Z digitalizacijo k učinkovitejšemu varstvu narave

Na dogodku bo v središču, kako lahko digitalizacija prispeva tudi k učinkovitejšemu varstvu narave. (Foto: shutterstock.com)
Na dogodku bo v središču, kako lahko digitalizacija prispeva tudi k učinkovitejšemu varstvu narave. (Foto: shutterstock.com)

V času predsedovanja Slovenije Svetu EU Digitalno inovacijsko stičišče UM organizira v Digitalnem središču Slovenije dan, namenjen digitalnim vsebinam na področju varstva narave. Dogodek bo hibriden in bo potekal v petek, 27. 8. 2021 s pričetkom ob 9. uri. Torej, program bo potekal v živo (v skladu z aktualnimi predpisi) in preko spleta. Fizični prostor Digitalnega središča je vzpostavljen v BTC City Ljubljana.

Za prihodnje varstvo narave (in tudi okolja) sta ključna razumevanje in ozaveščenost prepleta varstva narave z družbenimi in gospodarskimi procesi ter zasuk k ekosistemskemu razvojnemu modelu s trajnostno proizvodnjo in potrošnjo. Zato je zaveza za trajnostni razvoj morda še pomembnejša kot v preteklosti in zdaj še bolj kliče po udejanjenju v praksi – predvsem s korenitimi spremembami v socialnem in gospodarskem razvoju, kjer je nujen preobrat k bolj trajnostnemu načinu bivanja, proizvodnje in potrošnje.

Na dogodku bo v središču, kako lahko digitalizacija prispeva tudi k učinkovitejšemu varstvu narave. V predavanjih in okrogli mizi bodo nastopili največji strokovnjaki in eksperti s področja digitalizacije in varstva narave iz Slovenije in EU. Več informacij o programu je na voljo na tej povezavi.

Vir: Univerza v Mariboru

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.