Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Vprašanja in odgovori

OBVESTILO, 24.11.2011.

Prejeli smo nekaj pozivov s strani občin o možnosti podaljšanja roka za oddajo izpolnjenih vprašalnikov. Zato vas obveščamo, da lahko vprašalnike pošljete do vključno 25. novembra 2011 do 15 ure. Vsem občinam, ki so nam vprašalnike že poslale, se zahvaljujemo za sodelovanje!

Vprašanje, 23.11. 2011:
V vprašanju 1.10 (področje Odpadki) je potrebo navesti število priključenih gospodinjstev na MČN. Ali so tu mišljene MČN do 50 PE ali MČN od 50 PE do 2000 PE?

Odgovor: Pri odgovoru upoštevajte vsa gospodinjstva, ki so priklopljena na ČN, ne glede na njeno velikost oz. PE.
 

Vprašanje, 21. 11. 2011:
Na področju Vode v vprašanju 2.2. sprašujemo po deležu PE iz vaše občine, ki je priključen na komunalno čistilno napravo (ki je lahko locirana znotraj občine ali izven nje). Vprašanje se glasi: Ali se lahko navede delež priključenih na komunalno čistilno napravo, glede na to, da je zgrajena samo 1. stopnja čiščenja? 

Odgovor: Žal ta delež v vašem primeru ni merodajen, v tem vprašanju namreč podrazumevamo celoten postopek čiščenja.


Vprašanje, 21. 11. 2011:
V vprašalniku obravnavamo tudi področje Ravnanje z odpadki, kjer zastavljamo vprašanje 1.5. o tem, koliko divjih odlagališč je občina sanirala v obravnavanem obdobju. Zastavljeno je bilo vprašanje o zajemu očiščenih divjih odlagališč.

Odgovor: Navedite podatek izključno o tistih odlagališčih, katerih sanacijo je naročila občina in je v ta namen namenila tudi finančna sredstva. Odlagališča, ki so bila očiščena v okviru različnih čistilnih akcij s strani občanov, v tem vprašanju niso zajeta. 


Vprašanje, 16.11.2011:
V vprašalniku obravnavamo tudi področje Energetika. V okviru tega smo vam zastavili vprašanje pod zaporedno številko 3.2., koliko energije ste v obdobju zadnjega leta porabili za ogrevanje / hlajenje občinskih stavb. Prejeli smo odzive s strani občin, ki razkrivajo, da bodisi sistem energetskega knjigovodstva še ni vzpostavljen, bodisi (zlasti v primeru mestnih občin) občine posedujejo veliko število stavb in je pridobivanje dejanskih podatkov izjemno kompleksno ter v zastavljenem časovnem okvirju težko izvedljivo. 

Odgovor: Zato se je strokovna komisija za ocenjevanje prijavljenih občin odločila, da je to vprašanje indikativne narave, ki se v letošnjem natečaju ne točkuje. 
Za več informacij in pojasnila smo vam z veseljem na voljo: zelena.obcina@zelenaslovenija.si

Dodatna pojasnila in odgovori na morebitna vprašanja občin v povezavi z vsebino in poročanjem v anketnem vprašalniku bodo sprotno objavljeni na tej spletni strani.

Vprašalnik shranite na svoj računalnik, ga v celoti izpolnite v Wordu ter nam ga nato pošljete najkasneje do 24. novembra 2011 v elektronski obliki na e-naslov: zelena.obcina@zelenaslovenija.si, ali po pošti na naslov: Fit media d.o.o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje.