Z razvojnim oddelkom so evropsko središče za inovacije japonske skupine - EOL 151

Z razvojnim oddelkom so evropsko središče za inovacije japonske skupine - EOL 151

Jože Volfand

Kemijska industrija in zeleno – Skupina Helios

Po mnenju Davida Kubale, generalnega direktorja skupine Helios, je kemijska panoga v zadnjih desetletjih »naredila velik korak naprej k zmanjšanju okoljskega odtisa«. Pravi, da prehod na zeleno poslovanje ni izziv, temveč je obveznost. Zato v njihovi skupini z razvojem in inovacijami iščejo rešitve, zlasti pri premazih, ki so njihov paradni proizvod, skladno z iniciativo Prisegamo na zeleno. Od letos je njihov poslovni model usmerjen v zeleno ravnanje. Med drugim so se odločili tudi za izgradnjo lastne sončne elektrarne. Na globalni trg pa so poslali več inovativnih proizvodov za pridobivanje energije iz obnovljivih virov. Letos je tri leta, kar jih je avstrijski Ring prodal japonskemu lastniku Kansai Paint, leto kasneje je vstopil še Mitsui&Co. To jim je dalo nov zagon, pravi David Kubala. Poleg tega je skupina Helios evropsko središče za inovacije in razvoj skupine Kansai Paint.

David Kubala
David Kubala

SPIRIT Slovenija je izbral prve zelene ambasadorje slovenskega gospodarstva. Tiste, ki v svoje izdelke in rešitve vključujejo vsaj dva od treh atributov: zeleno, ustvarjalno, pametno. Med izbranimi je le eno podjetje iz združenja kemijske industrije. Ali lahko to pripišemo dejstvu, da je omenjena panoga ustvarjalna in pametna, a zelo težko zelena? Bo njen prehod v zeleno poslovanje strateški izziv? Zakaj?

Kemijska industrija je v zadnjih desetletjih naredila velik korak naprej k zmanjšanju okoljskega odtisa. Tudi inovacije v industriji premazov že nekaj časa sledijo naraščajočemu zavedanju o pomenu varovanja okolja ter so skladne z najstrožjimi okoljskimi predpisi. Prehod v zeleno poslovanje tako ne predstavlja izziva, temveč eno izmed ključnih obveznosti panoge, ki mora ravnati odgovorno na vseh nivojih ter spodbujati širjenje okolju prijaznih tehnologij.

Velja to tudi za premaze, ki so vaš glavni proizvod?

Premazi, ki jih proizvajamo znotraj skupine HELIOS, so že v osnovi namenjeni zaščiti različnih proizvodov in s tem podaljšanju njihovega življenjskega cikla. Naš cilj je razvijati pametne rešitve, ki omogočajo nove in pametnejše načine uporabe ter so učinkovitejše v smislu zaščite, ekonomičnosti in obstojnosti.

V okviru iniciative Prisegamo na zeleno ste se tudi odločili, da se boste od leta 2020 osredotočili na štiri prednostna področja: ljudje, izdelki, nabava, proizvodnja. Ste morda sprejeli konkretne ukrepe za posamezna področja? Katere?

Okoljski in podnebni ukrepi od letos dalje predstavljajo osnovno načelo skupine HELIOS pri uvajanju novih produktov in vsakodnevnem poslovanju. V sklopu poslovnega modela, ki je usmerjen v zeleno ravnanje, smo že sprejeli različne zelene ukrepe znotraj omenjenih štirih prednostnih področij. Na dnevni ravni zelene ukrepe usklajuje vodstvo ob pomoči sodelavcev z različnih področij: nabave, proizvodnje, raziskav in razvoja, zdravja, varnosti in okolja, marketinga in komuniciranja. Prizadevamo si ustvariti prihodnost brez ogljikovih emisij. Zato še pripravljamo strategijo za prehod na ogljično nevtralno poslovanje.

Torej se odločate za drugačen model poslovanja, za manj ogljično poslovanje. Kakšne priložnosti in možnosti so še v vaših podjetjih, ki so v skupini? Ali morda razmišljate o konkretnem programu za krožno poslovanje, saj prav zdaj Slovenija sprejema po evropskem zgledu nov akcijski načrt za krožno gospodarjenje?

Na tem mestu je potrebno omeniti naložbe v povečanje energetske učinkovitosti, ki jih v skupini HELIOS uspešno izvajamo zadnja tri leta. Sem sodijo namestitev učinkovitejših LED svetil ter naložbe v nove kroglične mline in mešalnice v proizvodnih obratih. Med drugim od letos dalje naše največje proizvodno podjetje, Helios TBLUS v Sloveniji, v celoti uporablja električno energijo pridobljeno iz hidroelektrarn oziroma sončnih elektrarn v Sloveniji. Podobno tudi proizvodno podjetje Chromos na Hrvaškem ter Rembrantin Lack v Avstriji.
Podjetja se vse bolj odločajo za lastne sončne elektrarne.
Tudi mi. Trenutno je v pripravi projekt za izgradnjo lastne sončne elektrarne na lokacijah skupine HELIOS v Sloveniji in Avstriji. Prizadevamo si k uvedbi trajnostno naravnane embalaže, ki jo je mogoče reciklirati oziroma ponovno uporabiti. Spodbujamo tudi odgovoren pristop k plastiki na vseh področjih. Naš cilj je implementirati fleksibilnejši sistem za embalažo ter etiketiranje, s katerim bi zmanjšali porabo etiket.

Omenili ste lastno sončno elektrarno. Tudi nekateri vaši inovativni proizvodi so namenjeni pridobivanju energije iz OVE, to so premazi za fotovoltaično industrijo.

V zadnjem obdobju smo vpeljali več inovativnih proizvodov, ki so namenjeni pridobivanju energije iz obnovljivih virov. Sem sodijo premazi Remsolar za fotovoltaično industrijo, ki našim kupcem omogočajo stroškovno učinkovito in trajnostno rešitev za zanesljivo sončno energijo. Nudijo namreč funkcionalnosti trenutno uporabljene tehnologije z več plastmi filma, medtem ko zagotavljajo enako raven zmogljivosti za bistveno nižjo ceno. Z njihovo uporabo se poveča procesna učinkovitost proizvajalcev zadnjih strani fotonapetostnih plošč (backsheet) ter znatno zmanjša ogljični odtis. Na tem mestu je potrebno izpostaviti tudi okolju prijazne rešitve na področju vetrne in hidroenergije.

Novost so tudi mikrokorozijski premazni sistemi, ki z optimizacijo postopkov zagotavljajo daljšo trajnost premazov. Kako trg sprejema vaše inovativne proizvode?

Z mikrokorozijskimi premaznimi sistemi smo v lanskem letu prodrli na azijski in ameriški trg. Tam so naše premazne sisteme kupci dobro sprejeli, saj se od drugih razlikuje po svoji izredno visoki korozijski odpornosti ter zelo tankemu filmu.

Kako pa inovativne proizvode sprejemajo kupci v Sloveniji?

Lani smo na slovenskem trgu premierno predstavili novo zidno barvo SPEKTRA Active Air, ki absorbira in razgrajuje škodljiv formaldehid, ki se nahaja v zaprtih prostorih. Izdelek je osvojil naziv Izbran Produkt leta 2019 v kategoriji inovativnih notranjih zidnih barv. Izredno smo ponosni na to priznanje kakovosti, ki so nam ga podelili potrošniki.

Kako vaši razvojniki in raziskovalci iščejo rešitve, da bi zmanjšali škodljive vplive proizvodov na okolje in da bi bili lažje razgradljivi? Kako v ta prizadevanja vključujete dobaviteljsko verigo?

V Heliosu neprestano spreminjamo formulacije naših barv in premazov. Sestavine, ki so okolju škodljive, zamenjujemo s tistimi, ki so ljudem in okolju prijazne. Večina naših dobaviteljev prihaja iz Evrope. Naše sodelovanje z njimi pa vključuje tudi druga trajnostna merila. V letu 2018 smo dokončali več kot tri milijone evrov vredno naložbo v novi reaktor za umetne smole na vodni osnovi, ki je nadomestil stari reaktor za smole na osnovi organskih topil. Kupci si danes želijo okolju prijaznih izdelkov in temu trendu sledimo tudi proizvajalci smol, ki so ena od glavnih sestavin premazov. Smole se uporabljajo tudi za sestavljene proizvode v številnih industrijah, zato jih velik delež prodamo v Zahodno Evropo. Pohvalimo se lahko z inovativnimi sistemi, ki zmanjšujejo porabo materiala ter omogočajo hitrejše sušenje, s čimer prispevamo k splošni optimizaciji procesa.

Z lastnim razvojem ste dosegli, da so nekatere vaše blagovne znamke na trgu zelo iskane. Ali je katera med njimi, ki jo lahko uvrstite med bolj zelene proizvode?

V skupini HELIOS tržimo številne priznane blagovne znamke v vseh segmentih premazov. Stremimo k temu, da znotraj vseh blagovnih znamk vpeljujemo različne zelene rešitve. V sklopu palete avtoreparaturnih proizvodov Mobihel neprestano izboljšujemo okolju prijaznejše sisteme na vodni osnovi ter njihovo procesno učinkovitost. Blagovna znamka Belinka že desetletja predstavlja sinonim za vrhunske izdelke za zaščito in poudarjanje naravne lepote lesa. V sklopu blagovne znamke umetnih smol Helios Resins ponujamo inovativne polimerne proizvode za izdelavo ključnih elementov vetrnih elektrarn, kot so elis in ohišja elektromotorjev. Uspešno pa smo lansirali tudi vrsto polimernih proizvodov na vodni osnovi, ki ne vsebujejo organskih topil in nimajo negativnih vplivov na okolje. Poleg uporabe v premazih se uporabljajo tudi v gradbeništvu oziroma kot impregnacija za papir.

Z novim japonskim lastnikom so se vam še bolj odprla vrata za izvoz. Kako se to kaže v rasti izvoza od leta 2017 in v uspešnosti poslovanja?

Po zaslugi naših novih lastnikov Kansai Paint in Mitsui & Co. smo v zadnjih dveh letih pridobili pomembno platformo za razvoj na različnih področjih, ki se res odraža tudi z vstopom na nove trge. Pospešeno vstopamo na trge Južne in Vzhodne Azije, srednje in južne Afrike (CSA regija) ter Amerike. V malo več kot pol leta smo lani realizirali prodajo, ki Kitajsko in ZDA že uvrša med 20 najboljših trgov v skupini HELIOS. Hkrati smo v letu 2019 visoko rast prodaje dosegli tudi Indiji, Južni Koreji, južni Afriki in Mehiki.

S čim ste to dosegli, kaj vam daje konkurenčne prednosti na globalnem trgu in pri katerih panogah se na trgu ni zmanjšalo povpraševanje po vaših proizvodih?

HELIOS je kot del skupine Kansai Paint eno od redkih podjetij na globalni ravni, ki lahko svojim kupcem ponudi celovite premazne rešitve. Te zajemajo kombinacijo praškastih premazov, tekočih premazov in kataforeznih (e-coat) premazov. Razvijamo prodorne tehnologije, prilagojene specifičnim zahtevam naših kupcev v vseh segmentih premazov. Obenem proizvajamo tudi umetne smole vrhunske kvalitete, lepila ter vodikov peroksid. Odlikuje nas dolgoletna tradicija v kemijski industriji ter hiter in prilagodljiv način delovanja, pri čemer pa izkoriščamo prednosti, ki nam jih prinaša obširno omrežje ene izmed največjih premazniških skupin na svetu.

Kakšni so torej sinergijski učinki dveh novih japonskih lastnikov, Kansai Paint oziroma Mitsui&Co, tri leta po prevzemu?

Naša nova lastnika, Kansai Paint in Mitsui & Co., sta nam dala nov zagon in pomembno platformo za razvoj na različnih področji. Mislim na sodelovanje, izmenjavo znanja, na skupne projekte ter njihovo mrežo. S Kansajevimi podružnicami iz Indije, Turčije, Amerike in Japonske aktivno sodelujemo na mnogih projektih. Potrebno je izpostaviti sodelovanje s podružnicama Kansai Altan v Turčiji ter Kansai Paint na Japonskem na področju razvoja kataforeznih (e-coat) premazov, ki predstavljajo eno izmed najbolj inovativnih tehnologij. Raznolika poslovna področja našega drugega, sicer manjšinskega lastnika, Mitsui, pa so prav tako tesno povezana z industrijo barv in premazov skozi celotno vrednostno verigo.

Kakšno poslovno leto pričakujete glede na posebne razmere, ki jih doživlja gospodarstvo?

Dogodki v povezavi z izbruhom koronavirusa so v mesecu aprilu in maju v precejšni meri vplivali na raven prodaje, še posebej v segmentu industrijskih premazov. Trenutno opažamo izboljšanje razmer. Kljub temu pa je težko predvideti razmere v svetovnem gospodarstvu zaradi vseh negotovosti v povezavi s širitvijo in preprečevanjem koronavirusa.

Načrti in naložbe v tem letu?

V skupini HELIOS bomo letos velik del sredstev namenili naložbam v okoljevarstvene projekte ter energetsko učinkovitost. Na lokaciji podjetja Helios TBLUS v Preski pri Medvodah bomo med drugim izpeljali naložbo v novo destilacijsko napravo, s katero bomo posodobili postopek destilacije pralnih topil ter s tem zmanjšali količine odpadkov. Velik del sredstev bomo namenili tudi naložbam v projekte za zagotavljanje zdravja in varnosti.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.