Projekt SINCRO.GRID predstavljen občinskim svetom

Projekt SINCRO.GRID predstavljen občinskim svetom

SINCRO.GRID, investicijski projekt skupnega interesa na področju pametnih omrežij, je iniciativa štirih partnerjev iz Slovenije (ELES, SODO) in Hrvaške (HOPS, HEP-ODS). Namen projekta je z uporabo naprednih tehničnih sistemov in algoritmov upravljati moči tokov tako, da se izboljša kakovost napetosti v elektroenergetskem sistemu in poveča prenosna zmogljivost obstoječih elektroenergetskih vodov, obenem pa zagotovi učinkovitejše vključevanje obnovljivih virov energije v elektroenergetski sistem ter poveča zanesljivost in varnost oskrbe kupcev. V okviru projekta so predvideni tudi gradbeni posegi znotraj razdelilno transformatorskih postaj Beričevo, Divača, Cirkovce in Okroglo. Ker si prizadevamo, da so lokalne skupnosti čim bolj seznanjene z nameni in cilji projekta ter z načrtovanimi gradbenimi posegi znotraj posameznega RTP, izvajamo promocijo projekta s predstavitvami občinskim svetom, sledile pa bodo predstavitve prebivalcem na območjih, kjer so predvideni gradbeni posegi in postavitve naprav. Več o projektu: www.sincrogrid.eu.

SG logo CMYK EOL 124 125      si cef EOL 124 125

ELES, d.o.o.
www.eles.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.