Vpis v evidenco proizvajalcev v skladu z Uredbo o embalaži ...

embalaža (Foto: shutterstock)

Vpis v evidenco proizvajalcev po novi Uredbi o embalaži in odpadni embalaži (Ur. l. RS, št. 54/21) je omogočen na spletni strani ARSO, v aplikacijiEmbalaža, s klikom na povezavo Sporočanje podatkov v EVIDENCO PROIZVAJALCEV. V evidenco proizvajalcev se vpisujejo vse pravne osebe in vsi samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnost v zvezi z embalažo (so embaler ali pridobitelj embaliranega blaga ali proizvajalec/pridobitelj servisne embalaže ali tuje podjetje) in dajejo embalažo na trg v Republiki Sloveniji. Vpis za tuje podjetje izvede pooblaščeni zastopnik.

V omenjeno evidenco se ni treba ponovno vpisati tistim proizvajalcem, ki so se v aplikacijo Embalaža že vpisali v evidenco oseb, ki dajejo embalažo v promet v Republiki Sloveniji (po prej veljavni Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo). Vsi že vpisani, pa morajo preko aplikacije Embalaža, s klikom na povezavo Spreminjanje podatkov v evidenci proizvajalcev, sporočiti vsako spremembo vrste dejavnosti, ki jo opravljajo v zvezi z embalažo, ali prenehanje opravljanje te dejavnosti.

Proizvajalci zadnjič sporočijo ARSO preko aplikacije Embalaža, s klikom na povezavo Poročanje o embalaži dani v promet v RS za prvo polletje 2021, podatke o embalaži, dani v promet v Republiki Sloveniji, za prvo polletje 2021 (za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2021). Rok za poročanje za prvo polletje 2021 se izteče 31. marca 2022.

Od 1. julija 2021 dalje bodo podatke o embalaži, dani na trg v RS, štirikrat letno sporočali ARSO samo tisti proizvajalci, ki bodo obveznosti PRO izpolnjevali samostojno (individualno) in bodo na ARSO vpisani v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo. Za vse druge proizvajalce bo te podatke sporočala njihova izbrana družba za ravnanje z odpadno embalažo (DROE).

Pripravila: Tanja Vidic, Agencija RS za okolje

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.