Vizualizacija demonstracijskega centra ob Rdečem morju v Akabi, Jordanija

Vizualizacija demonstracijskega centra ob Rdečem morju v Akabi, Jordanija

Dogovor med Norveško in Jordanijo o velikem energetskem projektu v saharski puščavi, Sahara Forest Projekt (SFP), prehaja iz koncepta v izvedbo. Že leta 2008 se je začela ideja o projektu, ki bi omogočal proizvodnjo ogljično nevtralne energije, pitne vode, pridelavo hrane in goriva preko simbiotičnih oziroma okolju prijaznih tehnologij. Po nekaj letih trdega dela projektne ekipe SFP ideja postaja resničnost. Predlog projekta je, da se na področju puščave Sahare in v bližini Rdečega morja skupaj uporabita dve med seboj ločeni tehnologiji: solarna energija in posebne zelene hiše za pridobivanje sveže pitne vode iz morske vode s tehniko razsoljevanja. S tem bi zagotovili razvoj trajnostne energije in rešitve s področja agrikulture v sicer neprijaznem sušnem področju puščave. Predlog projekta je bil dobro sprejet tudi v Kopenhagnu, junija 2010 pa je bil v Oslu predstavljen tudi oblastem Jordana. Nad projektom so bili tako navdušeni, da je projektna skupina že oktobra 2010 naredila študije izvedljivosti projekta na terenu. Vsa prizadevanja so na začetku januarja 2011 vodila do dogovora, ki sta ga s podpisom sklenila posebna strateška razvojna cona jordanske oblasti pri Rdečem morju Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA) in projektna skupina The Sahara Forest Project v Amanu, v Jordaniji. Rdeče morje je namreč izvrstno področje za izvedbo projekta, ki potrebuje bližino morja za črpanje morske vode in njeno razsoljevanje v pitno vodo. S finančno podporo Norveške mora ASEZA zagotoviti dostop do potrebnega področja, vključno s koridorjem, ki bo omogočal črpanje slane vode iz Rdečega morja. Realizacija projekta se bo začela v obmorskem pristanišču Akabi, kjer bodo v letu 2011 naredili izvedljivostne študije, v letu 2012 testni in demonstracijski center, v letu 2015 pa se pričakujejo že bolj konkretni rezultati za nadaljevanje projekta.

Vir: TreeHugger