Vključevanje javnosti v izvajanje ukrepov

Vključevanje javnosti v izvajanje ukrepov

Izvajanje strategij zahteva aktivno vključevanje javnosti, kajti le vsak posameznik lahko s svojim razmišljanjem in obnašanjem pripomore k doseganju zadanih ciljev. Številne študije in primeri dobrih praks kažejo, da vključevanje javnosti v proces načrtovanja energetsko podnebnih ukrepov izboljša njihovo izvajanje in doseganje ciljev. Z aktivnim sodelovanjem vsi deležniki razumejo vsebino in izzive, se z njimi poenotijo in jih ponotranjijo. Na takšen način je enostavno najti ukrepe za izboljšanje stanja, vedeti, kako jih izvajati in kako delujejo – to je ključ do uspeha. V EnergaP-u že več kot 13 let aktivno delamo z deležniki v regiji, vendar želimo svoje znanje še nadgrajevati in iskati primere dobrih praks tudi v tujini. Zato smo pristopili k projektu Intensify - znižanje emisij CO₂ z aktivnim sodelovanjem prebivalcev, ki je mednarodni projekt in je sofinanciran iz programa Interreg Europe. Več o projektu na spletni strani www.interregeurope.eu/intensify.
EnergaP - Energetska agencija za Podravje
www.energap.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.