Telekom Slovenije že upošteva smernice za trajnostno poročanje

Telekom Slovenije že upošteva smernice za trajnostno poročanje

Telekom-Slovenije EOL_118Telekom Slovenije je bil med prvimi slovenskimi družbami, ki so v svoje poročanje umestile tudi trajnostna načela svojega poslovanja. Prvo letno poročilo, ki je bilo pripravljeno skladno z mednarodnimi smernicami trajnostnega poročanja GRI (Global Reporting Initiative), je Telekom Slovenije pripravil že leta 2009. Vse od takrat pa v letno poročilo poleg ekonomskih vključuje tudi družbene in okoljske kazalnike poslovanja tako družbe kot celotne Skupine Telekom Slovenije. Na tem področju je vseskozi poročal v mnogo širšem obsegu, kakor je to zahtevala slovenska zakonodaja, tudi letno poročilo za leto 2016 so v Skupini Telekom Slovenije in družbi Telekom Slovenije pripravili skladno z najnovejšo različico standardov GRI. Z vnaprej postavljenimi cilji in merljivimi kazalniki v Skupini Telekom Slovenije vsako leto merijo svoj napredek in opredeljujejo priložnosti na področju trajnostnega razvoja. Izpolnjevanje zahtev smernic oziroma standardov vsako leto preverjajo tudi zunanji neodvisni preveritelji. Telekomu Slovenije je tako zasnovano poročanje omogočilo, da je družba predčasno izpolnila zahteve direktive Evropske unije, ki je bila sprejeta v letu 2015, in najnovejše slovenske zakonodaje na področju razkrivanja nefinančnih podatkov in raznovrstnosti poslovodnih organov.

Telekom Slovenije, d.d.
www.telekom.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.