Zaključena javna razprava o predlogu strateškega načrta skupne kmetijske politike

V sredo, 25. 8. 2021, bodo na sejmu AGRA 2021 predstavljene ključne pripombe in predlogi, ki so bile posredovane v času javne razprave ter podan prvi odziv nanje.
V sredo, 25. 8. 2021, bodo na sejmu AGRA 2021 predstavljene ključne pripombe in predlogi, ki so bile posredovane v času javne razprave ter podan prvi odziv nanje.

Končala se je več kot šest tednov trajajoča javna razprava o predlogu Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023-2027 (SN 2023-2027). Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v okviru javne razprave organiziralo 9 javnih posvetovanj po Sloveniji.

Med najbolj izpostavljenimi vsebinami v okviru javnih posvetovanj so bile: prenos sredstev iz I. v II. steber, vavčersko svetovanje, dobrobit živali, velike zveri, sredstva za krave dojilje, mladi kmetje, kapica in degresija na območjih z omejenimi dejavniki (OMD), shema za okolje in podnebje (SOPO, kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP), ekološko kmetijstvo, integrirana pridelava, urejanje hudournikov, kot tudi neustrezna merila za naložbe, pobuda za združevanje intervencij ter posamezne intervencije kot na primer Traviščni habitati.

MKGP bo vse prejete predloge in pripombe skrbno proučilo. V sredo, 25. 8. 2021, bodo na sejmu AGRA 2021 predstavljene ključne pripombe in predlogi, ki so bile posredovane v času javne razprave ter podan prvi odziv nanje.

Predvidoma jeseni bo organizirana še ena javna razprava o celotnem SN 2023-2027, skupaj z javno razgrnitvijo v okviru celovite presoje vplivov na okolje. Potekali bodo tudi sestanki delovnih skupin in drugi sestanki ter srečanja in predstavitve. Predvidoma v decembru 2021 bo predlog SN 2023-2027 obravnavala Vlada RS, do konca leta pa bo predlog SN 2023-2027 posredovan na Evropsko komisijo v uradno usklajevanje in potrditev.

Več informacij o skupni kmetijski politiki na tej povezavi.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.