Trajnostno svetovanje

Zelena Slovenija nudi kakovosten zeleni inženiring podjetjem, institucijam in občinam, in sicer po konceptu (one-stop-shop), torej vse na enem mestu.

Nudimo izračun ogljičnega odtisa, ki prikazuje količino izpustov CO2 in drugih toplogrednih plinov, pripravo poročila o trajnostnem razvoju (trajnostno poročilo), tudi v skladu standardi GRI in priporočili EU o poročanju v povezavi s podnebjem, pripravo strategije trajnostnega razvoja, strategije okoljskega komuniciranja idr.

Model trajnostnega razvoja

Model trajnostnega razvoja določa prioritete podjetja / organizacije in konkretne premike v smeri trajnostnega razvoja. Svetujmo podjetjem in organizacijam pri razvoju svojega modela trajnostnega razvoja glede na strateške javnosti. Ta model se vsako leto nadgrajuje.

Zakaj se odločiti za model trajnostnega razvoja?

 • Strateški, učinkovit, a hkrati postopen pristop za trajnostni razvoj podjetja / organizacije lahko pomeni dodatno konkurenčno prednost podjetja tudi z vidika optimiranja stroškov.
 • Strateška zaveza za trajnostni razvoj prinaša marketinške prednosti, saj se podjetje pozicionira kot trajnostno, družbeno odgovorno, kar je pomembna konkurenčna prednost.
 • Poslovni model za trajnostni razvoj je obenem podstat za komunikacijske zelene premike in ozaveščanje ključnih ciljnih javnosti (posebej izpostavljamo zaposlene).
 • Okoljsko odgovorno ravnanje družbi prinaša visok ugled, hkrati pa se potrošniki zavedajo, da ima podjetje na odgovoren odnos do okolja izjemno velik vpliv.

Ogljični odtis

Ogljični odtis je kazalnik, ki se uporablja za ponazoritev količine emisij CO2 in drugih toplogrednih plinov, ki jih posredno ali neposredno povzroči posameznik, organizacija, izdelek, storitev ali druga aktivnost v določenem časovnem obdobju. Različne izvedenke izračuna ogljičnega odtisa in identifikacija ukrepov za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov so ključnega pomena za določanje odgovornosti posameznikov in organizacij ter za načrtovanje in izvajanje vseh vrst podnebnih ukrepov.

Zakaj izračunati ogljični odtis?

 • Na podlagi izračuna ogljičnega odtisa je možno optimirati delovanje in posledično zmanjšati stroške.
 • Večina izpustov nastaja zaradi zgorevanja fosilnih goriv, torej zmanjšanje izpustov posledično povzroči zmanjšanje stroškov.
 • Z upoštevanjem rezultatov izračunov pri sprejemanju poslovnih odločitev se zmanjšuje poslovno tveganje v prihodnosti, ko bodo izpusti ogljika postali pomemben finančni vidik.
 • Vzpostavitev konkurenčne prednosti.
 • Trajnostno pozicioniranje.
 • Pozitivna publiciteta.
 • Izpolnjevanje pričakovanj naročnikov, zaposlenih in drugih deležnikov.
 • Povečevanje zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih.
 • Zgodnje prilagajanje prihajajoči strožji zakonodaji.
 • Marketinška krepitev blagovne znamke.

V okviru Konvencije o podnebnih spremembah in v okviru drugih mednarodnih organizacij se že uveljavljajo bolj ali manj enotni standardi za izračunavanje ogljičnega odtisa in zmanjšanja izpustov.

Nudimo izračun organizacijskega in izdelčnega ogljičnega odtisa.

Ponudba zajema:

 1. Obisk in predstavitev projekta (predstavitev metode, ogled podjetja / organizacije, definicija meja in obsega študije).
 2. Svetovanje in sodelovanje pri zbiranju vstopnih podatkov.
 3. Izračun ogljičnega odtisa podjetja / organizacije z namenskim programskim orodjem.
 4. Izdelava poročila, kritično analizo rezultatov ter predlogom ukrepov za nadaljnje zmanjšanje ogljičnega odtisa in posledično stroškov.
 5. Pregled podatkov in izračunov s strani tretje osebe (opcijsko).
 6. Predstavitev poročila naročniku.

Več informacij:
mag. Vanesa Čanji
vanesa.canji@fitmedia.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.