Odpadna voda je lahko pomemben vir surovin

Sreda, 22. Marec 2017

Svetovni dan vodaVsako leto na današnji dan, 22. marca, obeležujemo svetovni dan voda. Letos je osrednja tema odpadna voda. Posebno pozornost temu dnevu vsako leto posvečajo tudi v Slovenskem društvu za zaščito voda, katerega predsednica je dr. Marjetka Levstek. Poudarjajo, da je prav komunalna in industrijska odpadna voda tista, ki lahko predstavlja vir surovin in energije.

Glede na lokalne potrebe in vrsto lahko namreč iz odpadne vode s pomočjo toplotnih izmenjevalcev dobimo toplotno energijo. Prav tako je odpadna voda vir dušikovih in fosfornih spojin, ki so vir hranil za rastline. Ker fosfornih rudnin v naravi počasi zmanjkuje, ponekod po svetu iz aktivnega blata, ki se nabere v čistilnih napravah, s posebnimi postopki pridobivajo fosfor. V komunalni odpadni vodi je tudi veliko celuloze, ki bi jo lahko v čistilnih napravah izločili iz odpadne vode in jo koristno uporabili za druge namene. V prehrambni industriji se lahko z določenimi postopki iz odpadne vode izločijo koncentrirane organske snovi, ki predstavljajo surovino za prehrano živali ali koncentrat z proizvodnjo bioplina. V kanalizaciji še vedno konča veliko odpadnega jedilnega olja, ki povzroča težave pri odvajanju odpadne vode, zahtevnejši pa so tudi postopki čiščenja v čistilnih napravah. Pravilno zajeta deževnica lahko predstavlja dober nadomestek za splakovanje stranišč in zalivanje vrta. Te in mnoge druge rešitve lahko učinkovito prispevajo k varovanju vodnih virov. Zato je pomembno vprašanje letošnjega svetovnega dneva voda, kako količino odpadne vode zmanjšati in kako odpadno vodo ponovno uporabiti.

V komunalni odpadni vodi se velikokrat znajdejo tudi predmeti, ki vanjo ne sodijo, kot so razni ostanki hrane, sanitarni odpadki, tkanine, farmacevtski odpadki, agresivna čistila, ostanki barv idr., kar se tudi pri čiščenju na čistilni napravi ne more v celovitosti odstraniti, prečistiti. Znanstveno je dokazano, da biološke čistilne naprave odstranijo od 30 do 50 % protibolečinskih zdravilnih učinkovin, kar pomeni, da je v očiščeni vodi še veliko snovi, katerih sestave in koncentracije ne poznamo. Vse to se lahko ponovno pojavi v virih pitne vode in s tem z uživanjem pitne vode vpliva na človeški organizem. Danes pri nas v naravo še vedno nenadzorovano spustimo več kot desetino neprečiščene odpadne vode.

Vir: Slovensko društvo za zaščito voda