Zelena in zdrava pisarna, prijazna Sloveniji

Na Slovenski turistični organizaciji (STO) smo že leta 2008 vzpostavili projekta »Pisarna, prijazna Sloveniji«. Leta 2021 smo projekt prenovili in preimenovali v »Zelena in zdrava pisarna, prijazna Sloveniji«, v okviru katere deluje tudi eko tim STO, ki skrbi za ozaveščenost in aktivacijo zaposlenih za bolj trajnostno delovanje in poslovanje v pisarnah. V okviru projekta smo pripravili brošuro, v kateri smo izpostavili pet področij odgovornega ravnanja, in sicer ravnanje z odpadki, vodo, transportom, energetiko ter dobro počutje in zdravje zaposlenih. Izdelali smo 13 nalepk, ki zaposlene in uporabnike stavbe na GZS, kjer je sedež STO, na prijazen način nagovarjajo k odgovornemu ravnanju. Zaposlenim je na voljo kontrolni seznam merjenja zelenih navad, ki jim pomaga pri oblikovanju okolju prijaznih navad za delo v pisarnah, saj s ponavljanjem pridejo stvari v navado. K sodelovanju v projektu smo nagovorili tudi deležnike v slovenskem turizmu in splošno javnost, s ciljem, da skupaj pripomoremo k nižjemu ogljičnemu odtisu Slovenije.

Učinki, rezultati, cilji
Zelena in zdrava pisarna, prijazna Sloveniji je projekt in zaveza trajnostnemu razvoju in trženju slovenskega turizma in obveza kolektiva STO za dosledno prilagoditev okolju prijaznejšemu poslovanju. Moto projekta je, da smo trajnostni najprej pri sebi in svojem delovanju in da to širimo tudi na naše deležnike in splošno javnost. Analiza kontrolnih seznamov zaposlenih je pokazala, da so zaposleni poosebili predvsem navado ločevanja odpadnega papirja, kartona, embalaže, baterij in kartuš ter navado rednega prezračevanje pisarn, saj je večina zaposlenih na seznamu označila področje odpadkov in dobrega počutja.

Več o projektu in doseženih rezultatih v spodnjem dokumentu:
Zelena in zdrava pisarna, prijazna Sloveniji

Poglejte si kratek video o tem, kako v STO živimo zeleno in zdravo pisarna, prijazno Sloveniji.

Slovenska turistična organizacija
Dimičeva ulica 13
1000 Ljubljana
www.slovenia.info

Rok za glasovanje je potekel. Hvala vsem za sodelovanje!