S polistirenom do hitrega pakiranja hrane - EOL 66

S polistirenom do hitrega pakiranja hrane - EOL 66

Obraz | Damjana Stamejčič |
 
Benjamin Macuh, po izobrazbi elektrotehnik z ob delu pridobljeno diplomo organizatorja dela na mariborski fakulteti, se je pred dvajsetimi leti znašel na kariernem razpotju. Takrat je uspešna tovarna strojev in plastičnih izdelkov Kostroj Slovenske Konjice, v kateri je bil zaposlen osemnajst let, začela zaradi razpada skupne države in njenega trga propadati. Ni prav dosti pomišljal, ko se mu je ponudila nova priložnost. Prevzel je vodenje podjetja Ecopack v Zrečah. Direktor je že skoraj dvajset let. Ecopack je hčerinsko in najbolj donosno podjetje skupine Swatycomet z enajstimi zaposlenimi in sodi med tri odstotke najbolj uspešnih in plačilno sposobnih podjetij v Sloveniji.
 
Benjamin Macuh
Benjamin Macuh

»Kakšni začetki so to bili!« se spominja Benjamin Macuh svojega prihoda v Ecopack, ki je imel sprva en sam prostor v konjiškem podjetju IMP. Nastanek podjetja je nadgradil idejo o ekološkem projektu in predelavi okolju prijazne embalaže, ki so jo podprla takratna podjetja IMP, Comet in Veplas, vendar je kmalu edini lastnik Ecopacka postalo zreško podjetje Comet, ki je zdaj povezano v skupno družbo Swatycomet.
»Vodenje Ecopacka mi je ponudil takratni direktor Cometa Branko Pavlin in odločil sem se, da bom izziv sprejel. Ko sem prišel prvi dan v službo, so me v enem samem prostoru čakali en delavec, en stroj in ogromen kup plastične embalaže. Vendar to moje odločitve ni omajalo. Od prvega dne sem namreč verjel, da ima podjetje prihodnost in da bomo uspeli,« se rad vrača na začetke Benjamin Macuh.

Izdelke kupujejo vsi največji

Ni se uštel. Ecopack danes sodi med vodilne proizvajalce embalaže za prehransko industrijo v osrednji Evropi, ki v svoji proizvodnji predeluje uporabnikom in okolju prijazne materiale. Osnovna surovina za podstavke in posodice za shranjevanje peciv, slaščic, zelenjave, delikates, mesa, sadja in drugih živil je namreč biaksalno orientirani polistiren (BOPS). Material je obstojen in nima škodljivih vplivov na hrano. Njegovo uničevanje je okolju neškodljivo, saj se s sežigom v okolje ne izločajo škodljive snovi, kot denimo ogljikov dioksid. Surovino v obliki polistirenske folije v Ecopacku, katerega poslovanje je usklajeno s standardom kakovosti ISO 9001/2000, v postopku predelave v embalažo gladijo v horizontalni in vertikalni smeri. Na ta način dosegajo visoko trdnost materiala, površinski sijaj, kristalno čistost in še druge prednosti, pomembne pri pakiranju živil in prehranskih izdelkov.
V Ecopackovih proizvodnih prostorih imajo umeščene tri tehnološko najsodobnejše linije za predelavo BOPS, na katerih glede na potrebe trga in želje kupcev izdelujejo že preko 60 različnih vrst embalažnih izdelkov. Hrana se v njihovi embalaži ne rosi in je zato primerna tudi za zamrzovanje, izpostavlja nekatere pomembne lastnosti izdelkov Benjamin Macuh. Še pomembneje pa je, da ostane v embalaži BOPS dolgo sveža. Za trgovce in proizvajalce je pri odločanju zagotovo pomembno tudi dejstvo, da prav Ecopackova embalaža predstavlja enega najhitrejših načinov pakiranja hrane.
»Danes v Sloveniji ni večjega trgovca ali proizvajalca hrane, ki za embaliranje ne bi uporabljal naših izdelkov,« pravi Benjamin Macuh. Našteva le nekaj največjih, kot so Mercator, Spar, Tuš, E.leclerc, Žito, Mlinotest, Pekarna Pečjak. Ker so v Ecopacku s svojo ponudbo zelo prilagodljivi, so kupce našli tudi izven Slovenije ter četrtino proizvodnje prodajo na tuje. Za marsikaterega odjemalca pa embalažo izdelujejo tudi po čisto posebnem naročilu. Izdelajo jo pač glede na namen iz različnih okolju prijaznih materialov in v različnih barvah.

Razvoj imajo jasno začrtan

»Ko sem prevzel vodenje Ecopacka, nismo imeli ne naročil in ne kupcev. Dobro se še spominjam, da sem prvi posel sklenil z domačo pekarno Rogla iz Slovenskih Konjic, drugega s celjskim Klasjem. Ker nismo imeli ne trga ne dovolj kadrov, sem bil sprva direktor, komercialist in še vzdrževalec hkrati, saj sem kot elektrotehnik velikokrat kar sam popravil kakšno manjšo okvaro na takratnih strojih. A počasi smo se prebijali, naročil je bilo vse več, najhitreje pa se je trg za naše izdelke odprl potem, ko so se v Sloveniji pričeli množiti trgovski centri,« se prvih let Ecopacka spominja Benjamin Macuh.
Najpomembnejši mejnik v dvajsetletnem razvoju podjetja pa je bilo vsekakor leto 2005, ko so v Ecopacku kupili povsem avtomatizirano tretjo proizvodno linijo. Zmogljivost je dvakrat večja od prvih dveh. Takrat so prenovili tudi proizvodne prostore in zaokrožili proizvodnjo. S tem so omogočili podjetju boljšo organiziranost in učinkovitost.
»Ecopack je danes tehnološko sodobno podjetje, ki dosega dobre rezultate poslovanja. Krizo smo občutili z zamikom leta 2010, vendar smo jo s kadrovskimi okrepitvami, pridobitvijo novih naročil in povečano proizvodnjo uspešno premagali. Tudi obeti za prihodnost so razmeroma dobri. V predalih imamo razvojne načrte, s katerimi želimo paleto naših izdelkov povečati in jih ponuditi tudi kupcem drugih branž, ne le trgovcem in proizvajalcem hrane. Ciljamo na elektronsko, farmacevtsko in še druge panoge,« pojasnjuje razvojno vizijo Ecopacka.
»Seveda pa se bomo morali v prihodnjih letih spopasti tudi z določenimi problemi, ki ovirajo našo hitrejšo razvojno pot. Ena naših največjih težav izvira iz majhnosti podjetja. Presegli jo bomo lahko le z ustreznim povezovanjem,« poudarja Benjamin Macuh. Dodaja, da je po drugi strani ravno zaradi majhnosti kolektiv zaposlenih v Ecopacku med seboj izredno povezan. K pristnim odnosom med sodelavci pa nedvomno prispevata dve redni in vsakoletni neformalni srečanji zaposlenih, na katerih proslavijo rojstne dneve in na katerih sproščeno zaigra na harmoniko njihov direktor Benjamin Macuh.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.