Vodooskrba slovenske Istre je prednostni projekt

Ustavna pravica do pitne vode bo na območju slovenske Istre zagotovljena z novim vodnim virom. (Foto: shutterstock)
Ustavna pravica do pitne vode bo na območju slovenske Istre zagotovljena z novim vodnim virom. (Foto: shutterstock)

Ustavna pravica do pitne vode bo na območju slovenske Istre zagotovljena z novim vodnim virom. Dolgoročno bodo zagotovljene potrebne količine pitne vode za prebivalce, ki jih z vodo oskrbuje Rižanski vodovod, hkrati pa bo nov vodni vir predstavljal rezervni vodni vir tako za Kraški vodovod kot tudi za vodovod na ilirskobistriškem območju vključno z Brkini. Na območju živi v 355 naseljih 134.178 prebivalcev v 10 občinah s skupno površino 1.586 km. V fazi izdelave strokovnih podlag bodo preverjeni predvsem okoljski vplivi načrtovane ureditve, za katere bo moralo biti nedvoumno ugotovljeno, da so sprejemljivi tako za okolje kot tudi za pogoje za življenje, bivanje in delo prebivalcev na vplivnem območju.

Oskrba prebivalstva slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo se zaradi pomembnosti, zahtevnosti in kompleksnosti uvršča med prioritetne naloge v programu izvajanja nacionalnih projektov državne infrastrukture. Republika Slovenija se je odločila, da pristopi k rešitvi z novim vodnim virom. Že Operativni program oskrbe s pitno vodo iz julija 2006 je med ukrepe na državni ravni uvrstil sanacijo nezadostnih vodnih virov na območju slovenske Istre, tudi veljavni Operativni program 2016-2021 ponovno izpostavlja to problematiko kot prioritetni projekt. Republika Slovenija se je odločila, da pristopi k rešitvi z novim in neodvisnim strateškim vodnim virom za zagotovitev dolgoročne oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in rezervnega vodnega vira za kraško zaledje.

Kot pravijo na Ministrstvu za okolje in prostor, se zavedajo, da so tudi na območju Krasa interesi in pogledi različni, vendar morajo biti ob tem pozorni na več dejavnikov. Prvi je ustavna pravica do čiste pitne vode, drugi solidarnost, saj gre za človeško naravno potrebo, ne nazadnje pa bo z novim in neodvisnim vodnim virom zagotovljena varnost oskrbe z zdravo pitno vodo na celotnem območju Obalno-kraške in delu Primorsko-Notranjske regije.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.