Javno podjetje komunala Trbovlje, d.o.o.

Savinjska cesta 11a
1420 Trbovlje
Slovenija
www.komunala-trbovlje.si
Kontaktna oseba

Novice

 • Moja EKO torba – za okolje brez plastičnih vrečk

  Na komunali Trbovlje se pridružujemo prizadevanjem za zmanjševanje količin plastičnih nosilnih vrečk za enkratno uporabo ter hkrati spodbujamo ponovno uporabo in recikliranje še uporabnih predmetov.

 • V Trbovljah smo namestili ulične zbiralnice za odpadno jedilno olje

  V letošnjem maju smo v Trbovljah namestili šest uličnih zbiralnic za odpadno jedilno olje, v juniju pa smo ob svetovnem dnevu okolja na prireditvi v osrednjem mestnem parku učencem prve triade trboveljskih osnovnih šol ...

 • Rušitev dimnika Toplarne Polaj

  Na lokaciji Toplarne Polaj je bil leta 1984 zgrajen 70 m visok dimnik za odvajanje dimnih plinov iz premogovnih kotlov. Odkar je Toplarna Polaj leta 1994 prešla s premoga na zemeljski plin, je dimnik služil le za namestitev anten ...

 • Internetni portal moja.komunala

  Septembra 2016 je Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o. z namenom, da svojim strankam olajša informiranje o storitvah, ki jih koristijo, in plačilih le-teh, kot prva komunala v Zasavju aktivirala spletni portal moja.komunala.

 • Poškodba vodovoda ob skalnem podoru v Trbovljah

  Konec februarja se je pri cementarni v Trbovljah sprožil skalni podor, pri čemer so bili poškodovani tudi trije cevovodi Javnega vodovoda Trbovlje. Kljub hitremu zapiranju ventilov za zaustavitev puščanja se je sistem v spodnjem ...

 • Stoletje trboveljskega vodovoda

  Pred sto leti so bile Trbovlje rudarske in rastoče, število prebivalcev je naraščalo, potreba po pitni vodi se je povečevala. Zaradi takratnih slabih razmer in oporečne pitne vode je bilo potrebno vodooskrbo izboljšati.

 • Izboljšave v Centralni čistilni napravi Trbovlje

  V Javnem podjetju Komunala Trbovlje d.o.o., ki je upravljavec Centralne čistilne naprave Trbovlje in kanalizacijskega omrežja v občini Trbovlje, smo s svojo usmerjenostjo k varovanju okolja in skrbni ter učinkoviti rabi okoljskih ...

 • Na Komunali Trbovlje ozaveščamo z radijskimi oddajami

  V javnem podjetju Komunala Trbovlje izvajamo različne dejavnosti: oskrbo s pitno vodo, zbiranje in odvoz odpadkov, odvajanje in čiščenje odpadne vode, vzdrževanje cest, urejanje parkov in zelenic, upravljanje mestne tržnice, pokopališko ...Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.