Ocenjuje se, da smo v Sloveniji leta 2019 zavrgli 25.079 ton oblačil oziroma 12,3 kg na prebivalca. (Foto: shutterstock)
Ocenjuje se, da smo v Sloveniji leta 2019 zavrgli 25.079 ton oblačil oziroma 12,3 kg na prebivalca. (Foto: shutterstock)

V okviru projekta Obleka naredi človeka je izšla obsežna in najbolj aktualna raziskava o proizvodnji, potrošnji in ravnanju z odpadnimi oblačili v Sloveniji. Raziskavo so izvedli v društvu Ekologi brez meja, v sodelovanju s partnerji projekta društvom Focus in Pravično trgovino 3MUHE Slovenija. Pri tem opozarjajo na ključne probleme hitre mode, kot so hiperprodukcija, nizke cene in slaba kakovost oblačil.

Ocenjuje se, da smo v Sloveniji leta 2019 zavrgli 25.079 ton oblačil oziroma 12,3 kg na prebivalca. Evropsko povprečje je 11 kg na prebivalca. Glavnino tekstilnih odpadkov predstavljajo oblačila. Kakšni so razlogi za tako velike količine zavrženih oblačil? V raziskavi je sodelovalo več kot 1.300 posameznikov, ki so kot glavni razlog navedli neuporabnost oblačila (strgana ali kakor koli drugače poškodovana oblačila), kar je pogosto posledica slabe kakovosti materialov oblačil iz trgovin s hitro modo.

V Slovenijo največ oblačil uvažamo iz Nemčije, Avstrije, Italije, od neevropskih držav pa neposredno največ uvozimo iz Kitajske in Bangladeša. Povprečna cena na kg uvoženih oblačil je 25 €, izvoženih pa 45 €, kar kaže po eni strani na izvoz kakovostnih izdelkov, po drugi pa na uvoz nizkokakovostnih. Leta 2019 je bilo v Sloveniji proizvedenih skoraj 24 milijonov kosov oblačil.

Proti hitri modi se lahko borimo s pametno potrošnjo in ponovno uporabo, vendar ti trendi v Sloveniji še niso prisotni v tej meri, da bi lahko zaustavili naraščanje količin odpadnih oblačil. Delež prodaje rabljenih oblačil je v primerjavi z nakupom novih v letu 2019 znašal le 0,62 %, še nižji pa je delež izposoje oblačil. Prav tako potrošniki v večji meri ne posegamo po oblačilih z ekološkim certifikatom, za kar je eden glavnih razlogov cena. Hkrati potrošniki nimajo zadostnih informacij, nekateri pa takšnim certifikatom ne zaupajo.

Nosilci projekta pozivajo k sistemskim spremembam, ki bodo spodbudile ponudbo kakovostnejših oblačil z manjšim negativnim vplivom na okolje in družbo ter prispevale k zmanjšanju količin odpadnih oblačil.

Kot pravi Živa Lopatič, vodja Pravične trgovine 3MUHE v Sloveniji: »Pri nas je še zelo živ spomin na kakovostna oblačila, ki so jih proizvajala tudi slovenska podjetja. Ta nikdar niso bila poceni, so pa uporabna in v uporabi še danes. Prav ta odnos si želimo ponovno spodbuditi z aktivnostmi, ki jih pripravljamo in izvajamo v okviru projekta Obleka naredi človeka. Med drugim pripravljamo tudi Dan v rabljenih oblačilih, ki ga bomo obeležili 23. aprila, ko vas bomo pozvali, da odprete svoje omare, pobrskate po njih ter si nadenete  izmenjana, podedovana ali drugače rabljena oblačila.«

Vir: Obleka naredi človeka