Trajnostno poročanje

Trajnostni razvoj, ki se izkazuje tudi v trajnostnem poročilu, je vedno večji imperativ:

 • Podjetja so del širšega okolja
 • Raste zavedanje o globalni soodvisnosti
 • Raste zavedanje o obvladovanju tveganj
 • Krepi se pritisk, da vsak subjekt prevzame svojo družbeno odgovornost in deluje trajnostno
 • Zakonodaja od podjetij zahteva jasno izkazovanje ekonomske, okoljske in družbene odgovornosti – zelo aktualna je odgovornost s področja podnebnih sprememb

 

Zakaj trajnostno poročanje?

Trajnostno poročilo in njegovo komuniciranje je priložnost za kreiranje dodane vrednosti podjetja oziroma organizacije in pomemben del trajnostnega razvoja podjetja.

 • Od organizacij se pričakuje, da bodo delovale v korist družbe in okolja ter da bodo razkrivale pozitivne in negativne vplive na posamezne deležnike in tudi naravno okolje. Ozaveščena javnost od njih zahteva širšo družbeno odgovornost in ravnanje ter nadzoruje njihovo delovanje.
 • Primerno obveščanje vseh deležnikov oziroma interesnih skupin o delovanju je velik in pomemben del družbene odgovornosti. Organizacija, ki želi od družbeno odgovornega ravnanja imeti korist, mora o tem poročati.
 • To je zelo pomemben del poslovanja organizacije, kajti če organizacija ne komunicira s svojimi deležniki, si bodo ti potrebne informacije poiskali sami in si mnenje o njej ustvarili na njihovi podlagi.
 • Organizacija, ki se vede družbeno odgovorno in o tem poroča, ima lahko od tega veliko koristi: sposobnost večje pritegnitve kapitala, poslovnih partnerjev, kupcev in ohranjanja stikov z oblikovalci politike in drugimi dejavniki odločanja v družbi.
 • Organizacije, ki jih okolje prepozna kot odgovorne, dosegajo večjo prodajo in zvestobo kupcev.

 

Poročanje o trajnostnem razvoju na podlagi standardov GRI

GRI (Global Reporting Initiative) je mrežna organizacija, ki je postavila verodostojen okvir poročanja o trajnostnem razvoju. Sodelujejo z OECD (Organization for economic cooperation and development), UNEP (okoljski program ZN), The Global Compact (UN Global Compact – okvir trajnostnih načel in pravil ZN), Earth Charter Initative, IFC (International Finance Cooperation), ISO, UNCTAD (UN conference on tradeanddevelopment).

GRI je sistemsko dolgoročen, transparenten in verodostojen način spremljanja kazalcev in priprave poročila o trajnostnem razvoju podjetja oziroma organizacije.

 

Novost: Poročanje o informacijah, povezanih s podnebjem (tveganja, odvisnosti in priložnosti, povezani s podnebjem)

Podjetja in finančne institucije imajo ključno vlogo pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, odporno proti podnebnim spremembam. Za uresničitev energetskih in podnebnih ciljev EU za leto 2030 so že potrebne dodatne letne naložbe v višini 180 milijard EUR, za dosego podnebne nevtralnosti do leta 2050 pa bodo potrebna dodatna sredstva. Številne od teh naložb predstavljajo pomembne poslovne priložnosti, velik del finančnih sredstev pa bo moral priti iz zasebnega kapitala.

Podjetja in finančne institucije morajo bolje razumeti in obravnavati tveganja negativnega vpliva svojih poslovnih dejavnosti na podnebje, pa tudi tveganja, ki jih podnebne spremembe pomenijo za njihovo poslovanje.

 

Nudimo:

 • strokovno svetovanje in vodstvo pri pripravi in izvedbi projekta (trajnostno poročilo)
 • izvedba projekta na ključ

 

Več informacij:
vanesa.canji@fitmedia.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.