Lesene palete tudi kot trendovsko pohištvo, kartonsko trg sprejema - EOL 99

Lesene palete tudi kot trendovsko pohištvo, kartonsko trg sprejema - EOL 99

Anketa med proizvajalci palet | Urška Košenina |
 
Palete so nujni sopotnik industrije, zato proizvajalci stalno izboljšujejo njihovo uporabnost. Lesene palete so še vedno vodilne na trgu. Njihova največja prednost je v ponovni uporabi in cenovni konkurenčnosti. Trg je dobro sprejel tudi palete iz kartona, ki so lažje in je ročna manipulacija z njimi enostavnejša, poleg tega jih je možno 100 % reciklirati. V zadnjem času se funkcija lesenih palet nadgrajuje, popularne so pri izdelavi pohištva. Več o paletnih trendih in novostih na trgu so nam povedali proizvajalci lesenih in kartonskih palet.
 

Čeprav so na trgu palete iz različnih materialov, so lesene po uporabnosti še vedno prve. V koliki meri se v zadnjih letih njihova uporabnost širi zgolj s transportno – embalažne funkcije tudi na druge? Kje je največja konkurenčna prednost lesenih palet?

Roman Ganc
Roman Ganc

»Lesene palete bodo tudi naprej še vedno prve v logistiki predvsem zaradi njihove vsestranskosti in tudi cenovne konkurenčnosti glede na druge vrste palet (kartonske, plastične…). S cenovnega vidika so se jim še najbolj približale palete iz kartona, vendar nastane težava pri življenjski dobi, ker so bolj podvržene mehanskim poškodbam. Konkurenčna prednost lesenih standardnih palet pa je tudi v izmenljivosti. EPAL palete so praktično izmenljive po vsem svetu, « meni Roman Ganc, Levas Krško d.o.o.

»Največjo prednost lesenih palet vidimo v nabavni ceni in v tem, da se jo da popraviti,« je pojasnila Vesna Somi, Barting d.o.o.

»Lesena paleta je kot skladiščna ali transportna embalaža še zmeraj konkurenčna v primerjavi s plastično, kartonsko ali kovinsko embalažo, predvsem zaradi nižje cene. Paleto izdelamo za določeno blago glede na velikost in težo. Takšna paleta je nepovratna in jo po uporabi lahko predelamo v biomaso. Prednost EPAL palete je izmenljivost, na trgu lahko opazimo EPAL palete, ki so v uporabi tudi po 15 let in več,« je dodal Stanislav Jereb, Alpimex d.o.o. Logatec.

Koliko se v Sloveniji evro ali klasične lesene palete uporabljajo tudi kot pohištveni element?

»Medijska pozornost uporabi lesenih palet za pohištvo je močna predvsem na internetu, vendar menim, da je delež uporabe za pohištvo izredno majhen in tudi v prihodnosti ne vidim, da bi se ta delež bistveno povečal. To ne pomeni, da nadaljnjega razvoja v tej smeri ne bo. Vendar sta generator proizvodnje palet predvsem industrija in gospodarska rast. Lesena paleta kot pohištveni element je posledica ekološke ozaveščenosti družbe in posameznikov, ima potencial, vendar ima glede na industrijske potrebe relativno nizek delež,« je pojasnil Roman Ganc, Levas Krško d.o.o.

»V Sloveniji v zadnjem času precej povprašujejo po paletah raznih dimenzij, ki jih namenjajo za pohištvo. V našem podjetju smo izdelali precej palet po naročilu kupca, ki je po svoji ideji napravil ležišča, mize, klop ali omaro, vse je odvisno od ideje kupca,« je njihovo izkušnjo o pohištvu iz palet razložil Stanislav Jereb, Alpimex d.o.o. Logatec.

Kateri kupci najbolj posegajo po vaših paletah (industrija, trgovci itd.)?

»Praktično celotna proizvodnja je namenjena za industrijo. Sicer so povpraševanja tudi glede palet za pohištvo, vendar je ta delež zanemarljiv. Trgovcev, kot kupcev novih palet, praktično ni,« je odgovoril Roman Ganc, Levas Krško d.o.o.

»Vse je namenjeno za industrijo,« je pojasnila Vesna Somi, Barting d.o.o.

»Po naših paletah največ povprašujejo v farmacevtski , prehrambni in elektro industriji. Predvsem so to palete po naročilu kupca,« je povedal Stanislav Jereb, Alpimex d.o.o. Logatec.

Tudi les se enkrat zlomi in palet ni mogoče več popravljati. Kakšna je ob normalni uporabi življenjska doba lesene palete in kam jih date po uporabi?

»Naš izdelek je nova lesena paleta, zato se njen življenjski ciklus šele začenja. Življenjska doba lesenih palet je odvisna predvsem od uporabnika palet in ob pravilni uporabi je praktično neuničljiva,« je pojasnil Roman Ganc, Levas Krško d.o.o.

»Življenjska doba palete je zelo različna, odvisna je od skladiščenja in rokovanja s paleto,« je dodala Vesna Somi, Barting d.o.o.

»Življenjska doba nepovratne palete je kratka, saj jo uporabimo le, da blago prepeljemo od proizvajalca do končnega porabnika, nato se paleta reciklira. EPAL paleta ima daljšo življenjsko dobo, saj ima močnejšo konstrukcijo. Obstajajo tudi registrirani popravljavci palet, ki jih strokovno popravijo, da je paleta ponovno primerna za transport. Življenjska doba palete je odvisna od ravnanja uporabnika z njo, predvsem so to vozniki viličarjev,« je povedal Stanislav Jereb, Alpimex d.o.o. Logatec.

Na Slovenski cesti v Ljubljani so uporabili lesene palete, nanje pa postavili stole in mize. Kaj menite o tej uporabi?

»Zanimiva predstavitev, vendar bi osebno raje palete predstavil in uporabil za klopi in mize,« je menil Roman Ganc, Levas Krško d.o.o.

»Uporaba palet na nove načine je res pohvale vredna,« je odgovorila Vesna Somi, Barting d.o.o.

Kakšni so nadaljnji trendi, novosti na trgu lesenih palet glede materialov, teže itd.? Ali lahko v Sloveniji pričakujemo razvoj pohištva iz palet?

»Pohištvo iz palet je le en način oziroma trend bivanja, ki je posebej popularno med mlajšo generacijo in seveda tistimi, ki se mladi počutijo. Pri tem je zelo pomembna cena, saj uporabniki pričakujejo, da je tovrstno pohištvo glede na standardno pohištvo cenovno ugodno. Vendar je potreben kompromis. Pohištvo iz palet je lahko zelo poceni, v kolikor ni zadržkov glede samih palet. Vendar mora uporabnik pri tem upoštevati, da se prilagodi meram lesenih palet; lahko so že obrabljene in tako naprej. V kolikor uporabnik želi pohištvo iz palet po svojih merah ne moremo več govoriti o transportnih paletah za pohištvo, temveč o novem trendu oblikovanja bivalnega prostora. V tem segmentu pa je prostora za razvoj in oblikovanje takšnega pohištva dovolj,« je nov trend pokomentiral Roman Ganc, Levas Krško d.o.o.

O novostih in stanju na trgu smo preverili tudi pri proizvajalcu kartonskih palet podjetju Paletka d.o.o.

Kartonske palete si ustvarjajo svoj trg. Ena izmed njihovih največjih prednosti je zagotovo manjša teža od lesene palete. Katere so še njihove prednosti?

Gregor Brajovič
Gregor Brajovič

»Prednosti kartonske palete je res predvsem v teži, saj je do 80 % lažja v primerjavi z leseno paleto. S kartonsko paleto je možna ročna manipulacija. Sestavljena je le iz 2 delov (patentiran dizajn palete). Ima večje sposobnosti vpijanja vibracij v primerjavi z leseno paleto zaradi unikatne zasnove palete. Gre za okolju prijazen produkt. Kartonske palete je mogoče 100 % reciklirati za razliko od lesenih, plastičnih in ostalih palet,« je pojasnil Gregor Brajovič, Paletka d.o.o.

Kdo najbolj posega po vaših paletah (industrija, trgovci itd.), saj je karton material, ki je pri uporabi bolj občutljiv kot les ali plastika?

»Zaradi navedenih prednosti je kartonska paleta primerna za vse industrijske panoge, trgovino in logistiko. Posebej primerna je za bolj občutljive tovore, saj karton zagotavlja do 80 % večjo absorbcijo vibracij med transportom,« je razložil Gregor Brajovič, Paletka d.o.o.

Kakšna je ob normalni uporabi življenjska doba kartonske palete in kam jih odložite po uporabi?

»Kartonska paleta je uporabna do uničenja, je nepovratna in jo po prenehanju uporabe odprodamo kot visokokakovostno surovino (vhodna surovina v papirni industriji),« je odgovoril Gregor Brajovič, Paletka d.o.o.

Se pri izdelavi palet uporablja recikliran material? Trg sprejema takšne palete in kakšne so njihove slabosti/prednosti?

»Kartonska paleta je proizvedena iz večplastnega valovitega kartona, valoviti karton pa je proizveden iz do 80 % Kraft vlaken, ki so neobdelana, in 20 % predelanih ali recikliranih vlaken. Karton ima posebno zaščito pred penetracijo vode in vlage. Odporen je na vlago (Kraft Aqua in fluting Aqua). Največji izziv za uporabo teh palet je splošno nepoznavanje problemov palet in logistike, sposobnost prepoznavanja prihrankov pri podjetjih ter uvajanje sprememb na nižjih nivojih delovanja podjetij,« meni Gregor Brajovič, Paletka d.o.o.

Katere novosti na trgu kartonskih palet, zlasti pri uporabi, so značilne za trg EU?

»V EU se uveljavlja trend uporabe recikliranih materialov na področju embalaže in logistike. Zakonske spremembe (direktiva Evropske komisije) in okoljska odgovornost podjetij reducirajo porabo naravnih virov v proizvodnji embalaže (tudi do 90 % delež reciklaže), specifična teža kartonske palete pa omogoča večjo učinkovitost transporta (manjša teža embalaže in večja teža produktov) in s tem nižje CO2 obremenitve okolja,« je še povedal Gregor Brajovič, Paletka d.o.o. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.