V Sloveniji dela v logistiki preveč »mobitel direktorjev« - EOL 99

V Sloveniji dela v logistiki preveč »mobitel direktorjev« - EOL 99

Celovite logistične rešitve | Jože Volfand |
 
Kot kažejo rezultati, logistično podjetje F. A. Maik ve, zakaj so si izbrali za poslovno vodilo geslo … ker znamo, hočemo in zmoremo. Na trgu so od leta 1992, kupcem pa ponujajo skladiščenje blaga, pri čemer so se specializirali tudi za upravljanje z nevarnimi izdelki, špedicijo in transport. Širijo se, prav zdaj se odločajo za naložbo v izgradnjo dodatnih skladiščnih zmogljivosti. Lastnik in direktor Marjan Bezjak ve, da jih je njihova konkurenčna prednost s celovitimi logističnimi rešitvami, podprtimi z vsemi glavnimi certifikati, dobro utrdila na nemškem trgu in pri naročnikih. Je pa kritičen do tistih logistov v Sloveniji, ki so samo »mobitelni« posredniki, in se zavzema za ureditev cargo letališča v Mariboru.
 
Marjan Bezjak
Marjan Bezjak

Koliko se počasno oživljanje gospodarstva v Sloveniji in EU kaže v vašem poslovanju v prvih mesecih tega leta, posebej v primerjavi z lanskimi rezultati, in kaj za poslovno rast podjetja pomeni močna navezava na nemški trg?
Oživljanje gospodarstva v Sloveniji bi si želeli hitreje danes in tudi v politično zaspanih pretekih šestih letih. Podjetja, ki smo bila že v preteklosti usmerjena v poslovanje zunaj Slovenije, smo občutila manj posledic krize kot pa podjetja, ki delajo samo na slovenskem trgu. Naša precejšna naveza na nemški trg pomeni, da z njimi poslujemo resnično najboljši. To smo podjetja z jasno strategijo in dolgoročno vizijo ter s kakovostnimi standardi poslovanja in razvoja .

Ali je vaša prednost, da naročnikom ponujate celovite logistične rešitve, transport in skladiščenje ter prevoz nevarnega blaga. Zakaj ste se odločili tudi za razvoj skladiščenja in koliko vam pomeni v realizaciji?
Logistika je živa materija. Če v logistiki ne združuješ vseh procesov, potem ne moreš bit uspešen in cenovno sprejemljiv z vrhunsko kvaliteto opravljenega dela. Med najpomembnejše uvrščam to, da imamo vrhunsko softversko in hardversko opremljenost podjetja. V vsakem trenutku smo lahko povezani s poslovnimi partnerji v spremljanju zalog po celem svetu. Razvoj skladiščenja v skupini F. A. Maik že od vsega začetka temelji na ADR skladišču. A za to je potrebno vlagati v investicije in razvoj tudi do 45 % več sredstev. Podjetje v naši skupini je imetnik vseh certifikatov: ISO 9001:2008, ISO 14000, SQAES, SEVESO in AEO.

Te certifikate zahteva skladiščenje nevarnih in nenevarnih tekočin, saj je potrebna optimalna notranja logistika, zlasti pa sledljivost, ki jo zahteva ravnanje z vsakim blagom. Kako ste tehnološko opremljeni in informatizirani?
Skladiščenje pri nas poteka preko informacijskega sistema. Za vsako blago, preden ga sprejmemo v skladišče, se v program vstavijo matični podatki, kot so naziv, oblika, lastnosti …, in na podlagi teh podatkov sistem določi način in sektor skladiščenja. Prav tako se s pomočjo tega programa beležijo vsi premiki blaga in zaloga. Skladiščniki uporabljajo RF terminale, ki so povezani z omenjenim informacijskim sistemom, tako da ne more priti do napake, da bi skladiščnik pospravil paleto na napačno lokacijo. Z RF terminalom ne more potrditi napačne lokacije. Sistem tega ne dovoli in naloga za vskladiščenje ne more zaključiti.

Upravljanje z nevarnim blagom mora upoštevati okoljske standarde. Kako ste zadostili zahtevam, saj ste na seznamu upravljavcev obratov večjega tveganja za okolje?
Ker pri nas skladiščimo nevarno blago v obsegu, ki ustreza količinam, določenim za uvrstitev med obrate večjega tveganja za okolje, smo izdelali varnostno poročilo. V varnostnem poročilu smo predstavili naše podjetje. Pomemben del Varnostnega poročila predstavlja Zasnova preprečevanja večjih nesreč, podatki in informacije o sistemu obvladovanja varnosti, podatki in informacije o možnih večjih nesrečah ter podatki in informacije o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic. Na podlagi VP in pregleda ARSO nam je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje.

Koliko bodo, če bodo, na vaše poslovanje vplivale spremembe direktive o industrijskih emisijah, saj Slovenija pripravlja novo uredbo IED, ki bi jo morala že sprejeti?
Glede na naš sortiment poslovanja nova direktiva industrijskih emisij ne bo imela bistvenega vpliva, saj skupina F. A. Maik že sedaj posluje po evropskih ekoloških standardih. Mislim na opremljenost skladišč po vseh najvišjih ekoloških standardih, na transport-vozila za prevoz blaga EVRO 5 EV in EVRO 6 …, zaposleni imajo vse izpite, znanje o ADR, so redno zaposleni in podobno.

Pridobili ste vse ključne certifikate. Kaj ste morali v podjetju storiti za pridobitev certifikata SQAS in kako ga uveljavljate?
SQAS je sistem za oceno kakovosti, varnosti, varovanja in okoljske učinkovitosti ponudnikov logističnih storitev in kemičnih distributerjev na enoten način, z enim standardiziranim preizkusom znanja. Izvajajo ga neodvisni ocenjevalci na standardni vprašalnik. Ocena SQAS ne vodi do certifikata, ampak ponuja podrobno poročilo o dejanskem stanju, ki ga potrebuje vsaka družba, če posluje s kemikalijami. Pridobitev tega potrdila nam omogoča poslovanje z evropskimi strankami, ki tržijo kemijske produkte. V podjetju imamo izjemne strokovnjake, na čelu z varnostno svetovalko za ADR.

Za distribucijo kemičnih proizvodov potrebujete skrbno izbrano mrežo transportnih partnerjev. Kakšne zahteve morajo izpolnjevati in kako se pri izboru voznega parka, tudi pri nakupih za vaše podjetje, fokusirate na zeleno logistiko?
Pred dobrima dvema letoma smo pričeli starejša vozila izločevati iz prometa, to so vozila v nižjih emisijskih razredih, in jih nadomestili z novejšimi, ki so višjega emisijskega razreda (EURO 6). So prijaznejši do okolja. Prav tako stremimo k temu, da imajo transportni partnerji vozila z višjimi emisijskimi razredi. Botri teh odločitev, so tudi naše poslovne stranke, s katerimi poslujemo.

Kako zagotavljate optimalno varnost dobavnih verig?
V podjetju F. A. Maik smo razvili lastno platformo za sledenje blaga po vseh državah, kjer opravljamo distribucijo. S tem natančno spremljamo blago od proizvajalca embalaže, surovin do proizvodnje in kasneje do končnega kupca.

Vaši kupci so različni. V katerih panogah so vaši največji poslovni partnerji in kakšen je pritisk na cene logističnih storitev? Vaše konkurenčne prednosti?
Naše največje konkurenčne prednosti so predvsem v najsodobneje opremljenih skladiščih ADR. Imamo vsa ekološka dovoljenja, vso potrebno opremo za maksimalno vrhunsko poslovanje in zagotavljanje visokih zahtev multinacionalk.

Kot uspešno logistično podjetje ste zavezani trajnostnemu razvoju in odgovornemu ravnanju z okoljem. Koliko obremenjuje okolje, kaj storite za manj emisij v zrak, koliko ste uspešni pri racionalni rabi energije in kako ločujete odpadke?
V podjetju F. A. Maik skupina d.o.o. smo se zaposleni obvezali, da bomo vsi, vsak na svojem področju in skupaj uresničevali in izboljševali naš sistem dela. S tem bomo prispevali k uspešnemu delovanju podjetja, ki ima širši družbeni pomen. Že prej sem povedal, kako smo se opremili z novimi vozili, katere certifikate imamo. Nismo pa veliki pridelovalci odpadkov, saj naše poslovanje ne zajema proizvodnje ali drugih tehnoloških procesov, s katerimi bi vplivali na okolje. Vendar jih ločujemo kljub temu, saj imamo v skladišču nameščene ekološke otoke.

Kakšni so poslovni načrti v tem letu?
Priprava vseh potrebnih dokumentov za izgradnjo dodatnih skladiščnih kapacitet. Prav tako smo v oktobru 2014 odprli pretakališče za pretakanje blaga iz avtocistern v manjše enote IBC, sode 200 L, 60 L .., kar nam prinaša dodaten vir prihodkov.

V Sloveniji je zelo živa razprava o prometni strategiji in o tem, katere naložbe v prometno infrastrukturo najbolj potrebujemo. Vaša ocena in predlog?
Moje mnenje je - potrebujemo rešitev za Luko Koper, pa da izboljšamo železniško infrastrukturo. S tem bomo pridobili večjo pretočnost blaga in zmanjšali obremenjenost avtocest. Posledično pa začeli uresničevati strategijo zalednih logističnih terminalov v Sloveniji, ki bodo dali prepotrebno dodano vrednost v gospodarstvu. Prav tako bi morali z jasno strategijo urediti cargo letališče v Mariboru. S tem bi pokrivali vse sosedne države na razdalji 150-250 km, to je Avstrijo, Hrvaško, Madžarsko, Slovenijo. Vendar morajo to strategijo še prej razumeti ljudje v Vladi RS.

Kje je slovenska logistika v primeri s sosednjimi državami?
Slovenska logistika v primerjavi z evropskimi državami nič ne zaostaja razen tega, da je v Sloveniji iz dneva v dan v segmentu transporta veliko tako imenovanih »mobitel direktorjev« -posrednikov z registracijo podjetja na poštnem nabiralniku, najeto pisarno z 1 zaposlenim in ki delajo na črno. Predvsem preprodajajo transportne storitve. Ko bo celovitost logističnih procesov delovala kot lojalna konkurenca, takrat bo njihova prihodnost za Slovenijo kljub majhnosti velika zaradi strateškega položaja Slovenije, marljivosti in velikega znanja Slovencev. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.