Zeleno komuniciranje

Zeleno komuniciranje odpira vrata.

Zeleno komuniciranje naj bo odraz zelenih prizadevanj podjetij.

Podjetjem, ki vlagajo svoje napore v skrb za okolje in družbo, zmeraj svetujemo, naj to tudi transparentno in učinkovito komunicirajo. S tem si lahko bistveno zvišajo ugled v javnosti, ki dandanes trajnostne napore zelo ceni.

Podjetjem in drugim subjektom pripravljamo komunikacijske strategije za ozaveščanje eksternih in internih javnosti o trajnostnem razvoju. Za te strategije pripravljamo vsebinske in oblikovne zasnove ter izvedbe. Z vztrajnim komuniciranjem podjetje gradi odnos zaposlenih do trajnostnega razvoja in zvišuje pripadnost podjetju.

Naše reference obsegajo izdelavo komunikacijskih strategij ter pripravo in izvedbo zelenih komunikacijskih kampanj

  • v okviru kohezijskih in evropskih projektov,
  • na ravni območij (regije, občine),
  • za gospodarske družbe,
  • za druge organizacije.

Komunikacijske strategije in instrumenti so prilagojene ciljnim javnostim (strokovna javnost, laična javnost, mediji, otroci in mladostniki ...).

Nudimo svetovanje pri pripravi poročil o trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti, tako na vsebinskem kakor tudi strokovnem in oblikovalskem nivoju.

Naše partnerje vabimo tudi k uporabi komunikacijskih kanalov Zelene Slovenije.

 

Kontaktna oseba:
Tanja Pangerl
t: 03 42 66 716
e: tanja.pangerl@fitmedia.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.