Optimizacija embalaže, enostavno pakiranje in ekodizajn - EOL 96

Optimizacija embalaže, enostavno pakiranje in ekodizajn - EOL 96

Anketa o embalaži v letu 2015 | Tanja Pangerl |
 
Novo leto je za nekatera podjetja prelomnica. Pripravljajo nove izdelke ali jih prenavljajo, prav tako embalažo, dizajn. Kako bo leto 2015 zaznamovano z novimi ali prenovljenimi embalažami, so nam zaupali v Drogi Kolinski d.d., v Skupini Laško in v Pomurskih mlekarnah d.d. V ospredju je predvsem prenova in izboljšava že obstoječe embalaže. Gre za večjo optimizacijo in za trajnostnost embalaže. Pri tem še vedno ostaja osnovno pravilo, da mora embalaža ustrezno varovati izdelek. Trend je zmanjševanje gramature materialov in sestavljanje materialov na način, ki omogoča učinkovito reciklabilnost. Po svetovnih napovedih pa naj bi se v letošnjem letu na področju embalaže in embalažnih rešitev dogajale korenite spremembe z mnogimi izzivi.
 

1. Kakšne spremembe v letu 2015 načrtujete pri embalaži za katerega od vaših produktov?

Aljoša Muženič; foto: Boštjan Čadej
Aljoša Muženič; foto: Boštjan Čadej

Aljoša Muženič, tehnolog za razvoj pakiranja in embalaže v Droga Kolinska d.d.: Na strateškem poslovnem področju SPP Kava (kava in kavni napitki) vsako leto planiramo spremembe, ki se dotikajo tudi pakiranj in embalažnih materialov. Največkrat so posodobitvam podvrženi najbolje prodajani artikli, t.j. izdelki mlete pražene kave.

mag. Lilijana Peklar, vodja razvoja segmenta embalaže Skupine Laško: Kot vsako podjetje z izdelano vizijo v prihodnji razvoj tudi mi vseskozi spremljamo trende, razvijamo nove izdelke ter optimiziramo obstoječe tako po vsebinski kot embalažni plati. Kaj bo novega v letu 2015 iz Skupine Laško, naj zaenkrat ostane skrivnost in prijetno presenečenje. Zagotavljamo pa vam, da bodo vsi novi proizvodi, kot vsi izdelki Skupine Laško do sedaj, izredno kvalitetni, trajnostno naravnani in marketinško prepoznavni.

2. Vse več porabnikov embalaže se odloča za prenovo zaradi izboljšanja materialne učinkovitosti embalaže (od zniževanja gramature do odpravljanja etiket in minimalne rabe tiskarskih sredstev ter drugih optimizacij). Kateri razlogi so prednostni pri vaši prenovi?

Aljoša Muženič: Vsi našteti razlogi, vključno s svetovnimi trendi, so ključni pri prenovi in posodobitvah embalaže. V preteklosti smo veliko sprememb že opravili, tako da nam je preostala le še optimizacija obstoječih pakiranj. Gramature smo znižali vzporedno z nabavo novih pakirnih strojev in opravljanjem testov staranja z namenom potrditve roka trajanja. Pri označevanju transportne kartonske embalaže uporabljamo že vrsto let izključno »ink-jet« tiskalnike, kar pomeni 50 % prihranek v primerjavi s print & apply tehniko oziroma etiketo. Po drugi strani smo s pakiranjem v kontrolirani atmosferi podaljšali rok trajanja določenim izdelkom, kar se je pokazalo kot prihranek skozi logistično verigo.

mag. Lilijana Peklar
mag. Lilijana Peklar

mag. Lilijana Peklar: Vsako prenovo, optimizacijo oziroma razvoj nove embalaže obravnavamo kot celovit projekt, ki se ga lotimo z ogromno lastnega znanja, v sodelovanju z vrhunskimi oblikovalci ter renomiranimi dobavitelji. Tu seveda preferiramo lokalne dobavitelje materialov. Glavnih razlogov je več. Potrošniku želimo ponuditi trajnostno prepoznavno in uporabno embalažo. V ta namen unificiramo določene dizajne, da so končnemu potrošniku bolj prepoznavni, embalaža oblikovana za posebne ciljne skupine, mislim na aplikacijo Braillove pisave za slepe in slabovidne, ter seveda primerno diferencirana od konkurence. Odgovorni smo do okolja, okoljsko želimo ozavestiti mlade ter navsezadnje učinkovito znižati stroške embalaže na enoto proizvoda. Pri tem je potrebno poudariti, da uporabo primernega materiala obravnavamo za vsak izdelek posebej. Težo minimiziramo do meje, ko embalaža še nudi maksimalno zaščito produkta od začetka do konca logistične verige, se pravi, da učinkovito opravi svojo primarno funkcijo, t.j. embaliranje in zaščito predpakiranega izdelka.

3. Načrtovanje prodajne in transportne embalaže naj bi potekalo sočasno. Na katere težave najpogosteje naletite pri transportu izdelkov in kaj pogrešate, ko gre za transportno učinkovitost?

Aljoša Muženič: Na transport izdelkov oziroma transportno embalažo se po navadi gleda kot na nepotreben, dodaten strošek. Tu so pritiski na cene in dobavitelje največji, kar se večkrat odraža kot problem pri zagotavljanju ustrezne zaščite primarne (prodajne) embalaže od proizvodnje do prodajne police.

mag. Lilijana Peklar: Pri razvoju novega izdelka je potrebno načrtovati primarno in sekundarno embalažo sočasno, saj lahko v primeru neprimerno načrtovane transportne embalaže pride tudi do večjih težav v logistični verigi. Največkrat se takšne napake na žalost pojavijo šele po določenem času, vendar lahko povzročijo ogromno slabe volje in dodatnih stroškov. Temu se poskušamo izogniti tako, da vsak proizvod, ki ga lansiramo na trg, predhodno testiramo v vseh fazah in v vseh robnih pogojih, vključno s končno distribucijo. Seveda včasih tudi kaj uide iz začrtanih okvirov in se zadeva rešuje/optimizira naknadno. Na primer ugotovimo, da lahko z drugačno vrsto embalaže na posamezno transportno pakiranje učinkovitejše pakiramo oziroma na obstoječe dodamo dodatne enote, povečamo stabilnost transportnih enot z dodatnim ovijanjem, spremembo načrtov zlaganja idr. Pri vsem skupaj pa je komunikacija z vsemi deležniki v procesu ključnega pomena.

4. Katere bodo glavne karakteristike nove ali prenovljene embalaže?

Aljoša Muženič: Nova embalaža bo še bolj približana kupcu, da jo bo lažje odpiral, kar bo omogočeno z uporabo laserske tehnologije. Dandanašnji kupec ima vedno manj časa, da se posveti pripravi in zaužitju izdelka, zatorej mora biti pakiranje/embalaža čim bolj enostavna za uporabo.

mag. Lilijana Peklar: Pri lansiranju nove oziroma prenovljene embalaže bomo strmeli k čim bolšji trajnostni prepoznavnosti izdelka in Skupine Laško ter seveda odlični kvaliteti izdelka tako po embalažni kot vsebinski plati.

5. Na kakšen način boste pri novi embalaži upoštevali ekodizajn in za katere materiale se boste odločili?

Aljoša Muženič: Pri določenem segmentu izdelkov nameravamo v nereciklabilni trislojni sestavljeni foliji aluminij nadomestiti z alternativnimi bariernimi materiali in tako uporabiti »le« dvoslojno folijo. Sprememba je kar zahtevna, saj mora ostati kvaliteta izdelka nespremenjena ob dejstvu, da vsi nadomestki aluminija nudijo manjšo zaščito pred zunanjimi vplivi.

mag. Lilijana Peklar: Ekodizajn poskušamo implementirati v naše proizvode z uporabo novih in trajnostno primernejših materialov, kontinuirano dematerializacijo primarne in sekundarne embalaže (zmanjšana raba surovin), ustrezno izbiro materialov (tu upoštevamo primernost embalaže za recikliranje – npr. ne uporabljamo večslojnih materialov in materialov, ki niso enostavno ločljivi med reciklažo, za določene aplikacije uporabljamo delež že recikliranih materialov – npr. PET, ogromno energije in sredstev namenjamo stimuliranju potrošnika, da ponovno prične uporabljati vračljivo stekleno embalažo idr.), minimiziranjem - optimizacijo števila materialov ter seveda tudi s pravo izbiro dobaviteljev, ki upoštevajo (nam omogočajo) načela trajnostnega razvoja. Poleg navedenega stremimo k implementaciji energijsko varčnih procesov proizvodnje, vključno s celotno logistično verigo.

V Pomurskih mlekarnah so embalažo prenovili pred koncem leta 2014. Kot je povedala vodja kontrolinga Darja Jošt Ficko, so bili prednostni razlogi za odločitev prenove njihovih mlečnih izdelkov zastareli dizajn in zastarela oblika lončkov. Pri prenovi so se osredotočili na posodabljanje embalaže. Za pakiranje so izbrali elegantnejše lončke, dizajn pa so prilagodili obstoječemu dizajnu za mleko in smetane, da se že na prvi pogled opazi, da so njihovi proizvodi iz iste družine. Material lončkov so ohranili, za izbor dobavitelja za material pa je bila odločilna cena. Pri prenovi embalaže so vezani na proizvodne linije, zato so pri izbiri vrste embalaže omejeni.

Napoved velikih sprememb embalaže

Po napovedih Jenkinsa Geretha[1], izvršnega direktorja belgijskega embalažnega podjetja DS Smith Packaging, naj bi embalažna industrija v letu 2015 doživela velike spremembe. Industrija se bo na mnogih področij soočala z izzivi, z novimi prodajnimi kanali, s spremembami zahtev pozicioniranosti na policah in procesov tiskanja.

Spletna prodaja: Velika rast e-prodaje pomeni, da mora biti pakirna panoga zmožna poskrbeti oziroma pakirati zelo raznovrstne produkte različnih velikosti in oblik. Embalaža mora biti ekonomična, omogočati mora hitro pakiranje, lahko odpiranje, ustrezno zaščito, vračljivost ali pa ustrezno odlaganje na domu. Raznovrstne tehnologije za tiskanje in različni materiali se lahko uporabijo za ustvarjanje pravega videza in ustvarjanje občutka oziroma prvega vtisa izdelka, ki se z uporabnikom vzpostavi preko embalaže.

Priročnost: Veliki prodajalci odpirajo priročne trgovine, ki bodo kmalu presegle število supermarketov. Značilnost teh trgovin je, da imajo le del zaloge določenega izdelka (v primerjavi z velikimi supermarketi), manj izdelkov na policah in so brez skladiščnega prostora, zato so izdelki embalirani v manjše embalaže. Pojavljajo se tudi primeri, da je v eni embalaži pakiranih več različnih sorodnih izdelkov.

Pozicioniranje na policah: Velika priložnost za promocijo je maksimirati učinek blagovne znamke z njenim pozicioniranjem in predstavnostjo na policah, kar se lahko doseže s povezovanjem z dizajnerji, marketinškim oddelkom. S tem se razvija večje razumevanje vloge, ki jo igra embalaža v procesu lansiranja izdelka. Nova pozornost pri embalaži se ponovno daje valovitemu kartonu kot zelo učinkovitemu in prilagodljivemu materialu.

Digitalni tisk: Digitalni tisk se zelo izboljšuje. Postal bo cenovno bolj dostopen, bolj produktiven in bo uporabljal opremo, ki je bolj stabilna v industrijskem okolju. To pomeni, da bo digitalna tehnologija postala privlačna oziroma zanimiva in realistična ponudba za stranke, s čimer bo na trg prinesla zahtevo po konkurenčnosti in bo pripomogla k dobri promociji. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.