Novela ZVO-2 ureja pereče probleme na področju ravnanja z odpadki

ZVO-2 na novo celovito ureja ravnanje z odpadki. (Foto: shutterstock)
ZVO-2 na novo celovito ureja ravnanje z odpadki. (Foto: shutterstock)

Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) so pripravili novelo Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), ki prinaša nove rešitve za urejanje najbolj perečih problemov na področju varstva okolja, kot je na primer ravnanje z odpadki, tudi z odpadno embalažo.

Iz analize Gospodarske zbornice Slovenije je razvidno, da trenutni sistem ravnanja z odpadki ne dosega okoljskih ciljev, odgovorna podjetja pa ne izvajajo obveznosti odvoza. Na skladiščih izvajalcev javnih služb je po ocenah Zbornice komunalnega gospodarstva ostalo neprevzete 30 % zbrane komunalne embalaže. Nakopičena embalaža lahko predstavlja veliko okoljsko nevarnost, zaradi požarov in drugih posledic pa tudi nevarnost človeku.

Na MOP-u so pripravili novelo Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), kjer omenjeno problematiko urejajo na okoljsko varen način, z upoštevanjem evropskih direktiv in načela povzročitelj plača. Tako na področju odpadkov ZVO-2 na novo celovito ureja ravnanje z odpadki, vključno z določitvijo temeljnih pravil ravnanja z odpadki, pogojev ter meril za prenehanje statusa odpadka in ureditvijo sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO). ZVO-2 bo za vsak masni tok odpadkov določil zgolj eno neprofitno organizacijo, ki bo v imenu proizvajalcev iskala najugodnejše ponudnike. Ti bodo nato predelali odpadke, ki so nastali kot posledica dajanja proizvodov na trg. Ta organizacija bo samostojno odgovorna za določen masni tok.

Cilji novega zakona so predvsem:

  • preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,
  • ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja,
  • trajnostna raba naravnih virov,
  • zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije,
  • odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti,
  • povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje ter
  • opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.

Za doseganje teh ciljev se:

  • spodbuja proizvodnjo in potrošnjo, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, uresničevanju obnovljive rasti in pospeševanju prehoda na krožno gospodarstvo,
  • spodbuja razvoj in uporabo tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja, in
  • plačuje onesnaževanje in raba naravnih virov.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.