6 partnerjev projekta LIFE ViVaCCAdapt je v zadnjih 5 letih razvijalo konkretne rešitve za prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe.
6 partnerjev projekta LIFE ViVaCCAdapt je v zadnjih 5 letih razvijalo konkretne rešitve za prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe.

Vipavska dolina je vzorčni primer prilagajanja na podnebne spremembe za Slovenijo. To so ugotovili na strokovnem srečanju v Ajdovščini.

6 partnerjev projekta LIFE ViVaCCAdapt je v zadnjih 5 letih razvijalo konkretne rešitve za prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe. Pri tem je sodelovalo tudi 35 kmetijskih gospodarstev iz Vipavske doline. Strokovnega srečanja se je prek spleta udeležilo več kot 80 predstavnikov različnih sektorjev – kmetijstva, varstva narave, upravljanja voda in drugih zainteresiranih deležnikov, ki delujejo na nacionalni in regionalni ravni.

Patricija Štor iz Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina je ob predstavitvi dosedanjih rezultatov projekta poudarila, da so razvili dve pomembni rešitvi, in sicer pilotni sistem podpore odločanju o namakanju (SPON) in zelene protivetrne zaščite. Projekt v 60 % financira Evropska komisija skozi program LIFE, 20 % Ministrstvo za okolje in prostor, 20 % pa so partnerji prispevali sami.

Vir: Life ViVaCCAdapt