Električna vozila v EUElektrična vozila in infrastruktura, ki jo takšna vozila potrebujejo, počasi prihajajo v Slovenijo, v drugih evropskih državah pa se vpliv električnih vozil čuti še veliko močneje. Prehod iz motorjev na notranje izgorevanje na električne motorje zahteva tudi razmislek o načinu proizvodnje energije, ki jo bo zahtevalo veliko število električnih vozil.

Takšno študijo so pripravili T&E, Friends of the Earth Europe in Greenpeace Europe. Kot so zapisali, je namen študije “analizirati potencialni vpliv elektrifikacije cestnega prometa na proizvodnjo električne energije v EU in razvoj priporočil za politike EU, ki bodo zagotovile da bo z elektrifikacijo cestnega prometa prišlo do večjega porasta proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov.”

Študija je razdeljena na tri dele, prvi del obravnava elektrifikacijo cestnega prometa, drugi del analizira vplive le-te na zagotavljanje električne energije v EU, tretji del pa analizira instrumente politik in na kakšen način lahko ta proces zagotovi izrabo vseh zelenih priložnosti na področju proizvodnje in porabe električne energije. V zadnjem delu študije je predstavljenih nekaj primerov dobrih praks iz Nemčije, Francije in Velike Britanije.

Študijo si lahko prenesete pdf small tukaj , ali pa obiščete http://www.ce.nl

Povzeto po http://www.ce.nl