Okoljevarstvene tehnologije

image title
image title

Učbenik celovito podaja namen in vrste okoljevarstvenih tehnologij, njihovo učinkovitost ter zakonske okvire ter meritve in monitoringe. Prav tako daje pregled nad različnimi vrstami onesnaževanja kot so emisije snovi v zrak, vode, onesnaževanje tal, nastajanje odpadkov, emisije hrupa idr. Ponazarja tehnološke procese pri okoljevarstvenih tehnologijah in uporabo okoljevarstvenih tehnologij v praksi. V zadnejm delu učbenika se srečamo s pomenom logistike pri okoljevarstvenih tehnologijah, primeri kompleksnih tehnoloških procesov z integrirano okoljevarstveno tehnologijo v industriji ter z ekonomiko okoljevarstvenih tehnologij. Področja obravnave so nazorno prikazana s fotografijami, skicami in tabelami, z nalogami za preverjanje znanja pa učbenik spodbuja kritično mišljenje in samostojno raziskovalno delo.

Avtorja: dr. Darko Drev, Janja Čuvan
Recenzenta: dr. Jani Zore, Marinka Žbogar
Obseg: 164 strani
Založnik in izdajatelj: Fit media d.o.o.
Cena: 18,70 EUR (V ceni je vključen DDV.)

Kontakt za naročila:
t: 03 42 66 700
e: info@fitmedia.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.