Pouk tudi z videokonferencami - EOL 56

Pouk tudi z videokonferencami - EOL 56

Fakulteta za logistiko | Majdi Kosi |
Letošnjo jesen bodo na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru vpisali sedmo generacijo študentov. Dijaki imajo možnost izbire med visokošolskim strokovnim in univerzitetnim študijem ter med krajem študija, saj ima fakulteta poleg sedeža v Celju še dislocirani enoti v Krškem in Tržiču. Četudi je fakulteta še mlada, je študij logistike moderen, saj delno poteka tudi v okviru virtualne učilnice, ki marsikomu olajša študij. Ključne prednosti, zaradi katerih se študentje odločajo za vpis, je predstavil prof. dr. Martin Lipičnik, dekan Fakultete za logistiko.

Lipicnik_Martin_013Ni brezposelnih diplomantov
Študijski program na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru je oblikovan in izvajan tako, da omogoča študentom zaposljivost, saj so kadri zaradi multidisciplinarnih znanj dobro zaposljivi, razumejo poslovanje in logistične procese v podjetjih in tudi v večjih sistemih. Obenem imajo diplomanti zadosti znanja z različnih področij (pravo, ekonomija, logistika), da se lahko tudi samozaposlijo. Poklic diplomiranega logista je v Evropski uniji uvrščen med 10 najbolj zaželenih in najbolje plačanih poklicev. Tudi v Sloveniji študij po priljubljenosti ne zaostaja.

Kombinacija tradicionalnega študija in študija s pomočjo moderne informacijsko-komunikacijske tehnologije
Fakulteta izvaja isti program v Celju in Krškem, kar bi lahko v praksi pomenilo dvojno financiranje in neracionalno porabo sredstev. Rešitev so našli v obliki virtualne učilnice. Tako je Fakulteta za logistiko med prvimi v Sloveniji uvedla e-gradiva in e-izobraževanje, tako tehnično kakor tudi vsebinsko celovito in dovršeno. Prek videokonferenc zmorejo biti danes profesorji na obeh lokacijah hkrati, v letošnjem letu pa bodo storili še korak naprej, saj bo predavanja mogoče spremljati od doma. E-učilnico so vzpostavljali dolgo časa, saj gre za zahteven projekt, ki je odlično prilagojen današnji generaciji.

Kljub mladosti bogate mednarodne izkušnje
Kot fakulteta se dobro zavedajo, da morajo biti obenem raziskovalna organizacija in da se je potrebno ves čas primerjati s tistimi, ki v svetu nekaj pomenijo. Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru je pridobila mednarodne akreditacije ECBE in ACBSP, ki dokazujejo kakovost in mednarodno primerljivost študijskih programov. Na fakulteti si tako zelo načrtno in organizirano prizadevajo za vzpostavitev sodelovanja v mednarodnem univerzitetnem prostoru. Fakulteta je od leta 2006 vključena v program Erasmus, ki omogoča mednarodno izmenjavo študentov in profesorjev na številnih partnerskih fakultetah v tujini. Študenti in profesorji Fakultete za logistiko veliko potujejo, medtem ko je število študentov, ki se odločajo za študijski semester v Celju, manjše. Ključni razlog za to je pomanjkanje študentskih namestitev, saj Celje nima študentskega doma. Dokaz za uspešno uveljavitev v mednarodnem prostoru sta tudi dve odmevni mednarodni konferenci z odlično udeležbo: Mednarodna jezikovna konferenca in Mednarodna konferenco za logistiko in trajnostni transport.

Aktivno sodelovanje z gospodarstvom
Študenti imajo ves čas študija priložnost povezovati pridobljeno teoretično znanje s praktičnimi primeri iz gospodarstva. Sodelovanje poteka na dveh ravneh: fakultetni in študentski prek posebne organizacije študentov z imenom LARS (Logistično akademsko raziskovanje in svetovanje). Študent, ki želi delovati znotraj LARS-a, se mora strinjati s kodeksom združenja in prebrati določeno število strokovnih člankov, napisati poročila, sodelovati pri raziskavah v podjetjih, pri tem pa mu fakulteta nudi tako finančno, organizacijsko kot tudi mentorsko podporo. Delodajalec na ta način dobi možnost, da že vnaprej spozna svojega morebitnega sodelavca, medtem ko ima diplomant priložnost, da se predstavi morebitnim bodočim delodajalcem, fakulteta pa dobi priložnost za prenos znanja in tehnologij v poslovno okolje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.