oznacevanje hraneO tem, kakšno hrano kupujemo v trgovini in kaj se znajde na naši mizi, se je mogoče pozanimati na oznakah, ki na embalaži hrane posredujejo potrošnikom informacije o tem, ali v rokah držijo organsko hrano, lokalno pridelana živila ali jedi, ustvarjene v skladu s tradicionalnimi postopki. Evropski poslanci so 23. februarja pozvali Evropsko komisijo, naj potrošnikom pomaga in uvede evropsko oznako kakovosti ter da naj bo le-ta na voljo le za izdelke, ki so v celoti proizvedeni v EU. S pridobitvijo oznake bi kmetijski proizvajalci pokazali, da spoštujejo evropske standarde na področju kakovosti hrane in njene varnosti. Člani odbora so sicer razpravljali o poenostaviti oznak za živila, ki jo predlaga Evropska komisija, vendar pa avtor poročila o označevanju hrane Giancarlo Scotta’ (EFD, IT), s katerim se Evropski parlament odziva na predloge Komisije, ni bil navdušen nad predlogom združitve zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, prav tako je tudi menil, da bi morali različni sistemi označevanja za vino, žgane pijače in hrano ostati ločeni. Po njegovem mnenju bi bilo treba poenotiti postopke za potrjevanje ekoloških proizvodov, tako da bi bili lahko potrošniki prepričani, da res kupujejo ekološko pridelane izdelke: “Označevanje proizvodov iz običajnega kmetijstva na način, ki vzbuja občutek, da ti proizvodi prihajajo iz ekološke pridelave, ovira razvoj notranjega trga za ekološko pridelane proizvode v EU. Potrošniki morajo biti ne le seznanjeni z oznakami, ampak morajo tudi vedeti, kaj te sporočajo. Izobraževanje potrošnikov je zato nujno, saj je le tako mogoče kupcem posredovati pravilne informacije o lastnostih proizvodov ter s tem zagotoviti, da nakup proizvodov iz Evropske unije pomeni nakup proizvodov visoke kakovosti, ki izvirajo iz tradicije evropskih regij«. Poročilo ob tem podpira tudi uvajanje neobveznih rezerviranih navedb, kot sta na primer „hribovski proizvodi“ ali „z nizko vsebnostjo ogljika“, pa tudi “kraj kmetovanja”. Poslanci so podprli obvezno uvedbo slednje.

Vir: http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/067-69275-053-02-09-911-20100219STO69255-2010-22-02-2010/default_sl.htm