Spet spremembe v lastništvu, poslovanje pa trdno in z rastjo - EOL 99

Spet spremembe v lastništvu, poslovanje pa trdno in z rastjo - EOL 99

Položaj panoge | Jože Volfand |
 
Spremembe v lastništvu niso nič nenavadnega. Lahko odprejo poti do novih znanj in trgov, predvsem pa zahtevajo še večjo prilagodljivost podjetja. Za Valkarton Rakek, ki je pred dnevi postal del angleške družbe DS Smith, ta je kupila avstrijski Duropack, so prvi tedni pod streho novega lastnika organizacijski in upravljavsko dinamični. Poslovno pa že nekaj let poslujejo stabilno. Več kot to. Ne le z dobičkom, tudi s sprejeto razvojno strategijo in naložbami. Posebnost pa je navezava z Naravoslovnotehniško fakulteto. Direktor Franc Mivšek in prokuristka Metka Zalar sta prepričana, da bo podjetju Valkartonu Rakek tudi to leto prineslo novo rast.
 
Franc Mivšek
Franc Mivšek

 

Meta Zalar
Meta Zalar

V zadnjih letih doživljate poslovni vzpon, ki se kaže v rasti realizacije in dobička. Kaj je k temu pripomoglo in kakšne prodajne rezultate dosegate v prvih mesecih tega leta?
V letu 2014 smo dosegali za 0,6 % višje prihodke od prodaje glede na enako obdobje v prejšnjem letu, količinsko pa smo v m2 proizvedli za 9 % več. Dosežena dobičkovna marža EBIDA je bila 13 %, kar je nominalno 14 % več kot leto poprej. Podatki kažejo, da je bilo za isti denar potrebno narediti za 8,4 % več. Kljub zahtevnim gospodarskim razmeram smo leto 2014 končali z rezultati, ki smo jih narčtovali.

In letos?
Tudi v letu 2015 je trend rasti, prav tako dosegamo ustrezno dobičkovne marže. Kupcem želimo zagotavljati celovito ponudbo komercialne embalaže, s katero prispevamo k prepoznavnosti in povečevanju vrednosti njihovih izdelkov. Naša poslovna filozofija je znana. Postati ugleden in zanesljiv proizvajalec komercialne embalaže, potiskane v offset tehniki tiska. Predvsem kadar govorimo o kakovosti, ugotavljamo, da je obvladovanje kakovosti ključen dejavnik za uspešnost podjetja. Trg je izjemno konkurenčen. Le z iskanjem in vpeljevanjem izboljšav lahko podjetje ohrani svojo konkurenčno prednost in tržno moč. Vsega tega seveda ne bi dosegli brez sodelovanja vseh zaposlenih v podjetju. Prav vse službe in oddelki v podjetju dajejo svoj prispevek k doseženim rezultatom.

Kako jih motivirate?
Konec lanskega in v začetku tega leta smo pričeli z usposabljanjem nove, mlajše ekipe vodij. Ta bo prevzela krmiljenje proizvodnje in oskrbovalne verige. S tem bo pomagala voditi naše podjetje, ki v zadnjih letih beleži rast proizvodnje in rast prihodkov. K rasti in pozitivnim spremembam v podjetju so z raznimi projekti pripomogli tudi naši lastniki. Seveda spremembe niso vedno lahke. Je pa pomembno prepoznavati pozitivne učinke. A kar je najpomembneje, ohranili smo zaupanje obstoječih kupcev in njihovo zadovoljstvo. To je naš ključ do uspeha.

Vendar je ključ do uspehov tudi v inovacijah in v sodelovanju z znanostjo. Med novostmi, ki jih uvajate v sodelovanju z Naravoslovnotehniško fakulteto, je elektroluminiscentna embalaža. Kako sodelujete z znanostjo in kaj lahko ponudite trgu v programu aktivne in pametne embalaže?
Z Naravoslovnotehniško fakulteto sodelujemo preko mlade raziskovalke, ki je zaposlena v podjetju. To je Urška Kavčič, ki na Katedri za informacijsko in grafično tehnologijo Naravoslovnotehniške fakultete raziskuje na področju pametne embalaže. Tisk embalaže z elektroluminiscentnim zaslonom je le eden od projektov tega sodelovanja. Sicer pa v okviru raziskav s kolegi pod mentorstvom prof. Tadeje Muck raziskujejo tisk RFID anten in njihov vpliv na znižanje končne cene značke, tiska termokromnih barv za dekoracijo embalaže in podobno. Trenutno raziskujejo možnosti tiska termokromnih zaslonov, ki bi se lahko uporabljali tudi na embalaži.

Gre že za aplikacije?
Trenutno so raziskave omejene na laboratorijsko izdelavo, saj so materiali, potrebni za tisk teh funkcionalnih elementov, cenovno težje dostopni. Posledica je manjše povpraševanje. Poleg visoke cene in tehnološko zahtevnih procesov, ki zaustavljajo razvoj in povpraševanje po takšni embalaži, problem predstavlja tudi oprema.

Pa je zanimanje trga za inovativno embalažo?
Ne, saj se v podjetju s tiskom te embalaže, razen v okviru raziskav, še ne ukvarjamo.

Pred kakšnim izzivom so vaši tehnologi, če naročnik zahteva RFID, in v kakšni obliki jo umestite v embalažo?
Zahtev in želja po pametni embalaži ni, kar velja tudi za RFID. Na trgu se trenutno še vedno večinoma uporabljajo konvencionalne RFID značke, ki so za aplikacijo na embalažo cenovno ugodne in zanesljive. V primeru želje za tisk RFID antene pa tisk ne predstavlja večjih težav. Na težave pa lahko naletimo pri kontaktiranju čipov na anteno in zagotavljanju kar najboljšega kontakta, ki pa je ključen za delovanje končne značke.

Vaši glavni naročniki embalaže so farmacija, elektro industrija in prehrambna industrija. Katera vrsta embalaže iz kartona je najbolj iskana in kakšno dodano vrednost lahko ponudite naročniku? Ali naročniki bolj poudarjajo racionalizacijo pri izdelavi ali se odločajo za dodatke, ki so dodana vrednost kvaliteti in uporabnosti?
Naši največji kupci so farmacevti. Nasploh zavzemajo farmacevti v slovenskem prostoru zelo velik delež potreb po embalaži. Sledijo prehranska industrija, elektro industrija, sanitarna tehnika in drugi. Dodana vrednost naše embalaže je predvsem prodajna in marketinška funkcija, ki jo ima še poleg zaščitne in včasih transportne. Z našo embalažo proizvajalci lahko komunicirajo s končnim kupcem, jo uporabijo v reklamne namene, kupcu posredujejo sporočila. Privlačna in kvalitetna embalaža je pogosto tisti vzgib, ki pri kupcu sproži željo po izdelku in nakupu.

Odločitev kupcev glede racionalizacije pri izdelavi ali uporabi raznih dodatnih efektov pa je običajno sprejeta na podlagi njihovih možnosti. Nekatere branže, predvsem na primer prehrambna industrija, kjer se že tako ne dosega pravih razlik v ceni, se morajo vsekakor odločati za racionalizacijo. Na drugi strani pa se seveda za luksuzne proizvode uporablja boljše materiale in precej več dodatkov.

Mislite na zahtevnejšo, dražjo embalažo? Na tujih trgih trgovske police presenečajo z zelo raznovrstno in inovativno darilno embalažo, na slovenskem trgu je ta trend manj opazen. Zakaj?
Po našem mnenju je problem v prvi meri slabše poznavanje potrošnikov o možnostih, ki sploh obstajajo. Poleg tega je ob stalnih pritiskih po čim cenejši embalaži težko najti naročnika, ki je pripravljen plačati dodano vrednost embalaže. Za inovativno, pametno embalažo se bodo v prihodnosti verjetno odločali predvsem tisti, ki želijo izdelke višjega cenovnega ranga prodati v primerni embalaži. Torej embalaži, ki ne le ščiti in informira kupca, temveč ga navduši in mu nudi dodatno informativnost. Zanje se bodo odločali tudi tisti, ki želijo s svojimi izdelki izstopati in pritegniti pozornost najzahtevnejših kupcev.

Vaša posebnost v proizvodnji je tudi embalaža z Braillovo pisavo. Je zanjo med naročniki zanimanje?
Zaenkrat le med farmacevti, pri naročnikih iz ostalih panog ni povpraševanja po Braillovi pisavi.

Kakšni so pritiski na ceno embalaže na trgih, kamor največ izvažate, na primer nemškem, avstrijskem, švicarskem in drugih?
Največ izvažamo v Avstrijo, sledijo Nizozemska, Nemčija, Švica, Hrvaška, Švedska in občasno še kam. Fokusiramo se prvenstveno na trge severno od nas. Tam je še vedno možno doseči boljše cene kot v Sloveniji ali v deželah južno od nas. Je pa v zadnjem času čutiti precej močan pritisk konkurence tudi na avstrijskem, nizozemskem, nemškem in ostalih trgih, kjer so postali poljski proizvajalci izredno aktivni. Na trge vstopajo s čedalje nižjimi cenami.

S katerimi tržnimi potezami pridobivate kupce na zahtevnih trgih EU, saj se naša embalažna podjetja ne predstavljate pogosto na mednarodnih sejmih?
To je res. Na mednarodnih trgih se res ne predstavljamo, se pa naši prodajniki redno udeležujejo sejmov kot obiskovalci. Tudi na ta način lahko uspešno pridobimo precej podatkov, se seznanimo s trendi, izmenjamo kontakte in se srečamo s potencialnimi novimi kupci. Sicer pa redno iščemo potencialne kupce tudi preko spleta, družabnih omrežjih, s pogovori in s priporočili z obstoječimi kupci. Uporabljamo različne tržne poti in načine. Glede na precejšen trend rasti prodaje v izvoznem oddelku v zadnjem letu lahko zatrdimo, da smo pri tem kar uspešni.

Kako uveljavljate zeleno poslovno politiko?
Predvsem spremljamo porabo energentov, kjer opazujemo različne kazalnike: poraba energentov za ogrevanje, poraba energentov za interni transport, poraba energentov za proizvodnjo in to primerjamo tudi s proizvedenimi količinami na mesečnem nivoju.

A druge okoljske zahteve?
V podjetju poslujemo po okoljevarstvenem standardu ISO 14001. Naša dejavnost je zelo orientirana v recikabilnost, saj večina našega izmeta konča kot sekundarna surovina v papirnicah. Kljub vsemu izvajamo več nalog, ki prispevajo k zmanjšanju obremenjevanja okolja. V zadnjih letih smo močno izpopolnili tudi ločeno zbiranje odpadkov. Naše podjetje je velik kupec surovin iz primernih vlaknin, pa tudi sorazmerno velik kupec recikliranih kartonov. To je naša politika recikabilnosti. Podjetje ima vzpostavljen tudi FSC standard, kjer skrbimo za nakup surovin, ki ustreza temu standardu. Osnovni namen tega standarda je ohranjanje narave, ponovno pogozdovanje posekanih površin ter boj proti črni sečnji po svetu.

Načrti v letu 2015?
Po poslovno uspešnih letih 2013 in 2014 smo dobro vstopili tudi v 2015, ki prinaša nekaj ključnih in pozitivnih sprememb. V zadnjem obdobju smo skupaj z lastniki skrbno pripravljali strategijo razvoja podjetja.

Toda lastniki so spet novi?
Lastniška struktura našega podjetja se spreminja že vrsto let. Za nas to na eni strani predstavlja prilagajanje poročanju, spremembe v organizaciji, na drugi strani pa nam omogoča pridobivanje novih znanj in večjo prilagodljivost na trgu.

Se prilagajate tudi novemu lastniku?
Skupino Durapack, del katere smo, že od leta 2009 spremlja tesni partner One Equity Partners (OEP) v vlogi vlagatelja oziroma finančnega investitorja. Investitorji svoja sredstva navadno vložijo za omejeno obdobje in tako so se v OEP dogovorili za prodajo podjetja drugemu lastniku.

Ravno v teh dneh, natančno s 1. 6. 2015, postaja lastnik celotne skupine Duropak podjetje DS Smith s sedežem v Londonu. DS Smith je v Evropi vodilni ponudnik valovite embalaže in specialist za plastično embalažo po vsem svetu. Podjetje ima sedež v Londonu, v Veliki Britaniji. Deluje v 25 državah in zaposluje okoli 21.500 ljudi. Portfelj izdelkov vključuje potrošniško embalažo, panoje in promocijsko embalažo, prilagojeno zaščitno embalažo, industrijsko embalažo in transportno embalažo. Geografsko pokritost Duropack in DS Smith izvrstno dopolnjujeta, zato je odločitev za podpis sporazuma temeljila na številnih razlogih, ki so govorili v prid finančni transakciji in tako omogočila nadaljnjo rast.

Kaj to pomeni za vaše podjetje?
Rasti nameravamo tudi v letu 2015. Pri tem planiramo 2,8 % rast proizvodnje in prihodkov. Nadaljujemo z razvojno strategijo. Konec februarja smo pričeli z delom na obnovljenem izsekovalniku BOBST 142/E. Stroj smo v celoti preuredili in obnovili v našem oddelku vzdrževanja. Stroj je namenjen izsekovanju kaširane embalaže. A to ni edini načrt v tem letu.

Največjo priložnost vidimo na segmentu kaširanja. Angažiranih imamo preveč izmen, beležimo veliko porabo lepila, povečan izmet in nižjo produktivnost v primerjavi s konkurenco. Nova kaširna linija bo odpravila naštete pomanjkljivosti in nam omogočila večjo konkurenčnost. V vzdrževanje strojev in prostorov bomo še vlagali. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.