karton je trajnosten, tudi trg se usmerja k ekološkim izdelkom - EOL 153

Karton je trajnosten, tudi trg se usmerja k ekološkim izdelkom - EOL 153

Embalaža iz kartona

J. V.

Kako lahko podjetje zmanjša izpuste in kako postaja krožno? Odgovor daje Količevo Karton. Novi kotel nadomešča energijo na osnovi fosilnih goriv in s tem prispeva k zelenemu gospodarstvu, pravi direktor podjetja Količevo karton Peter Putz. Uporaba biomase, ki je večinoma ostanek proizvodnje in je ni mogoče uporabiti drugače, zmanjšuje emisije CO2 in zato pozitivno prispeva k podnebju, nadaljuje. Izdelek, ki ga prodajajo, je zelen, takega pa želi tudi trg. Papirna industrija je dober primer krožnega gospodarstva. Količevo karton je letos stoletnik.

Peter Putz
Peter Putz

Papirna industrija spada med panoge, ki čutijo posledice pandemije, pa ne le negativne, saj so slovenske papirnice v prvem polletju poslovale dobro. Vendar negotovost obstaja in nova industrijska strategija EU in zahteve po prestrukturiranju gospodarstva, ki bi moralo biti krožno in ogljično nevtralno, so na preizkušnji. Kako ste se odzvali, kakšno je stališče vašega podjetja?

Že leta razvijamo svojo vlogo v krožnem gospodarstvu, tako bomo nadaljevali. Mislim na našo uporabo predelanega papirja kot surovine ali na našo naložbo v zmanjšanje CO₂ z našim kotlom na biomaso.

Zaradi pandemije ste preložili praznovanje stoletnice, vendar se razmere prepočasi izboljšujejo. Bi to lahko pomenilo, da boste praznovanje znova preložili?

Da, načrtovali smo praznovanje 12. septembra z dnevom odprtih vrat za lokalno skupnost, naše družine in prijatelje. Ob upoštevanju situacije COVID-19 praznovanje premikamo na leto 2021. Vabilo za našo lokalno skupnost velja za 101. obletnico.

Med drugim ste izjavili, da boste kot poseben dogodek v programu jubilejne slovesnosti predstavili novo okoljsko naložbo - kotel na lesno biomaso. Koliko bo prispeval k zelenemu poslovanju podjetja? Je kotel le ena od naložb v letu 2020, kaj načrtujete?

Novi kotel nadomešča energijo na osnovi fosilnih goriv in s tem prispeva k zelenemu gospodarstvu. Uporaba biomase, ki je večinoma ostanek proizvodnje, ki je ni mogoče uporabiti drugače, zmanjšuje emisije CO₂ in zato pozitivno prispeva k podnebju.

Čeprav ste funkcijo direktorja prevzeli šele lansko jesen in se kmalu znašli v posebnem položaju, je za vaše podjetje v zadnjih letih značilna stabilnost poslovanja in naložbe v razvoj. Vam široka paleta izdelkov daje prednost na trgu? Trg je nekatere vaše kartone dobro sprejel. Je tudi vaša prednost, če ste dobavitelj za farmacevtsko in živilsko industrijo?

Povečal se je pomen embalaže z njenimi nenadomestljivimi zaščitnimi, higienskimi in transportnimi funkcijami. Ne glede na to, ali gre za živila, zdravila, higienske izdelke ali katero koli drugo potrošno blago za vsakodnevno uporabo. Nadaljnja oskrba prebivalstva je odvisna od razpoložljivosti ustrezne embalaže. Kriza je pokazala, da je karton nujno potreben za sistem. Karton je trajnosten z vidika povpraševanja, še pomembneje pa je, da je trajnosten z vidika okolja.

Evropska okoljska politika želi omejiti uporabo plastike, hkrati pa embalažna industrija zelo inovativno širi možnosti uporabe kartona, ki postaja eden najbolj priljubljenih embalažnih materialov. Kako to vpliva na vaše poslovanje in razvoj?

Študije potrošnikov so dejansko pokazale trend k trajnostni embalaži, karton pa velja za najbolj naravno in zeleno embalažo. Tudi na izbiro izdelka zdaj močno vpliva vrsta embalaže, ki tako podpira prodajo na prodajnem mestu. Poleg trajnosti opažamo tudi trend k naravnim in ekološkim izdelkom, zato smo razvili široko paleto naravnih in rjavih kartonov, ki jih vodilna podjetja zelo dobro sprejemajo.

Količevo Karton je že več kot dvajset let del skupine Mayr-Melnhof. Koliko je razvejana mreža novega lastnika podjetju pomagala pri povečanju izvoza in kakšne omejitve za vašo logistiko predstavlja nerazvita železniška infrastruktura v Sloveniji, zlasti slaba povezava s koprskim pristaniščem?

Smo pomemben izvoznik in Koper uporabljamo kot vozlišče. Neposredno se ne soočamo z negativnimi vplivi, ki jih povzroča omejitev infrastrukture.

Kako je pomanjkanje odpadnega papirja v Sloveniji vplivalo na vašo proizvodnjo? Kakšno je povpraševanje po kartonskih škatlah, saj je glede uporabe recikliranega papirja še vedno veliko vprašanj?

Evropa je razvila jasen pristop h krožni industriji in ustrezni uporabi svežih in recikliranih vlaken. Obstajajo trgi za obe vrsti kartonov in na obeh smo prisotni.

Papirna industrija je velik uporabnik energije in vode. V zelenem programu podjetja je to verjetno gospodarski in okoljski izziv. Kaj boste storili za učinkovitejšo rabo virov, nižji ogljični odtis podjetja in za krožno gospodarstvo?

Papirna industrija, ki uporablja star papir, je res dober primer krožnega gospodarstva. Nenehno si prizadevamo izboljšati uporabo surovin in energije. Naš poudarek je na kakovosti izdelkov in varovanju okolja. Namestitev našega kotla na biomaso s pomembnim vplivom na ravnotežje CO₂ je močan signal, da skrbimo za naravo in dobrobit našega planeta. Upoštevanje evropskih in nacionalnih predpisov o vplivih na okolje in tudi nenehni razvoj trajnosti naših izdelkov je na našem prednostnem seznamu.

V enem od intervjujev ste rekli: Naš karton. Dobro za ljudi - dobro za naš planet. Zakaj ta slogan?

Prizadevamo si, da bi s svojo vlogo v krožnem gospodarstvu koristili ljudem in našemu planetu. Tako z ljudmi in naravo ravnamo spoštljivo in odgovorno.

Kaj pričakujete od slovenske vlade glede podpore podjetjem v tej krizni situaciji?

Vidimo, da vlade in Evropska skupnost obvladujejo krizni odziv. Naša pričakovanja pa bodo povezana z dolgoročnimi ukrepi za ustvarjanje pozitivnega gospodarskega okolja za potrošnike in industrijo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.