Krožno gospodarstvo je izziv za industrijo - EOL 147

Krožno gospodarstvo je izziv za industrijo - EOL 147

Promocija / Sandra Dobrović, Robust d.o.o.

Robust

Človeštvo je zaradi nujnosti zmanjšanja primarnih in sekundarnih odpadkov, povezanih z onesnaževanjem planeta, sprejelo ambiciozne ukrepe. Leta 2015 je bil s strani Evropske komisije sprejet načrt za pospešitev prehoda Evrope h krožnemu gospodarstvu, ki vključuje predloge o ravnanju z odpadki.

Arbolit panel lesni beton
Arbolit panel lesni beton
Granulacija lesnega odpada
Granulacija lesnega odpada

V podjetju Robust smo se osredotočili predvsem na eno od ključnih načel krožnega gospodarstva: »optimizacija donosnosti virov s kroženjem izdelkov, njihovih komponent in materialov na vsaki točki biološkega in tehnološkega procesa ter s tem omogočanje maksimiranja koristnosti.«

Spremljali smo, kako podjetja s pomočjo univerzalnih drobilnikov ROBUST, ki zdrobijo različne materiale (lesne ostanke, palete, plastiko, stiropor in podobne materiale) pripomorejo k temu, da lahko s pomočjo drobljenja in prilagoditvijo granulacije odpadnega materiala le tega uporabijo za pridobivanje toplote, izdelavo novega produkta, v predelovalnem sektorju ali zgolj za zmanjšanje volumna in s tem znižanje stroškov, kot sta embalažnina ter odvoz odpadkov.

V letu 2019 smo zaznali aktivno rast uporabe drobilnikov ROBUST kot nekakšen vmesni člen, ki pripomore k uvedbi krožnega gospodarstva in ne zgolj kot sredstvo za zmanjšanje volumna odpadnega materiala. Podjetja so v univerzalnih drobilnikih ROBUST prepoznala novo okolju prijazno nišo kot poslovno priložnost.

Zanimiv je podatek, da se kar 73 % naših drobilnikov uporabi za drobljenje in s tem pridobivanje primerne granulacije za nadaljnjo izdelavo končnega produkta z dodano vrednostjo. Od tega se polovica materiala nameni za izdelavo izolacijskih materialov.

Dobre prakse uporabe drobljenega odpadnega materiala

Mnoga podjetja so svojo misijo spremenila v realnost. Razvila so različne izolativne materiale, ki vsebujejo visok delež odpadnega materiala. Na izzive trajnostne gradnje so odgovorili z inovativnimi koncepti recikliranih materialov. Naj omenimo izolacijo iz sekancev za montažne hiše, lesni beton, estrih s primesjo mletega stiropora itd. Pri navedenem gre za produkte z nizko toplotno prevodnostjo, odporni so proti zmrzali ter gre za okolju prijazen in trajen produkt.

Preostanek je namenjen za izdelavo končnega produkta, kjer gre predvsem za proizvodnjo peletov, reciklažne embalaže ter bio lončkov za agrarne namene.

Nekatera podjetja, 27 %, univerzalne drobilnike ROBUST uporabljajo kot pripomoček za zmanjšanje volumna odpadnega materiala, kjer dosežejo tudi do 30-% znižanje stroškov odvoza odpadkov in embalažnine.

Iz ekološkega vidika se zavedamo, da je koncept krožnega gospodarstva etičen, ekonomski, učinkovit in vizionarski cilj, ki vodi podjetja v trajnostno poslovanje, kjer so vsi odpadni materiali surovina za drugo industrijo.

Pri ekonomskem vidiku pa lahko govorimo o razcvetu krožnega gospodarstva, reciklaže in ponovne uporabe odpadnega materiala. Vse večja priljubljenost in s tem dodana vrednost recikliranim produktom ter s tem povezane rasti delovnih mest razvojno pomikajo reciklažno panogo, divja odlagališča pa potiskajo v legalo, česar si z danimi ukrepi vsekakor želimo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.