energijaV sklopu Strokovne interpretacije Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije (REUS) je Institut Jožef Stefan – Center za energetsko učinkovitost v sodelovanju z agencijo Informa Echo, ki je pobudnik in nosilec raziskave, opredelil kazalnike o ravnanju z energijo. Kazalniki odražajo stanje stanovanjskih stavb in naprav, stopnjo učinkovitosti ravnanja z energijo in pripravljenost na investiranje. Vključeni so predvsem dejavniki, ki znatno vplivajo na porabo energije v gospodinjstvih in ki omogočajo spremljanje in primerljivost v času. Ena od ugotovitev je, da je v slovenskih gospodinjstvih še veliko priložnosti za prihranek energije in denarja, seveda pa so mnogi ukrepi učinkovite rabe energije povezani z investicijami, ki se v glavnem povrnejo v relativno kratkem času. Za realen vpogled je zanimiva tudi ugotovitev, da je v EU razkorak med deklarativnim in dejanskim odnosom do učinkovite rabe energije manjši kot v Sloveniji in da v Sloveniji prevladujejo energijsko neučinkovite stavbe. Največ gospodinjstev se ogreva s kurilnim oljem in lesom, pri tem pa slaba tretjina pušča odprta okna več kot 10 minut. Klimatsko napravo skoraj tretjina uporabnikov vklopi pri zunanji temperaturi nižji od 28 stopinj Celzija, pri tem pa vzdržuje notranjo temperaturo do 22 stopinj Celzija. Največ elektrike porabimo za hlajenje živil in pripravo tople vode, varčne sijalke pa že prevladujejo nad navadnimi žarnicami. Kljub temu, da tri četrtine gospodinjstev ravna učinkovito z gospodinjskimi aparati, ima energijsko učinkovito kuhalno ploščo le 6 odstotkov gospodinjstev, četrtina jih pere perilo pri maksimalni temperaturi, za sušenje pa jih 14 odstotkov uporablja sušilni stroj tudi poleti. Ob računalnikih in televizorjih v domačem okolju presedimo v povprečju skoraj 9 ur na dan. Avto je najmanj energijsko učinkovito prevozno sredstvo, kljub temu pa je najpogostejša izbira za vse vrste prevoza. 12 odstotkov gospodinjstev bi kupilo električni avto z dosegom 300 km po primerni ceni.

Vir: www.pozitivnaenergija.si