Tudi konkurenčni boj sili v razvoj logistike - EOL 56

Tudi konkurenčni boj sili v razvoj logistike - EOL 56

Logistika v Krki | Miran Varga |
Urejena in dobro organizirana logistika za podjetja predstavlja možnosti za racionalizacijo stroškov in pospešitev poslovanja. Naš sogovornik, Andrej Lukan, pomočnik direktorja oddelka oskrbe z izdelki v Krki, tovarni zdravil, d. d., iz Novega mesta, je povedal, da je logistika ena ključnih poslovnih funkcij v vsakem farmacevtskem podjetju. Sodobna logistika lahko pomeni tudi odločilen nagib jezička na tehtnici neizprosnega konkurenčnega boja.

Andrej_Lukan_-_KrkaVodenje logistike v Krki velja za zahtevno področje, saj gre za mednarodno družbo, ki distribuira proizvode v več kot 70 držav. Na katere elemente logističnih procesov in njihove optimizacije morate biti pri svojem delu še posebej pozorni?
V Krki se celovito posvečamo celotnemu področju oskrbne verige. Želimo obvladovati procese materialnega poslovanja od naših dobaviteljev in njihovih virov pa vse do naših kupcev in seveda končnih potrošnikov. Logistika je vpeta tudi v številne procese, ki se izvajajo znotraj skupine Krka. Pri tem gre za zelo kompleksne procese, saj ti vključujejo veliko partnerjev in premorejo več stopenj. Pozornost posvečamo vsem partnerjem in z njimi vzdržujemo kakovostne in poštene odnose. Partnerjem v verigi želimo zagotoviti pravočasne in pravilne informacije, ki jih oboji potrebujemo za kakovostno opravljanje dela. Le s popolnim obvladovanjem poslovnih procesov, med njimi tudi logistike, lahko zagotovimo kakovostne izdelke in storitve.

To pomeni, da je učinkovito organizirana logistika lahko dodana vrednost ali pa pomeni veliko racionalizacijo v poslovanju. Stroka celo meni, da je logistika lahko srce dobrega poslovanja. Koliko dodane vrednosti daje logistika osnovni dejavnosti podjetja Krka?
Urejena in dobro organizirana logistika vsekakor predstavlja možnosti za racionalizacijo in pospešitev poslovanja. Poleg ustrezne opreme in dobrih partnerjev je danes nujna tudi ustrezna informacijska podpora. Z zagotavljanjem in pravočasno izmenjavo informacij med vsemi členi v verigi lahko prihranimo veliko časa in stroškov. Obseg dodane vrednosti, ki »odpade« na logistiko, bi težko opredelil s številkami, lahko pa zagotovim, da je logistika ena ključnih poslovnih funkcij v vsakem farmacevtskem podjetju.

Slovenija ima dobre logiste

Ali lahko za Krko trdimo, da je logistika njena konkurenčna prednost? Zakaj? Kje vidite največje rezerve v sistemu logističnih procesov v proizvodnji zdravil?
Krka ima ustrezno podprto logistiko. Premoremo sodobno opremo in ustrezno podprte procese od napovedi potreb prek številnih poslovnih funkcij do dobave kupcu. Brez ustrezne informacijske podpore materialnemu poslovanju, ki zagotavlja hiter pretok informacij, najbrž ne bi bilo možno kljubovati konkurentom. Nekaj rezerv je moč najti v še boljši in racionalni podpori proizvodnje kot tudi v elektronski izmenjavi informacij – tako s kupci kot z dobavitelji. Z omenjenimi izboljšavami bomo še dodatno skrajšali pretočne čase in izboljšali prilagodljivost potrebam trga.

Krka ima obilo izkušenj s tujino. Kakšna je stopnja razvoja logistike v Sloveniji v primerjavi z državami, ki so nam po gospodarskih lastnostih in mentaliteti najbližje?
Razvitost logistike je odvisna od podjetij in konkurence v posamezni panogi. V Sloveniji nas konkurenčni boj sili, da poleg vlaganj v opremo intenzivneje vlagamo tudi v razvoj logistike in informacijske podpore. Podjetja iz sosednjih držav, ki hočejo konkurirati na evropskih trgih, nam skušajo slediti. Menim, da ima Slovenija dobre logiste.

Pri proizvodnji zdravil so izjemnega pomena standardi ter označevanje, oboje pa je tesno povezano tudi z logistiko. Zanjo velja, da naj bo kar se da vitka, saj takšna podjetju omogoča hitrejše poslovanje. Kako vitkost logistike dosegate v podjetju Krka?
Farmacevtska proizvodnja podobno kot ostale industrijske panoge zahteva zelo dober nadzor nad pretoki materialov in izdelkov. V Krki smo že pred približno petnajstimi leti uvedli sistem označevanja s črtno kodo. Za osnovo smo uporabili kodi EAN 13 in EAN 128. Trenutno se v svetu uporablja več standardov, ki zagotavljajo označevanje in sledenje transportnih enot. Posamezne panoge spodbujajo uporabo standardov, ki so zanje primernejši. Poenotenje označevanja v dobavni verigi bo zagotovo znižalo stroške tako pri proizvajalcih kot tudi trgovcih. Krka denimo že sodeluje z določenimi partnerji na projektih elektronskih dobavnic. Znotraj teh projektov se usklajujemo tudi glede t. i. logistične etikete.

Kakšno vlogo igrajo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v vašem logističnem centru oziroma v farmacevtski industriji nasploh?
Brez ustreznih informacijsko-komunikacijskih tehnologij ob sedanji množici izdelkov in materialov ne bi mogli zagotavljati ustreznega servisiranja kupcev. Informacijska podpora nam poleg obdelave ter izmenjave informacij omogoča ustrezen nadzor nad proizvodnimi procesi in tako zagotavlja kakovostno proizvodnjo. Prav tako so digitalne komunikacije del poslovne realnosti in si brez njih poslovanja ni več mogoče predstavljati.

Obnovili ste tudi visokoregalno skladišče embalaže. Zakaj ste se odločili za to naložbo?
Rast obsega poslovanja, novi izdelki, drobljenje trgov in gradnja dodatnih proizvodnih kapacitet so glavni razlogi, ki so povzročili povečano število manipulacij v skladiščih. Da bi lahko še naprej zagotavljali ustrezno podporo proizvodnji in ji v naslednjih letih omogočili dodatno rast, smo investirali v posodobitev tehnološke opreme v skladišču. Poleg sodobnejše opreme smo pridobili tudi dodatna skladiščna mesta, zato smo že pripravljeni na prihodnje izzive.

Krka_3Robotov še ne bo tako kmalu

Lahko v prihodnosti pričakujemo, da bodo roboti postali kvazilogisti na področju skladiščnega poslovanja?
Ne, v to ne verjamem. Kljub sodobnim skladiščnim kapacitetam si brez dobrih ter zanesljivih sodelavcev v skladišču vseeno ne predstavljam ustrezne logistične podpore.

Kako si Krka predstavlja pojem zelena logistika in koliko ste okoljske zahteve upoštevali pri uporabi prevoznih sredstev?
Zeleno logistiko razumemo kot okolju prijazno logistiko. Seveda si logistike brez izpustov CO2 vsaj zaenkrat še ne moremo predstavljati. Lahko pa pomembno prispevamo k njihovemu zmanjševanju. V Krki se trudimo optimizirati transportne poti ter tako zmanjšujemo nepotrebne izpuste. Naša vozila so opremljena z okolju čim bolj prijaznimi motorji. Dodaten korak k tem prizadevanjem in napoved prihodnje usmeritve na področju okolju prijaznega poslovanja pa sta seveda naša novo zgrajena sončna elektrarna ter električno dostavno vozilo.

Kakšen podvig bi morala narediti sodobna logistika, da bi omogočila uresničitev poslovnega modela "zdravil na zahtevo"?
Realno gledano je tak poslovni model sicer možno uresničiti, a bi zahteval ogromno dodatne optimizacije vseh logističnih procesov, vključno s proizvodnjo. Vse našteto bi tudi bistveno povečalo stroške proizvodnje in posledično vplivalo na ceno izdelkov. Zato se zdi takšen projekt – glede na tendence po zniževanju cen izdelkov na globalnem trgu – vsaj trenutno težko izvedljiv.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.