Deset in še en namig, kako smo lahko boljši - EOL 66

Deset in še en namig, kako smo lahko boljši - EOL 66

Oblikovanje trajnostne embalaže | Metka Vehovar Piano |
 
Kadar želimo preoblikovati obstoječo embalažo ali snujemo novo embalažo za nov izdelek, je priporočljivo imeti v mislih področja, s katerimi lahko izboljšamo svoj vpliv na okolje. Snovanje, načrtovanje in oblikovanje embalaže je priložnost, da vgradimo v naš delovni proces trajnostna načela in pripomoremo k bolj »zelenemu poslovanju«. Nekatera trajnostna načela lahko vgradimo brez večjih težav, nekatera so bolj kompleksna in zahtevajo več truda. Kako pristopiti? Odgovorov in možnosti je več.
 
embalaža
Foto: www.shutterstock.com

Kot je zapisala urednica Greener Package, Anne Marie Mohan, se načrtovanje embalaže že skoraj desetletje skuša približati trajnostnemu ali »zelenemu« oblikovanju. Z zahtevami trgovcev, dojemanjem javnosti, ekonomskimi pritiski in vladnimi politikami vidiki trajnosti učinkujejo na vsak aspekt embalaže. Oblikovanje embalaže je kompleksna naloga, če upoštevamo celoten življenjski cikel embalaže, od izvora materialov za njeno izdelavo do konca njene življenjske dobe.
Po letih raziskovanja in diskusij je znanih nekaj osnovnih resnic o tej temi. Prva je, da dandanes ne obstaja popolnoma trajnostna embalaža. Trajnostnost je potovanje, cilj je rast izboljšav skozi čas in zniževanje vpliva embalaže na okolje. Druga resnica je, da embalažnih materialov, kot so steklo, plastika, papir in aluminij, ne moremo deliti na dobre ali slabe. Vsak od njih ima svoje prednosti in pomanjkljivosti, odvisno od uporabe izdelka in ciljev ter poslanstva proizvajalca embalaže. Pretehtati je potrebno vsako odločitev, če želimo resnično slediti trajnostnim načelom.
In zadnja resnica je, da moramo vlogo embalaže razumeti v celotni dobavni verigi izdelka. Embalaža povzroča navadno manj kot 10 odstotkov ogljičnega odtisa izdelka. Proizvodnja in uporaba izdelka pogosto obsegata največji delež. Čeprav je ogljični odtis embalaže majhen, ne smemo podcenjevati njene pomembnosti. Če embalaža ne zadosti svoji primarni funkciji, tj. zaščiti izdelka v procesu dobavne verige, zapeljevanju potrošnikov k nakupu in pospeševanju porabe, je bila vsa energija, porabljena v procesu proizvodnje, izgubljena, ko je izdelek zavržen.

Deset namigov za trajnostno oblikovanje embalaže

Kako torej lahko izboljšamo vidike trajnosti, ko vgrajujemo spremembe v embalažo?

1. Upoštevajte življenjsko dobo embalaže že v procesu oblikovanja
Obstaja že kar nekaj orodij LCA (ocena življenjskega cikla), ki so na voljo in pomagajo oblikovalcem embalaže razumeti okoljske vplive, predstavljene z različnimi možnostmi embaliranja. Med njimi je Sustainable Packaging Coalition's COMPASS® (primerjalna ocena embaliranja), spletna aplikacija, ki ponuja uporabnikom na običajnem naboru okoljskih kazalnikov več informacij o materialih za lažjo izbiro in oblikovalske odločitve. PackageSmart LCA Software, eno izmed mnogih spletno podprtih orodij LCA iz EarthShift, prav tako ponuja oblikovalcem embalaže vrednotenje okoljskih vplivov njihovih izbir.
Merjenja in standardizacije trajnostnih kazalnikov se še vrednotijo, zato izberite program in se ga držite. Uporaba različnih orodij za merjenje iste embalaže lahko prinese rezultate, ki se delno razlikujejo. Priporočljiva sta doslednost in preverjanje, da delujemo v pravi smeri na izbranih okoljskih področjih, ki so največja skrb našega podjetja.

2. Ovrednotite vsak sestavni del vaše embalaže
Ali lahko uporabimo manj materiala, ne da bi ogrozili celovitost izdelka? Uspešen primer je proizvajalec naravnih športnih pijač LIV Organic, ki je tradicionalno PET-plastenko zamenjal z zaključno tehnologijo Amcor's in s tem zmanjšal težo plastenke za 14,6 odstotkov. Ta tehnologija omogoča tudi uporabo zamaškov, ki vsebujejo 20–25 odstotkov manj smole. Drug primer je GlaxoSmithKline s svojim kalcijevim nadomestkom Os-Cal. GSK je preoblikoval embalažo tako, da je ovil izdelek v termokrčljivo folijo, na kateri so odtisnjeni vsi potrebni podatki, in opustil sekundarno kartonsko embalažo in papirnati vložek z navodili in podatki. Na letni ravni so z novo embalažo prihranili približno 208 ton papirja ali 1.440 dreves, 150 ton izpustov ogljikovega dioksida (kar je enako izločitvi 30 avtomobilov iz prometa) in toliko energije, kot jo letno porabi 23 ameriških gospodinjstev.
Dobavitelji neprestano inovirajo plastenke, zamaške, etikete in ostale komponente, ki izboljšujejo razmerje med izdelkom in embalažo, kar rezultira v nižjem ogljičnem odtisu in pogosto tudi v nižji ceni izdelka.

3. Upoštevajte nove možnosti za transportno embalažo
Nove strojne opreme in tehnologije materialov omogočajo embalažerjem manjšo porabo materialov pri oblikovanju multipakiranj, svežnjev in palet.
Nested Pack™ iz Polypacka je konfiguracija plastenk v zamaknjenih vrstah, ovita v termokrčljivo folijo, ki zmanjša stroške embaliranja, ker sveženj ne potrebuje podstavka. Podjetje Unlimited Water je na ta način zmanjšalo porabo materiala, znižalo stroške za tri četrtine na sveženj in povečalo atraktivnost izdelka.
Za bolj trajnostno ovijanje in paletiziranje obstaja več možnosti. Envirowrapper je patentiran izdelek iz polipropilena, s katerim lahko paleto ovijemo tudi do 250-krat. Podjetje Premier Organic's, ki je vključilo ta izdelek v svoj proces, predvideva, da bo prihranilo nekaj več kot 2 toni materiala ali kar 40 odstotkov porabe za paletno ovijanje.

4. Iščite možnosti za ponovno uporabo embalaže – kjer je to smiselno
Pizza Hut je oblikoval embalažo za pice, ki se lahko preoblikuje v krožnike in manjšo škatlo za ostanke, s čimer so zmanjšali porabo alu- ali plastične folije in podstavkov. Ponovna uporaba embalaže je primerna tudi za druge industrije, ne le za prehrambeno. Puma je npr. vzbudila pozornost s privlačno rdečo vrečko za čevlje Clever Little Bag, s katero so zmanjšali porabo kartona, nadomestili trgovinsko plastično nosilno vrečko, kupec pa vrečko lahko ponovno uporabi.
Podjetje je zmanjšalo porabo papirja za 65 odstotkov in predvideva, da bo letno zmanjšalo porabo vode, energije in nafte na proizvodni ravni za več kot 60 odstotkov.

5. Razmislite o spremembi svojega izdelka
Najboljši primer v kategoriji izdelkov, ki so doživeli pomembno spremembo v bolj trajnostnem pakiranju, so čistila za gospodinjstva. Mnogi proizvajalci so začeli uporabljati koncentrate, da bi zmanjšali količino vode pri transportu svojih izdelkov od tovarne do trgovinskih polic. Hkrati so zmanjševali tudi velikost embalaže. Morda najbolj kompakten Method Laundry Detergent, 8-krat koncentriran pralni prašek, je v lični stožčasti plastenki, ki omogoča tudi natančno doziranje. Ogljični odtis 8-krat koncentriranega izdelka je za 35 odstotkov nižji od 2-krat koncentriranega. Prihranek vode, plastike, nafte in energije je ogromen. Proizvajalci čistil pogosto ponujajo tudi plastenke za ponovno polnjenje embalaže.
Manj znan, a inovativen je tudi pristop podjetja, ki je spremenilo fizične lastnosti svojih rezancev v obroku, da so lahko oblikovali manjšo kartonsko embalažo. Sprememba je povzročila prihranek 403 tone papirnih vlaken, 11 odstotkov izpustov toplogrednih plinov in odstranitev 500 tovornjakov iz prometa na letni ravni.

6. Kadar je le mogoče, oblikujte za recikliranje svojega izdelka
Ena izmed najučinkovitejših poti do prihranka energije, potrebne za proizvodnjo materialov za pakiranje, je recikliranje. Mnogo materialov, npr. papir ali PET, že v veliki meri reciklirajo, medtem ko lahko premazi, etikete in drugi dodatni elementi, ki dvigujejo funkcionalno ali estetsko vrednost embalaže, recikliranje onemogočijo. A vendar se pojavljajo nove priložnosti. Obetavna tehnologija prihaja iz Smart Planet Technologies. Njihov izdelek EarthBoard nadomešča plast polietilena na lepenki s plastjo, ki je v osnovi iz praškastih mineralov, kar omogoča recikliranje celotne embalaže. S to plastjo lahko prevlečemo tudi že reciklirano lepenko in dosežemo visok bel sijaj. V PaperWorks Industries pa so ponudili holografsko tehnologijo, ki ne potrebuje laminacijske folije, da dosežemo bleščečo, svetlikajočo površino embalaže. Tako lahko embalažo recikliramo v običajnem procesu recikliranja lepenke, ne da bi ga kontaminirali s kovino in poliestrom.

7. Uporabite načine pakiranja, ki spodbujajo porabo izdelka
V Ameriki vsako leto zavržejo 34 milijonov ton hrane. Veliko trajnostno prednost dosegajo pakirani izdelki, ki so zaužiti v največji meri. Med načini, ki pomagajo zmanjševati količine zavržene hrane, je embalaža, ki jo je mogoče ponovno zapreti, jasno označen rok uporabe in tehnologije, ki omogočajo popolno izpraznjenje embalaže. V Hellmannovi majonezi Easy Out! so uporabili nelepljivo površino v notranjosti kozarca, ki omogoča, da majoneza zdrsi iz kozarca.
Lep primer je tudi zobna pasta Thrift, ki ima na dnu tube označene črtkane linije, kjer jo lahko odpremo, ko je tuba že skoraj prazna, in porabimo še preostanek zobne paste, ki ga običajno ne moremo iztisniti.

8. Ugotovite izvor materiala za vašo embalažo
Povečuje se zanimanje trgovcev in potrošnikov za izvor uporabljenih materialov v izdelku in embalaži. Prepričajte se, da sodelujete z odgovornimi proizvajalci embalaže. Proizvajalec otroških igrač Mattel je bil nedavno deležen ostrih kritik, ker je za embalažo uporabljal lepenko, ki je vsebovala precejšnjo količino lesa iz indonezijskih deževnih gozdov, zato je podjetje uveljavilo nova stroga trajnostna načela za nabavo papirja in lesnih vlaken.
Stonyfield Farm, največji proizvajalec organskih jogurtov na svetu, želi biti prvi v uporabi trajnostnih načel. Podjetje načrtuje z vsako spremembo svoje embalaže zmanjšati izpuste toplogrednih plinov vsaj za 5 odstotkov. Namesto lončkov za jogurt, ki so bili proizvedeni iz polistirena, so začeli uporabljati bioplastične in s tem zmanjšali izpuste toplogrednih plinov kar za 48 odstotkov.

9. Preverite možnosti prihranka prostora pri distribuciji izdelkov
Odvečni prostor v embalaži povzroča nepotrebno porabo materialov, odvečen transport, prekladanje in skladiščenje. Embalažer mora poznati mere v transportu, ki bo uporabljen, in nato zmanjšati velikost embalaže, seveda ob upoštevanju celovitosti izdelka. Bolj racionalno je oblikovati embalažo od zunaj navznoter kot od znotraj navzven, kajti tako lahko minimiziramo stroške distribucije.
Odvečen prostor lahko najdemo okoli sestavnih delov, znotraj embalaže, na paletah in med paletami. Maksimiranje gostote tovora je ključno za zmanjševanje vplivov na okolje.

10. Razmislite o materialih iz obnovljivih virov
Embalaža, izdelana iz obnovljivih vhodnih materialov, od bioplastike, narejene iz koruze ali sladkornega trsa, do zaščitne embalaže iz gobjih korenin, je v hitrem porastu.
Pri razmisleku o uporabi materialov iz obnovljivih virov upoštevajte celotno življenjsko dobo embalaže, upoštevajte, kako se ti materiali obnašajo v reciklaži, od kod izvirajo, in se prepričajte, da ustrezajo funkcionalnim zahtevam vašega izdelka.
Vir: www.packworld.com

Dodatni namig: embalaža kot medij za sporočanje trajnostnih vsebin
Embalaža je lahko tudi odličen medij, ki ga lahko proizvajalci in grafični oblikovalci izkoristijo za sporočanje trajnostnih vsebin ali kar konkretnih predlogov za okolju prijazno obnašanje potrošnika, od priporočil za uporabo izdelka do navodil za pravilno odlaganje embalaže.

Sklep
Da bo vaše prizadevanje tudi opaženo, je potrebno o aktivnostih podjetja na tem področju komunicirati. Pomembno je obveščanje potrošnikov o trajnostnih načelih, ki jih podjetje uveljavlja in posameznih dosežkih na vsakem izdelku ali embalaži. Proizvajalci lahko svoj trud za bolj trajnostne izdelke in embalaže označijo npr. na prodajnih policah in tako ponudijo dodaten argument za nakupno odločitev vedno bolj ozaveščenim kupcem. Razkrijejo lahko, koliko gramov ogljika ali toplogrednih plinov je izpuščenih pri proizvodnji, transportu, skladiščenju izdelka in koliko pri uporabi ter recikliranju. Skoraj polovica našega vsakodnevnega osebnega ogljičnega odtisa povzročijo izdelki in storitve, ki jih kupujemo. S pravilno izbiro izdelkov in storitev svoj ogljični odtis precej znižamo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.