V Sloveniji uporaba QR kode le v informativne namene - EOL 96

V Sloveniji uporaba QR kode le v informativne namene - EOL 96

QR koda | Urška Košenina |
 
Slovenci se navkljub nenehnem brskanju po svojih mobilnih napravah za redno uporabo QR kod še nismo odločili. Podjetja, ki so jo aplicirala, ne opažajo porasta prodaje, vendar menijo, da je informiranost o izdelku večja. Tržni del QR kode bo potrebno še usvojiti, kakor kažejo izjave nekaterih podjetij, ki smo jih povprašali, ali se odločajo za uporabo QR kode. Vendar nekaj prakse in zanimivih izkušenj podjetja že imajo, inovativni so na Ljubljanskem gradu.
 

QR koda (QR je kratica za quick response oziroma hiter odziv), je črno-beli diagram, ki skriva množico podatkov. Bralniki QR kod nam omogočajo razkritje skritih podatkov. QR koda je enostavna 2D koda, ki se jo prebere s pametnim telefonom z vgrajeno digitalno kamero in naloženo mobilno aplikacijo. QR koda je lahko natisnjena kamor koli (izdelek, plakat, izložbo, viziko itd.). Na mobitelu preprosto poženemo bralnik QR kod, fotoaparat svojega mobitela usmerimo v QR kodo, ta jo fotografira in prebere, nato pa prikaže informacije na zaslonu. Največkrat vas odpelje na internetno stran ponudnika.

Zanimivi primeri iz tujine

S QR kodo se pri mnogih letalskih prevoznikih vkrcamo (check-in) na letalo, na letališču v Denverju pa so s pomočjo QR kod poskrbeli tudi za čakajoče potnike, saj si lahko s skeniranjem QR kod na svoje mobilne naprave naložijo brezplačne knjige. Podjetje Tesco je v Koreji QR kodo uporabilo za pospeševanje spletne prodaje. Na podzemni so namestili plakate, na katerih so bili njihovi izdelki, vse skupaj pa je spominjalo na police v trgovini. Uporabniki so poskenirali QR kode in opravili nakup, Tesco pa jim je izdelke dostavil na dom.

Inovativno tudi pri nas

Stane Miklavec
Stane Miklavec

V okviru razstave evropske manieristične grafike so v Narodnem muzeju posamezne grafike opremili s QR kodami, v katerih so se skrivale video predstavitve s strokovno razlago sodelavcev muzeja. Na Ljubljanskem gradu lahko s pomočjo brezplačne aplikacije Kivi Q preberete QR kodo in na voljo so vam fotografije, video, avdio in besedila o Ljubljanskem gradu. »V letu 2012 smo na Ljubljanskem gradu v okviru projekta informacijske grafike, katere glavne naloge so usmerjanje, obveščanje in opozarjanje obiskovalcev, kako priti do želenih vsebin in objektov, izdelali in namestili usmerjevalne table in oznake posameznih prostorov na Ljubljanskem gradu. Napisne oznake za posamezni prostor so opremljene s QR-kodo, kar obiskovalcem omogoča samostojno raziskovanje vsebin in grajskih prostorov in pomeni dodano vrednost za obiskovalce. Ravno zaradi tega, ker obiskovalci samostojno dostopajo in raziskujejo, pa žal nimamo njihovih odzivov,« pojasnjuje Stane Miklavec, vodja službe za tehnične zadeve na Ljubljanskem gradu. S pomočjo QR kod lahko več izvemo tudi o izvoru ekološkega mesa blagovne znamke Ekodar. Izvemo, iz katere kmetije prihaja meso, nekaj osnovnih informacij o kmetiji in dostopamo do zemljevida z lokacijo kmetije.

In kaj pravijo v podjetjih o uporabi QR kod?

Kaj vas je spodbudilo k uporabi QR kode in katere njene funkcije se vam zdijo najpomembnejše?

Klemen Geršak
Klemen Geršak

Klemen Geršak, Petrol d.d.: Uporabna funkcionalnost QR kod je primarno priročen dostop do dodatnih informacij z mobilno napravo na terenu. Njene različne možnosti uporabe in dovolj velika prepoznavnost med tehnično bolj napredno populacijo dajejo priložnost ponujanja dodane vrednosti morebitnemu kupcu.

Jan Mučič, Tauria, digitalni marketing d.o.o.: V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo grafično unikatnih QR kod in jih uporabljamo povsod, kjer se nam zdi to primerno. Prednost QR kode vidim predvsem kot podaljšano roko tiskanih medijev, saj lahko uporabnik po branju QR kode interaktivno sodeluje. QR koda se mi zdi najbolj uporabna za pridobivanje novih uporabnikov za kasnejše komuniciranje z njimi ali pa za video predstavitev izdelka.

Matic Ceglar, Žito d.d.: Želeli smo ponuditi potrošniku dodatne informacije o izdelkih, receptih.

Petra Skok , Pivka d.d. in Delamaris d.o.o.: QR koda nudi možnost hitrejše poti potrošnika od embalaže na spletno stran, kjer lahko podajamo dodatne informacije o izdelku in uporabi.

Kako je potekal proces apliciranja QR kode na vaše izdelke?

Klemen Geršak, Petrol d.d.: Če imate v mislih izdelke naše lastne blagovne znamke, se kode tiskajo na nalepke izdelkov že v tiskarni in imamo v ozadju pameten sistem katalogiziranja (avtomatsko generiranje QR kod).

Jan Mučič, Tauria, digitalni marketing d.o.o.: Pripravili smo pristajalno stran, ki je prilagojena za ogled z mobilnim telefonom in natisnili nalepke s QR kodami.

Matic Ceglar; foto: Boštjan Čadej
Matic Ceglar; foto: Boštjan Čadej

Matic Ceglar, Žito d.d.: Agencija je pripravila platformo, v katero smo vnašali podatke o izdelkih in recepte. Istočasno smo QR kode dodajali pri ponatisu embalaž.

Petra Skok, Pivka d.d. in Delamaris d.o.o.: QR kode smo dodali le na artikle, kjer je dovolj prostora. Tako Pivka kot Delamaris imata namreč majhne embalaže in zaradi deklaracij v več jezikih malo manipulativnega prostora za dodatne elemente.

Kakšni so odzivi uporabnikov? Menite, da v Slovenije uporaba QR kode narašča?

Klemen Geršak, Petrol d.d.: Ni velik. V Sloveniji je QR koda prevečkrat uporabljena napačno, brez prave dodane vrednosti, zato jih uporabniki ne vidijo kot veliko dodano vrednost na izdelku ali oglasu.

Jan Mučič, Tauria, digitalni marketing d.o.o.: Odzivi uporabnikov so različni. V Sloveniji uporaba QR kode narašča s porastom pametnih mobilnih telefonov, še vedno pa je težava, ker uporabniki niso seznanjeni s pravilno uporabo QR kode.

Matic Ceglar, Žito d.d.: Delež uporabnikov je kljub majhnemu porastu relativno nizek.

Petra Skok, Pivka d.d. in Delamaris d.o.o.: Odzivov nismo merili. Uporabo kode v Sloveniji sicer ne poznamo.«

Kako je QR koda pripomogla k prodaji izdelkov in k boljšemu informiranju kupcev?

Klemen Geršak, Petrol d.d.: K prodaji verjetno ne veliko, k boljšemu informiranju pa zagotovo. Ugotavljamo namreč, da QR kode na izdelkih kupci večkrat skenirajo po nakupu, kot pred nakupom. Mogoče se ne počutijo prijetno pri skeniranju v trgovini.

Jan Mučič, Tauria, digitalni marketing d.o.o.: Res je, da večina uporabnikov še vedno raje pregleduje internet preko brskalnika, kakor da bi skenirali QR kodo, ko pa enkrat osvojijo pravilno znanje, ugotovijo, da jim QR koda odpira nova vrata v mobilni svet. Velik odstotek uporabnikov ima pametni telefon ter povezavo do interneta.

Matic Ceglar, Žito d.d.: Večjega vpliva na prodajo nismo zasledili, same informacije, ki so bile dostopne preko QR kode, niso bile usmerjene v povečanje prodaje (npr. nagradna igra), bolj k uporabnosti izdelka.

Petra Skok, Pivka d.d. in Delamaris d.o.o.: QR kode uporabljamo zgolj za informativne namene.

Pri uporabi QR kode leti največ kritik na varnost uporabe. Kaj opažate na tem področju?

Klemen Geršak, Petrol d.d.: Nevarno je lahko le to, da uporabnik ne ve, kaj se bo zgodilo pred skeniranjem. Zato naše QR kode opremimo z opombo, kjer se le da in v QR kodo vedno vključimo zgolj javno dostopne podatke.

Jan Mučič, Tauria, digitalni marketing d.o.o.: Varnost uporabe je enaka kakor pri pregledovanju interneta, zato ob pravilni uporabi QR kode ne vidim tukaj nobene težave glede varnosti.

Matic Ceglar, Žito d.d.: Ne opažamo nekih težav, vendar smo imeli tudi majhno število aktivnih QR kod.

Petra Skok, Pivka d.d. in Delamaris d.o.o.: Doslej nismo imeli težav zaradi potencialnih nevarnosti ali zlorab, ki so povezane z uporabo QR kode.

Na slovenskem trgu so tudi pojavi napačne uporabe QR kode. Kaj menite o tem?

Klemen Geršak, Petrol d.d.: Kot sem povedal že prej, je to zagotovo res. QR koda ne bi smela nikoli biti uporabljena samo zato, ker "dobro zgleda" in "bomo zato bolj inovativni/moderni". Prevečkrat se uporablja za dostop do krovne domene, ki bi jo uporabnik hitreje vtipkal v brskalnik in si jo hkrati tudi zapomnil za prihodnje obiske.

Jan Mučič, Tauria, digitalni marketing d.o.o.: Dejansko se to dogaja. Na primer, na jumbo plakatu je QR koda (povezava na spletno stran), pod QR kodo je natisnjena še povezava. Ko prebereš QR kodo, ugotoviš, da stran ni prirejena za ogled z mobilnim telefonom in uporabnika prej odvrne kakor pritegne. Zaradi takih in drugačnih nepravilnosti QR koda izgublja svoj pomen, stranke se ne odločajo za apliciranje QR kode zaradi napačnih predstav in slabih izkušenj. Če se QR kodo uporabi na pravilen način, se da s tem orodjem doseči dobre rezultate.

Dodajamo dva odgovora podjetji, ki QR kode ne uporabljata. Med vsemi anketiranimi je bilo več neuporabnikov QR kode kot uporabnikov. Videti je, da pri nas QR koda še ni zaživela.

Služba za odnose z javnostmi Krka, d.d.: Uporaba QR kode za skeniranje z mobilnim telefonom in za direkten dostop do spletne strani je po novem pravilniku EMA (European Medicines Agency) v farmaciji dovoljena od junija 2014. V Krki se za sedaj za uporabo te kode nismo odločili. Razvoj na tem področju seveda spremljamo. Vsekakor je njena uporaba zanimiva za prihodnost, v kolikor bodo nove tovrstne tehnologije omogočale, da bi uporabniki izdelkov lahko spremljali vse informacije samo na spletu, kar za sedaj ni mogoče.

Renata Lovrak
Renata Lovrak

Renata Lovrak, Ljubljanske mlekarne: V Ljubljanskih mlekarnah QR kode ne uporabljamo v komercialne namene. Za ta namen uporabljamo črtno kodo. QR koda, ki je natisnjena na nekaterih naših izdelkih, služi za interni namen zagotavljanja sledljivosti. Kodo na izdelke apliciramo z inkjet tiskalniki na polnilnih linijah. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.