Onesnaženost Hong KongaIndeks onesnaženja Hong Kongove organizacije Environmental Protection Department je pokazal, da je v preteklem letu onesnaženje v centralnem mestu kar 44-krat doseglo »zelo visoko, življenju nevarno stopnjo onesnaženosti«. V letu 2008 so tako visoko stopnjo onesnaženosti zabeležili 39-krat, medtem ko so v letu 2005 takšno onesnaženost izmerili le 13-krat. Koncentracije dušikovega dioksida so se v letu 2009 (v primerjavi z letom 2008) povečale za 11 odstotkov, kar je mogoče pojasniti z visoko stopnjo sončnega sevanja in manjšo količino padavin, ki povzroča fotokemično tvorbo ozona v regiji. Višje koncentracije ozona prispevajo k oksidaciji dušikovega monoksida, ki nastane z emisijo vozil, to pa posledično povzroča višjo koncentracijo dušikovega dioksida v ozračju.

Delno so za visoko onesnaženost krive neugodne klimatske spremembe, v največji meri pa kvaliteto zraka v Hong Kongu zmanjšujejo visoke emisije tovarn, energijskih postaj in prometa. Tako visoka stopnja onesnaženosti v največji meri ogroža paciente z boleznimi srca in dihalnimi težavami, prav tako pa lahko povzroči težave pri popolnoma zdravih ljudeh, pri katerih predvsem draži oči, povzroča kašelj, otečena grla in dihalne težave.

Vir: http://greeninc.blogs.nytimes.com/2010/01/13/qa-hong-kongs-air-pollution-problem/