Biogorivna celica, vstavljena v kaktusFrancoski znanstveniki, raziskovalci centra CNRS (Centre de Recherche Paul Pascal), so kemično energijo, ustvarjeno s pomočjo fotosinteze, z razvojem nove biogorivne celice preoblikovali v električno energijo. Razvili so biogorivno celico, ki deluje z uporabo produktov fotosinteze (glukoza in kisik) in je sestavljena iz dveh encimsko spremenjenih elektrod. To celico so nato vstavili v živo rastlino (kaktus). Ko so bile elektrode, ki so zelo občutljive na kisik in glukozo, vsajene v kaktusov list, so znanstveniki spremljali fotosintezo, ki je potekala v živem organizmu. Ko je bila namizna svetilka vklopljena, so opazili povečanje električnega toka, ko je bila izklopljena, pa znižanje električnega toka. Med temi poskusi so izvedli tudi prvo opazovanje realne ravni glukoze med fotosintezo. Poleg tega so raziskovalci pokazali, da lahko biogorivna celica, vstavljena v kaktusov list, ustvari 9 μW/cm2 moči. Ker je bil ta proizvod sorazmeren z jakostjo svetlobe, je močnejša osvetlitev pospešila proces fotosinteze oziroma proizvodnjo glukoze in kisika, tako da je bilo za delovanje celice na voljo več goriva. V prihodnosti bo ta metoda nedvomno predstavljala nove načine za boljše razumevanje mehanizmov fotosinteze in novo strategijo za okolju prijazne, obnovljive pretvorbe sončne energije v električno energijo.

Poleg opisanih rezultatov je bil začetni cilj tega eksperimenta razviti biogorivno celico, ki bi bila primerna za medicinsko uporabo. Ta celica lahko v živem organizmu deluje samostojno pod kožo, s pridobivanjem kemične energije iz kisika in glukoze, ki sta naravno prisotna v fizioloških tekočinah. Na ta način se lahko zagotovi ustrezna moč za vsajene medicinske naprave, kot so npr. avtonomni podkožni senzorji za merjenje ravni glukoze v krvi pri bolnikih s sladkorno boleznijo.

Vir: http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100218092846.htm