Vi sprašujete, ministrstvo odgovarja - EOL 147

Vi sprašujete, ministrstvo odgovarja - EOL 147

V tokratni reviji EOL predstavljamo pobudo centrov za ravnanje z odpadki za sprejem interventnega zakona z ukrepi za ureditev problemov, ki nastajajo zaradi neprevzete embalaže. Hkrati so ob tem komunalna podjetja opozorila še na primer Kemisa, ki zaradi ugotovitev inšpektorjev ne bi mogel več opravljati dejavnosti. Zato smo Ministrstvo za okolje in prostor vprašali, kako namerava reševati težave z nevarnimi odpadki.

Nevarni odpadki (foto: www.shutterstock.com)
Nevarni odpadki (foto: www.shutterstock.com)

Kemis in težave z nevarnimi odpadki

Z inšpekcijskimi odločitvami, ki šele zdaj ugotavljajo nelegalnost objektov Kemisa na Vrhniki, se bo zaostrilo vprašanje, kaj z nevarnimi odpadki v Sloveniji. Komunalna podjetja že zdaj opozarjajo, da jih dušijo kupi neprevzete odpadne embalaže, dodatne težave bodo povzročili nevarni odpadki. Kako bo MOP zagotovil ustrezno ravnanje z nevarnimi odpadki, če Kemis ne bo mogel obratovati?

Kemis lahko skladno s potrdilom o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov zbira 828 vrst odpadkov (nevarnih in nenevarnih). Po poročilih ARSO za naslednje 3 vrste odpadkov velja, da jih ne zbira nihče drug:
01 03 10* Rdeče blato iz proizvodnje glinice, ki vsebuje druge nevarne snovi, kot so odpadki, ki so navedeni v 01 03 07
16 03 07* Kovinsko živo srebro
19 03 08* Delno stabilizirano živo srebro
Iz letnega poročila ARSO o nastajanju odpadkov je razvidno, da zgoraj navedeni odpadki v Sloveniji v letu 2017 niso nastajali. Za vse druge odpadke, ki jih z zgoraj navedenim potrdilom zbira Kemis, obstajajo tudi drugi zbiralci.
V letu 2017 je podjetje Kemis od svojih uporabnikov prevzelo 30 različnih vrst odpadkov, katerih letna količina je presegla 100 t. Pri preverjanju drugih zbiralcev ali podjetij z dovoljenjem za predelavo nevarnih odpadkov ugotovimo:
1 podjetje zbira vseh 30 vrst odpadkov, ki so bili podjetju Kemis v letu 2017 predani v letni količini večji od 100 t,
3 podjetja zbirajo 27 vrst od 30 zgoraj navedenih odpadkov,
5 podjetij zbira preko 20 vrst od 30 zgoraj navedenih odpadkov,
7 podjetij zbira 15–20 vrst od 30 zgoraj navedenih odpadkov.
Med temi podjetji so :
Saubermacher Slovenija, storitve pri varstvu okolja, trgovina in transport d. o. o.,
Ekol, zbiranje in predelava sekundarnih surovin d. o. o.,
Ekologija, podjetje za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin d. o. o.,
Surovina, družba za predelavo odpadkov d. o. o.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.