1) Srce za svet

Srce za svet je pobuda pod okriljem katere zaposleni iz celotne Zavarovalne skupine Sava udejanjamo družbeno in okoljsko odgovornost. Ljudem v stiski pomagamo z najrazličnejšimi projekti in pobudami. Zato, ker šteje prav vsako srčno dejanje, ki naredi svet lepši, boljši.

Učinki, rezultati, cilji
Želimo narediti boljši svet, zato je spodbujanje korporativnega prostovoljstva že več kot 10-letna tradicija in je pomembna vrednota v ciljih našega trajnostnega razvoja, ki jim sledimo. Vsak zaposleni nameni za korporativno prostovoljstvo en dan v letu (do 8 ur). To pomeni, da je ta čas v celoti posvečen organiziranim prostovoljskim akcijam v dobro ljudi in okolja. Zaposleni se z veseljem odzovejo tudi na različne akcije tekom leta, ki so namenjene zbiranju pomoči za socialno šibkejše, pri katerih sodelujemo z različnimi organizacijami (pomoč Ukrajini, zbiranje šolskih potrebščin). Z nenehno interno komunikacijo in internimi izobraževanji zaposlene spodbujamo, da se udeležujejo srčnih akcij pomoči in da so seznanjeni s cilji na področju trajnostnega razvoja, katerim nenehno sledimo. V zadnjih letih nas je pandemija vztrajno opominjala, kako velik pomen nosi beseda odgovornost in kakšno moč imamo, če, čeprav le simbolno, »stopimo skupaj«. Zaposleni se redno udeležujemo tovrstnih akcij in pomagamo po svojih najboljših močeh. V Zavarovalni skupini Sava je bila ob začetku leta izvedena anketa, s katero smo želeli dobiti vpogled zaposlenih glede prostovoljenja, njihovih želja kakšnih akcij si želijo in na kakšen način bi želeli pomagati. Informacije, ki smo jih zbrali na podlagi ankete, so nam pomagale, da smo lahko uspešno pripravili več različnih prostovoljskih aktivnosti.

Oglejte si video utrinke, kako smo na Dan medgeneracijske solidarnosti, 29. aprila 2021, zaposleni v sodelovanju s Slovensko filantropijo razveselili stanovalce domov za starejše v 17 slovenskih krajih. Posadili smo lončnice, dodali prijazna sporočila in risbice ter z njimi stanovalcem polepšali dan. Akcija je podprla prostovoljske akcije vseslovenskega »Dan za spremembe«, ki ga Slovenska filantropija prireja že dvanajsto leto zapored.

 

2) Gradimo odgovorno in privlačno podobo delodajalca

Gradimo odgovorno in privlačno podobo delodajalca, ki izvira iz trajnostne kulture podjetja in sodobnih kompetenc naših zaposlenih. Tako na nivoju matične družbe Save Re kot tudi na nivoju Zavarovalne skupine Sava. Podobo zaželenega delodajalca gradimo s komunikacijskim projektom Never Alone.

Učinki, rezultati, cilji
Naša ambicija in pomemben strateški cilj je doseči prepoznavnost vsake naše družbe kot odgovornega in privlačnega delodajalca, kjer se bosta naša korporativna identiteta in kultura izražali skozi izkušnjo, ki jo ima vsak zaposleni v naši družbi. Na podlagi meritev organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih (2020) ter izvedbe fokusnih skupin z zaposlenimi (2022) smo pridobili skupno oceno kulture v naši družbi in izhajajoč iz slednje postavili znamko delodajalca podprto s komunikacijsko strategijo. Projekt pod imenom Never Alone tako združuje znamčenje delodajalca in vse komunikacijske aktivnosti do obstoječih in potencialnih kadrov. Omogoča nam izgradnjo konkurenčne prednosti na trgu in zavarovalno skupino, poleg osredotočenosti na stranko, usmerja tudi k zaposlenim. Postavili smo vizualno podobo znamke za interno komunikacijo in obljubo delodajalca tako za družbo Savo Re kot tudi Zavarovalno skupino Sava in njene hčerinske družbe. Vzpostavili smo komunikacijsko strategijo, pričeli z njeno implementacijo in se lotili vzpostavitve razširjene komunikacijske infrastrukture. Komunikacijsko strategijo bomo v prihajajočem strateškem obdobju 2023 – 2027 krepili in razvijali dalje, tako pri obstoječih zaposlenih kot pri iskanju novih kadrov.

 

3) Promocija zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki so namenjeni vsem zaposlenim in se izvajajo za vse pod enakimi pogoji, z namenom ohranjanja in krepitve njihovega telesnega in duševnega zdravja.

Učinki, rezultati, cilji
Zaposleni lahko na leto koristijo dodaten dan dopusta iz naslova promocije zdravja na delovnem mestu, t. i. Dan za zdravje. Ta dan lahko preživijo na organiziranih, z zdravjem povezanih aktivnostih ali pa se odločijo za samostojno športno udejstvovanje. Poleg dneva za zdravje za zaposlene letno organiziramo številne športne aktivnosti, ki jih v celoti ali delno financira družba in so namenjene varovanju zdravja in spodbujanju dobrega počutja zaposlenih (joga, tenis, odbojka itd.). Ker je zdravje celovit koncept, smo se v zadnjih nekaj letih posebej usmerili tudi k skrbi za duševno zdravje. Za zaposlene organiziramo številna poljudna predavanja s psihološkega področja, ki so namenjena opolnomočenju in zgodnji prepoznavi škodljivih vzorcev delovanja (predavanja o stresu, delavnice čuječnosti, organizirani Teams klepeti in povezovanja pri delu na domu z namenom medsebojnega povezovanja, idr.). V družbi skrbimo tudi za zdrav način prehranjevanja naših zaposlenih, zato tedensko dobavljamo sveže, pretežno lokalno sadje manjših dobaviteljev. Projekt promocije zdravja je zastopan tudi pod okriljem Zavarovalne skupine Sava, znotraj katere letno organiziramo Športne igre zaposlenih v zavarovalni skupini. Dogodek je poleg povezovanja zaposlenih namenjen tudi ohranjanju in krepitvi zdravja. Zaposleni se redno udeležujejo iniciativ v sklopu projekta promocije zdravja. Njihove povratne informacije, ki jih zbiramo preko spletnih anket in pobud nam pomagajo, da program redno in uspešno posodabljamo glede na potrebe, značilnosti in želje posamičnih generacij.

Poglejte si video utrinke o športno-družabnem dnevu zaposlenih Zavarovalne skupine Sava, ki je potekal v začetku septembra 2022 v Termah 3000 v Moravskih Toplicah v Sloveniji. Zaposleni so se pomerili v nogometu, košarki, odbojki na mivki, tenisu, teku ter ostalih zabavnih aktivnostih. Vse skupaj je bilo super za grajenje timskega duha, zato so bili smeh, dobra volja in odlična večerna zabava zagotovljeni.

 

Sava Re
Dunajska cesta 56
1000 Ljubljana
www.sava-re.si

Rok za glasovanje je potekel. Hvala vsem za sodelovanje!