E SPACE oblikovalski izziv grafika 1

Program Ekošola vabi mlade k sodelovanju v prvem krožnem oblikovalskem izzivu za mlade NAREDIMO BOLJE – OBLIKUJMO TRAJNOSTNO, OBLIKUJMO KROŽNO! Učence, dijake in študente vabijo, da zasnujejo in predstavijo izboljšane ali nove izdelke iz našega življenja po načelih krožnega gospodarstva.

Takšni izdelki omogočajo obnavljanje, souporabo, ponovno uporabo, popravilo, obnovo, ponovno izdelavo, spremembo namena uporabe, recikliranje  ali pridobivanje energije, poleg tega pa zagotavljajo optimizacijo virov in celotnega procesa zasnove in izdelave tega izdelka ali storitve. S takšnimi izdelki podaljšujemo življenjsko dobo izdelkov in snovem v njih, zmanjšujemo negativne vplive na okolje in ogljični odtis. Kar 80 % vpliva izdelka na okolje je določenega v fazi načrtovanja, zato so spremenjeni načini snovanja in izdelave izdelkov in storitev glavni izzivi trajnostne in nizkoogljične prihodnosti.

Kako oblikovati trajnostni izdelek?

Prvi oblikovalski izziv v programu Ekošola organizirajo kot del projekta E-SPACE: Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo. Kot pomoč za načrtovanje in iskanje rešitev so pripravili priročnik, v katerem je zbranih devet učnih ur s predlogi aktivnosti o krožnem gospodarstvu v šoli in doma. Mentorji ga lahko uporabijo kot učni pripomoček, omogoča pa tudi samostojno delo učencev, dijakov in študentov. Prek praktičnih vaj mladi spoznavajo, kaj je krožno gospodarstvo in katera so njegova načela, kako načrtovati krožno po navdihih iz narave ter kako analizirati življenjski cikel izdelka in njegov vpliv na okolje. V njem so zbrani primeri krožnega gospodarstva za različne materiale, kot so papir, plastika, kartonska embalaža za mleko in sokove, tekstil, električna in elektronska oprema ter drugi, dodana pa je tudi vrsta dodatnih virov. Poseben sklop pa je namenjen prav Oblikovalskemu izzivu.  Za izobraževanje  o krožnem gospodarstvu so organizirali spletne seminarje, posnetki in predstavitve so na voljo na Spletni seminarji – Ekošola.

Kako sodelovati?

KDO? Sodeluje lahko katera koli šola, skupina ali posamezni učenec, dijak ali študent.

KDAJ? Rok za oddajo predlogov in rešitev je 22. april 2021.

KAKO? Opise rešitev s povezavami, fotografijami in videi zbirajo na naslovu info@ekosola.si.

Več: SODELUJTE V OBLIKOVALSKEM IZZIVU! – Ekošola