Obvezno poročanje o odpadkih

OdpadkiOdpadkiObveznost poročanja o količinah nastalih odpadkov in načinu ravnanja z njimi (zbiranje, predelava, odstranjevanje) določa Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2011). Posamezni zavezanci morajo poročati o nastajanju odpadkov in o zbiranju odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti za preteklo leto ter o predelavi oziroma odstranjevanju odpadkov v preteklem letu. Povzročitelji odpadkov, zbiralci odpadkov in izvajalci predelave ali odstranjevanja odpadkov morajo Agenciji RS za okolje poročilo za preteklo leto oddati najpozneje do 31. marca tekočega leta. Podatki, zbrani v okviru letnih poročil, se uporabljajo tudi za statistični namen, kar pomeni, da se s tem izpolnjujejo tudi nacionalne in mednarodne zakonodajne zahteve s področja statistike odpadkov. Od leta 2002 poteka sporočanje podatkov o nastajanju in ravnanju z odpadki Agenciji RS za okolje in Statističnemu uradu RS, združeno, na skupnih obrazcih. Do vseh informacij v zvezi s poročanjem o odpadkih se lahko dostopa na spletni strani Statističnega urada RS (http://www.stat.si/tema_okolje_okolje_odpadki.asp) ali Agencije RS za okolje (http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/obrazci/), kjer so na voljo obrazci in navodila za njihovo izpolnjevanje.

Pripravila: Tanja Vidic, Statistični urad Republike Slovenije

Statistični urad RS
www.stat.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.