V sodelovanju s kupcem do kreativnih embalažnih rešitev - EOL 151

V sodelovanju s kupcem do kreativnih embalažnih rešitev - EOL 151

Urška Košenina

Dizajn in krožna ekonomija

Kupci od nas pričakujejo celovite rešitve, z otipljivimi rezultati in prihranki. Od sodelovanja si obetajo znižanje stroškov, manjša tveganja ter boljšo prodajo svojih izdelkov. Naša prodaja, marketing in dizajn tako imenovani SMI tim, na trgu in pri razvoju embalažnih rešitev deluje homogeno, razlaga Alenka Knez, PackRight Centre & Design Manager za DS Smith Slovenija,  koncept njihovega kreativnega središča. Družba DS Smith Slovenije je s centrom PackRight zmagala na regijskem natečaju PackRight Excellence awards in dobila potrditev stroke za njeno embalažno strategijo. A ne le stroka. Pritrjuje ji tudi trg, kupci, ki kažejo vse večji interes za njihove kreativne delavnice. V DS Smith Slovenija, predstavlja sogovornica, izvajajo model krožnega oblikovanja, kar jim omogoča mreža več kot 700  oblikovalcev, seveda pa vse poganja njihov interdisciplinarni SMI tim.

Alenka Knez
Alenka Knez

Vaš PackRight center v regiji vzhodne Evrope z visokimi referencami na trgu potrjuje vašo embalažno strategijo in pričakovanja ob ustanovitvi. Kaj kupci najbolj iščejo, kaj je vaša konkurenčna prednost?

Kupci od nas pričakujejo celovite rešitve, z otipljivimi rezultati in prihranki. Od sodelovanja si obetajo znižanje stroškov, manjša tveganja ter boljšo prodajo svojih izdelkov. Naša prodaja, marketing in dizajn, tako imenovan SMI tim, na trgu in pri razvoju embalažnih rešitev deluje homogeno. Kupcu skušamo ponuditi več, kot pričakuje. Vključitev marketinga v razvojni proces se je izkazala kot dobra poteza. Postali smo suverenejši tudi na področjih analize trga, raziskave trendov, ki so vezani na kupčeve proizvode, uporabniških izkušenj …

Zmaga torej ni naključje?

Ne. Zmaga našega slovenskega PackRight centra na regijskem natečaju »PackRight Excellence awards«, kjer smo osvojili dve prvi mesti v kategoriji » Customer Collabaration« in »Inovation«,  ter drugo mesto v kategoriji »Value Creaton«, je dokaz, da delamo dobro. S tem smo pridobili naziv »PackRight Excellence«

Kako poteka sodelovanje s kupci pri iskanju najboljših embalažnih rešitev? Ali pri tem upoštevate celotno oskrbovalno verigo?

Dobro poznavanje celotne kupčeve verige, zaupanje kupca in odprta komunikacija je ključ do uspeha.  Tako smo vedno v toku dogajanja. Pri oblikovanju embalažnih rešitev so nam v veliko pomoč aplikacije, ki so sad dolgoletnih testiranj in razvoja strokovnjakov DS Smith-a. Med drugim uporabljamo orodja za paletizacijo in optimizacijo, predvidevanja in vrednotenje faz kupčeve dobavne verige. Naši embalažni strokovnjaki, dizajnerji, tehnologi so prisotni na trgu, na pakirnih linijah, v kupčevih proizvodnih halah, skladiščih, spremljajo izdelke na trgovske police. S poznavanjem kriterijev uspeha lahko zelo natančno predvidimo, kakšno embalažo posamezen kupec potrebuje.

Ali »PackRight Centre«, kot središče kreativnih rešitev za kupce, povečuje povpraševanje po vaših proizvodih?

Uspešna prodajna ekipa DS Smith Slovenija vzdržuje visoko zaupanje trga. S projekti Centra PackRight, razvija in nudi inovativne rešitve ter z njimi prinaša dodano vrednost kupcem. Niža jim stroške, obvladuje tveganja, kar posledično vpliva na njihovo večjo prodajo, seveda pa ustvarja dodano vrednost tudi za podjetje. Kupci vedno bolj prepoznavajo prednosti tovrstnega sodelovanja in vse več tudi sami predlagajo tovrstne delavnice.

Jih je veliko?

Vse več. Med letom smo v Centru PackRight izvedli  105 delavnic in kreativnih sestankov, kar je enkrat več  v primerjavi s predhodnim letom. Izredno smo veseli pobud s strani kupcev  za strokovne aktivnosti o tehniki izdelave embalaže (offset, flexo), papirjev, materialov, izvedbe projektov in kontrole kakovosti. Številne dejavnosti v poslovnem letu so bile povezane s pomembno pridobitvijo.  Nabavili smo 6-barvni flexo tiskalnik, s katerim ponujamo izdelke z visokokakovostnim tiskom in višjo dodano vrednostjo. Za kupce iščemo optimizacije tudi s preusmerjanjem laminirane embalaže v flexo.

Posebno vrednost ima sodelovanje s strateškim partnerjem  Ellen MacArthur Foundation. Razvili  ste pet načinov krožnega oblikovanja, ki prevaja model krožnega gospodarstva v embalažne rešitve. Kakšni so ti načini in kaj to sodelovanje prinaša vaši branži globalno, kaj končnemu potrošniku?

Svet se spreminja. Če na drugačen način oblikujemo izdelke in embalažo, lahko resnično vplivamo na prihodnost. Embalažne rešitve na osnovi papirja so krožne že po naravi. Ker se v DS Smithu osredotočamo na inovacije, embalažo oblikujemo tako, da zmanjšamo količino odpada, nadomeščamo plastično embalažo s kartonsko in pomagamo pospešiti prehod na krožno gospodarstvo.

Kaj vas usmerja?

Več stvari. Najprej zaščita blagovnih znamk in izdelkov. Embalaža ščiti izdelke pred fizičnimi poškodbami in uničenjem, na primer udarci zaradi padca in vibracije med transportom, pred okoljskimi vplivi, kot so toplota, vlaga in prah, in zaščiti ljudi pred poškodbami. Je ergonomska in enostavna za uporabo. Nato optimiziranje materialov in njihove strukture. Ne uporabimo več materiala, kot je potrebno. Optimizacija uporabe embalažnih materialov prihrani vire in zmanjša odpadke, kar zajema fizično konstrukcijo embalaže, uporabo materiala le po potrebi, in postavitev konstrukcije na material. Pri materialih sta pomembna tudi vzdrževanje in obnova. Kakovost, trajnost in možnost recikliranja so ključnega pomena za ohranjanje embalažnih izdelkov, da so dlje časa v uporabi in se lahko zmanjša količina odpadkov. Poudarek je na maksimalnem izkoristku vlaken in prepoznavanju vrednosti nad primarno funkcijo. Mislim na ponovno uporabo, zložljivost in možnost recikliranja. Potem gre za povečanje učinkovitosti oskrbe. Embalaža skrbi, da so dobavne verige učinkovitejše. Od predelovalnih strojev do potrošnikov. S konceptom, ki upošteva vse korake, od optimizacije, shranjevanja in skladiščenja, to je zmanjševanje stroškov in nastanka ogljikovih emisij, do proizvodnih linij naših kupcev, pakirnih linij in optimizacijo ergonomije. Tako najdemo boljšo pot. S tem, da živimo v skladu s svojimi vrednotami, spodbujamo sebe in naše stranke k razvijanju bolj krožnih embalažnih rešitev.

Kolikšen delež reciklirane embalaže proizvedete in kaj kaže uporaba te embalaže, saj so reciklirani materiali bolj ranljivi? Kako rešujete problem stika kartonske  embalaže z živili?

Embalaža oziroma valoviti karton za proizvodnjo embalaže je pretežno iz papirjev, ki vsebujejo od  70 % do 100 % recikliranih vlaken. Manjši delež valovitega kartona pa proizvajamo tudi iz papirjev, ki so izdelani na osnovi svežih vlaken, kar je seveda pogojeno od namena uporabe. Vlakna se, pri večkratnem recikliranju res »utrudijo« in izgubijo na mehanskih lastnostih. Vendar so zaenkrat papirji, ki jih naročamo/uporabljamo, stabilni in imajo parametre v skladu z zahtevami oziroma s tehnično specifikacijo.

Kako pa je pri živilih?

V primeru, da kupec naroča embalažo za stik z živili, ustrezno izberemo material, ki ga za to embalažo uporabimo. Pomembno je, za kakšen stik z živili gre. Za posreden ali neposreden in ali so ta živila mastna, vlažna, suha, se lupijo, luščijo, umivajo pred uporabo. No, tudi od drugih pogojev. Za embalažo za stik z živili uporabljamo vhodne surovine, ki so primerne za stik z živili. To pomeni, da izberemo certificirane papirje, certificiran škrob.

Kako stremite k zapiranju snovnih zank in s kakšnimi ukrepi skrbite za zmanjšanje porabe vode in energije?

Zavezanost okolju je ključni del strategije, s katero si prizadevamo ustvarjanje trajnostnega poslovnega modela. Z našim delovanjem in dobavno verigo od načrtovanja do proizvodnje ter recikliranja zmanjšujemo porabo energije, količino odpadkov in upoštevamo najvišje etične standarde. Zagotoviti želimo najbolj pozitivne vplive na naše okolje. Podjetje DS SMITH SLOVENIJA d.o.o. je del velike skupine DS SMITH PLc, v kateri se nahajajo podjetja za proizvodnjo papirja. Te nam omogočajo, da ves svoj 'odpad' ponovno uporabimo kot surovino in proizvedemo nov papir, iz katerega nastane nova embalaža. Na ta način stremimo k zapiranju snovne zanke. Zmanjševanje porabe vode oziroma energije je eden ključnih dejavnikov ustvarjanja trajnostnega poslovnega modela. V tem finančnem letu načrtujemo pridobitev certifikata ISO 50001  - Sistem upravljanja z energijo. S tem želimo še bolj obvladovati tehnične in organizacijske ukrepe, ki jih izvajamo na tem področju.

Brez ekodizajna ne bo mogoče uveljaviti koncepta življenjskega cikla izdelka. Oblikovalci dajejo ton novim, inovativnim rešitvam za optimizacijo embalaže? Sodelujete z domačimi in tujimi oblikovalci?

Oblikovanje je ključno načelo krožne ekonomije. Naša prednost je mreža več kot 700 oblikovalcev, kreatorjev  embalažnih rešitev. V nenehnem stiku smo z izmenjavo najboljših konstrukcijskih rešitev, dobrih praks, študij primerov, uspešnih zgodb, tudi z mednarodnimi delavnicami. Ker so sveže, drugačne ideje vedno dobrodošle, redno sodelujemo s fakultetami. Rezultat lanskoletnega sodelovanja sta bili razstavi GUBA, v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo, in Pohištvo iz kartona, v sodelovanju z ALUO, ICP, Razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije.

Kaj je temelj za trajnostne rešitve embalaže, kaj najprej priporočate zainteresiranemu kupcu?

Pogosto smo v vlogi učitelja. Prvi korak je seznanitev kupca s pojmom trajnosti, možnostmi  prihrankov, kaj to pomeni zanj in kaj za okolje …  Vedno predstavimo vse ključne elemente, faze v ciklu embalaže, ki jih je možno optimizirati in narediti trajnejše.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.